توپوگرافیان زن روسی در مسابقات بین المللی "مریدین"

اشتراک
اسپوتنیک، شما را با توپوگرافیان نظامی زن روسی در مسابقات بین المللی "مریدین"آرمی-2022 به روایت تصویر آشنا می‌کند.
CC BY 4.0 / Russian Federation Defence Ministry / (cropped image)

توپوگرافیان نظامی زن روسی در مسابقات بین المللی "مریدین" آرمی-2022» روسیه.

توپوگرافیان نظامی زن روسی در مسابقات بین المللی "مریدین" آرمی-2022» روسیه. - اسپوتنیک ایران
1/8

توپوگرافیان نظامی زن روسی در مسابقات بین المللی "مریدین" آرمی-2022» روسیه.

CC BY 4.0 / Russian Federation Defence Ministry / (cropped image)

توپوگرافیان نظامی زن روسی در مسابقات بین المللی "مریدین" آرمی-2022" روسیه.

توپوگرافیان نظامی زن روسی در مسابقات بین المللی "مریدین" آرمی-2022" روسیه. - اسپوتنیک ایران
2/8

توپوگرافیان نظامی زن روسی در مسابقات بین المللی "مریدین" آرمی-2022" روسیه.

CC BY 4.0 / Russian Federation Defence Ministry / (cropped image)

توپوگرافیان نظامی زن روسی در مسابقات بین المللی "مریدین" آرمی-2022" روسیه.

توپوگرافیان نظامی زن روسی در مسابقات بین المللی "مریدین" آرمی-2022" روسیه. - اسپوتنیک ایران
3/8

توپوگرافیان نظامی زن روسی در مسابقات بین المللی "مریدین" آرمی-2022" روسیه.

CC BY 4.0 / Russian Federation Defence Ministry / (cropped image)

توپوگرافیان نظامی زن روسی در مسابقات بین المللی "مریدین" آرمی-2022" روسیه.

توپوگرافیان نظامی زن روسی در مسابقات بین المللی "مریدین" آرمی-2022" روسیه. - اسپوتنیک ایران
4/8

توپوگرافیان نظامی زن روسی در مسابقات بین المللی "مریدین" آرمی-2022" روسیه.

CC BY 4.0 / Russian Federation Defence Ministry / (cropped image)

توپوگرافیان نظامی زن روسی در مسابقات بین المللی "مریدین" آرمی-2022" روسیه.

توپوگرافیان نظامی زن روسی در مسابقات بین المللی "مریدین" آرمی-2022" روسیه. - اسپوتنیک ایران
5/8

توپوگرافیان نظامی زن روسی در مسابقات بین المللی "مریدین" آرمی-2022" روسیه.

CC BY 4.0 / Russian Federation Defence Ministry / (cropped image)

توپوگرافیان نظامی زن روسی در مسابقات بین المللی "مریدین" آرمی-2022" روسیه.

توپوگرافیان نظامی زن روسی در مسابقات بین المللی "مریدین" آرمی-2022" روسیه. - اسپوتنیک ایران
6/8

توپوگرافیان نظامی زن روسی در مسابقات بین المللی "مریدین" آرمی-2022" روسیه.

CC BY 4.0 / Russian Federation Defence Ministry / (cropped image)

توپوگرافیان نظامی زن روسی در مسابقات بین المللی "مریدین" آرمی-2022" روسیه.

توپوگرافیان نظامی زن روسی در مسابقات بین المللی "مریدین" آرمی-2022" روسیه. - اسپوتنیک ایران
7/8

توپوگرافیان نظامی زن روسی در مسابقات بین المللی "مریدین" آرمی-2022" روسیه.

CC BY 4.0 / Russian Federation Defence Ministry / (cropped image)

توپوگرافیان نظامی زن روسی در مسابقات بین المللی "مریدین" آرمی-2022" روسیه.

توپوگرافیان نظامی زن روسی در مسابقات بین المللی "مریدین" آرمی-2022" روسیه. - اسپوتنیک ایران
8/8

توپوگرافیان نظامی زن روسی در مسابقات بین المللی "مریدین" آرمی-2022" روسیه.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала