۷۵ هزار اردک در رودخانه شیکاگو رها شدند

Telegram
قرار است هزاران اردک پلاستيکی روز پنجشنبه در امتداد رودخانه شيکاگو شناور شوند و با بازگشت دربی شيکاگو داکي شهر در سال ۲۰۲۲ به شهر، برای عبور از خط پايان رقابت کنند.
این رویداد سالانه با بهره مندی از المپیک ویژه ایلینوی، به مردم اجازه می دهد تا حامی اردک های پلاستیکی باشند، با درآمد حاصل از آن به این سازمان کمک می کند تا "به فراهم کردن فرصت های دور سال در ورزش های رقابتی، آموزش بهداشت، رهبری و توسعه شخصی به بیش از ۲۱۰ کودک و بزرگسال دارای معلولیت ذهنی در سراسر ایالت ادامه دهد".
در حالیکه اردک ها دیگر برای فرزندخواندگی در دسترس نیستند، رویدادهای داسی دربی از ساعت ۱۰ صبح با یک جشنواره خانوادگی در پایونیر کورت شامل بازی ها، جوایز، اجراها و بیشتر آغاز می شود.
بر اساس این آزادی، کایل توکی ورزشکار ویژه المپیک ایلینوی - که مدال طلا و برنز ژیمناستیک کسب کرده است - به عنوان سفیر دربی داک ۲۰۲۲ خدمت خواهد کرد و در خط پایان اردکی ظاهر خواهد شد تا یک اردک خوش شانس برنده را تاج گذاری کند.
اردک ها قرار است سفر خود را به رودخانه شیکاگو در ساعت ۱ بعد از ظهر پنج شنبه، از پل کلمبوس آغاز کنند.
© AFP 2023 / Scott Olson/Getty Images

شیکاگو، ایلینویز - ۰۴ آگوست: هفتاد و پنج هزار اردک پلاستیکی در طول دربی شیکاگو داکی در ۰۴ گوست ۲۰۲۲ در شیکاگو، ایلینوی در رودخانه شیکاگو شناور شدند.اردک ها به عنوان بخشی از یک رویداد جمع آوری کمک های مالی برای المپیک ویژه ایلینوی به رودخانه ریخته می شوند.اردک‌های منفرد، که توسط حامیان هر کدام با قیمت ۵ دلار پذیرفته می‌شوند، به مکان نزدیکی می‌روند و جوایز و پول نقد به دارندگان اردک‌های برنده تعلق می‌گیرد.

شیکاگو، ایلینویز - ۰۴ آگوست: هفتاد و پنج هزار اردک پلاستیکی در طول دربی شیکاگو داکی در ۰۴ گوست ۲۰۲۲ در شیکاگو، ایلینوی در رودخانه شیکاگو شناور شدند.اردک ها به عنوان بخشی از یک رویداد جمع آوری کمک های مالی برای المپیک ویژه ایلینوی به رودخانه ریخته می شوند.اردک‌های منفرد، که توسط حامیان هر کدام با قیمت ۵ دلار پذیرفته می‌شوند، به مکان نزدیکی می‌روند و جوایز و پول نقد به دارندگان اردک‌های برنده تعلق می‌گیرد. - اسپوتنیک ایران
1/8

شیکاگو، ایلینویز - ۰۴ آگوست: هفتاد و پنج هزار اردک پلاستیکی در طول دربی شیکاگو داکی در ۰۴ گوست ۲۰۲۲ در شیکاگو، ایلینوی در رودخانه شیکاگو شناور شدند.اردک ها به عنوان بخشی از یک رویداد جمع آوری کمک های مالی برای المپیک ویژه ایلینوی به رودخانه ریخته می شوند.اردک‌های منفرد، که توسط حامیان هر کدام با قیمت ۵ دلار پذیرفته می‌شوند، به مکان نزدیکی می‌روند و جوایز و پول نقد به دارندگان اردک‌های برنده تعلق می‌گیرد.

© AFP 2023 / Scott Olson/Getty Images

شیکاگو، ایلینویز - ۰۴ آگوست: تماشاگران در امتداد سواحل رودخانه شیکاگو برای دربی داکی شیکاگو در ۰۴ آگوست ۲۰۲۲ در شیکاگو، ایلینوی جمع می شوند.هفتاد و پنج هزار اردک پلاستیکی به عنوان بخشی از یک رویداد جمع آوری کمک های مالی برای المپیک ویژه ایلینوی به رودخانه ریخته می شوند.اردک‌های منفرد، که توسط حامیان هر کدام با قیمت ۵ دلار پذیرفته می‌شوند، به مکان نزدیکی می‌روند و جوایز و پول نقد به دارندگان اردک‌های برنده تعلق می‌گیرد.

شیکاگو، ایلینویز - ۰۴ آگوست: تماشاگران در امتداد سواحل رودخانه شیکاگو برای دربی داکی شیکاگو در ۰۴ آگوست ۲۰۲۲ در شیکاگو، ایلینوی جمع می شوند.هفتاد و پنج هزار اردک پلاستیکی به عنوان بخشی از یک رویداد جمع آوری کمک های مالی برای المپیک ویژه ایلینوی به رودخانه ریخته می شوند.اردک‌های منفرد، که توسط حامیان هر کدام با قیمت ۵ دلار پذیرفته می‌شوند، به مکان نزدیکی می‌روند و جوایز و پول نقد به دارندگان اردک‌های برنده تعلق می‌گیرد. - اسپوتنیک ایران
2/8

شیکاگو، ایلینویز - ۰۴ آگوست: تماشاگران در امتداد سواحل رودخانه شیکاگو برای دربی داکی شیکاگو در ۰۴ آگوست ۲۰۲۲ در شیکاگو، ایلینوی جمع می شوند.هفتاد و پنج هزار اردک پلاستیکی به عنوان بخشی از یک رویداد جمع آوری کمک های مالی برای المپیک ویژه ایلینوی به رودخانه ریخته می شوند.اردک‌های منفرد، که توسط حامیان هر کدام با قیمت ۵ دلار پذیرفته می‌شوند، به مکان نزدیکی می‌روند و جوایز و پول نقد به دارندگان اردک‌های برنده تعلق می‌گیرد.

© AFP 2023 / Scott Olson/Getty Images/

شیکاگو، ایلینویز - ۰۴ آگوست: هفتاد و پنج هزار اردک پلاستیکی در طول دربی شیکاگو داکی در ۰۴ آگوست ۲۰۲۲ در شیکاگو، ایلینوی در رودخانه شیکاگو شناور شدند.اردک ها به عنوان بخشی از یک رویداد جمع آوری کمک های مالی برای المپیک ویژه ایلینوی به رودخانه ریخته می شوند.اردک‌های منفرد، که توسط حامیان هر کدام با قیمت ۵ دلار پذیرفته می‌شوند، به مکان نزدیکی می‌روند و جوایز و پول نقد به دارندگان اردک‌های برنده تعلق می‌گیرد.

شیکاگو، ایلینویز - ۰۴ آگوست: هفتاد و پنج هزار اردک پلاستیکی در طول دربی شیکاگو داکی در ۰۴ آگوست ۲۰۲۲ در شیکاگو، ایلینوی در رودخانه شیکاگو شناور شدند.اردک ها به عنوان بخشی از یک رویداد جمع آوری کمک های مالی برای المپیک ویژه ایلینوی به رودخانه ریخته می شوند.اردک‌های منفرد، که توسط حامیان هر کدام با قیمت ۵ دلار پذیرفته می‌شوند، به مکان نزدیکی می‌روند و جوایز و پول نقد به دارندگان اردک‌های برنده تعلق می‌گیرد. - اسپوتنیک ایران
3/8

شیکاگو، ایلینویز - ۰۴ آگوست: هفتاد و پنج هزار اردک پلاستیکی در طول دربی شیکاگو داکی در ۰۴ آگوست ۲۰۲۲ در شیکاگو، ایلینوی در رودخانه شیکاگو شناور شدند.اردک ها به عنوان بخشی از یک رویداد جمع آوری کمک های مالی برای المپیک ویژه ایلینوی به رودخانه ریخته می شوند.اردک‌های منفرد، که توسط حامیان هر کدام با قیمت ۵ دلار پذیرفته می‌شوند، به مکان نزدیکی می‌روند و جوایز و پول نقد به دارندگان اردک‌های برنده تعلق می‌گیرد.

© AFP 2023 / Scott Olson/Getty Images

شیکاگو، ایلینویز - ۰۴ آگوست: مردم شاهد شناور شدن ۷۵۰۰۰ اردک پلاستیکی در رودخانه شیکاگو در دربی شیکاگو داکی در ۰۴ آگوست ۲۰۲۲ در شیکاگو، ایلینوی هستند.اردک ها به عنوان بخشی از یک رویداد جمع آوری کمک های مالی برای المپیک ویژه ایلینوی به رودخانه ریخته می شوند.اردک‌های منفرد، که توسط حامیان هر کدام با قیمت ۵ دلار پذیرفته می‌شوند، به مکان نزدیکی می‌روند و جوایز و پول نقد به دارندگان اردک‌های برنده تعلق می‌گیرد.

شیکاگو، ایلینویز - ۰۴ آگوست: مردم شاهد شناور شدن ۷۵۰۰۰ اردک پلاستیکی در رودخانه شیکاگو در دربی شیکاگو داکی در ۰۴ آگوست ۲۰۲۲ در شیکاگو، ایلینوی هستند.اردک ها به عنوان بخشی از یک رویداد جمع آوری کمک های مالی برای المپیک ویژه ایلینوی به رودخانه ریخته می شوند.اردک‌های منفرد، که توسط حامیان هر کدام با قیمت ۵ دلار پذیرفته می‌شوند، به مکان نزدیکی می‌روند و جوایز و پول نقد به دارندگان اردک‌های برنده تعلق می‌گیرد. - اسپوتنیک ایران
4/8

شیکاگو، ایلینویز - ۰۴ آگوست: مردم شاهد شناور شدن ۷۵۰۰۰ اردک پلاستیکی در رودخانه شیکاگو در دربی شیکاگو داکی در ۰۴ آگوست ۲۰۲۲ در شیکاگو، ایلینوی هستند.اردک ها به عنوان بخشی از یک رویداد جمع آوری کمک های مالی برای المپیک ویژه ایلینوی به رودخانه ریخته می شوند.اردک‌های منفرد، که توسط حامیان هر کدام با قیمت ۵ دلار پذیرفته می‌شوند، به مکان نزدیکی می‌روند و جوایز و پول نقد به دارندگان اردک‌های برنده تعلق می‌گیرد.

© AFP 2023 / Scott Olson/Getty Images

شیکاگو، ایلینویز - ۰۴ آگوست: مردم شاهد شناور شدن ۷۵۰۰۰ اردک پلاستیکی در رودخانه شیکاگو در دربی شیکاگو داکی در ۰۴ آگوست ۲۰۲۲ در شیکاگو، ایلینوی هستند.اردک ها به عنوان بخشی از یک رویداد جمع آوری کمک های مالی برای المپیک ویژه ایلینوی به رودخانه ریخته می شوند.اردک‌های منفرد، که توسط حامیان هر کدام با قیمت ۵ دلار پذیرفته می‌شوند، به مکان نزدیکی می‌روند و جوایز و پول نقد به دارندگان اردک‌های برنده تعلق می‌گیرد.

شیکاگو، ایلینویز - ۰۴ آگوست: مردم شاهد شناور شدن ۷۵۰۰۰ اردک پلاستیکی در رودخانه شیکاگو در دربی شیکاگو داکی در ۰۴ آگوست ۲۰۲۲ در شیکاگو، ایلینوی هستند.اردک ها به عنوان بخشی از یک رویداد جمع آوری کمک های مالی برای المپیک ویژه ایلینوی به رودخانه ریخته می شوند.اردک‌های منفرد، که توسط حامیان هر کدام با قیمت ۵ دلار پذیرفته می‌شوند، به مکان نزدیکی می‌روند و جوایز و پول نقد به دارندگان اردک‌های برنده تعلق می‌گیرد. - اسپوتنیک ایران
5/8

شیکاگو، ایلینویز - ۰۴ آگوست: مردم شاهد شناور شدن ۷۵۰۰۰ اردک پلاستیکی در رودخانه شیکاگو در دربی شیکاگو داکی در ۰۴ آگوست ۲۰۲۲ در شیکاگو، ایلینوی هستند.اردک ها به عنوان بخشی از یک رویداد جمع آوری کمک های مالی برای المپیک ویژه ایلینوی به رودخانه ریخته می شوند.اردک‌های منفرد، که توسط حامیان هر کدام با قیمت ۵ دلار پذیرفته می‌شوند، به مکان نزدیکی می‌روند و جوایز و پول نقد به دارندگان اردک‌های برنده تعلق می‌گیرد.

© AFP 2023 / Scott Olson/Getty Images

شیکاگو، ایلینویز - ۰۴ آگوست: مردم شاهد شناور شدن ۷۵۰۰۰ اردک پلاستیکی در رودخانه شیکاگو در دربی شیکاگو داکی در ۰۴ آگوست ۲۰۲۲ در شیکاگو، ایلینوی هستند.اردک ها به عنوان بخشی از یک رویداد جمع آوری کمک های مالی برای المپیک ویژه ایلینوی به رودخانه ریخته می شوند.اردک‌های منفرد، که توسط حامیان هر کدام با قیمت ۵ دلار پذیرفته می‌شوند، به مکان نزدیکی می‌روند و جوایز و پول نقد به دارندگان اردک‌های برنده تعلق می‌گیرد.

شیکاگو، ایلینویز - ۰۴ آگوست: مردم شاهد شناور شدن ۷۵۰۰۰ اردک پلاستیکی در رودخانه شیکاگو در دربی شیکاگو داکی در ۰۴ آگوست ۲۰۲۲ در شیکاگو، ایلینوی هستند.اردک ها به عنوان بخشی از یک رویداد جمع آوری کمک های مالی برای المپیک ویژه ایلینوی به رودخانه ریخته می شوند.اردک‌های منفرد، که توسط حامیان هر کدام با قیمت ۵ دلار پذیرفته می‌شوند، به مکان نزدیکی می‌روند و جوایز و پول نقد به دارندگان اردک‌های برنده تعلق می‌گیرد. - اسپوتنیک ایران
6/8

شیکاگو، ایلینویز - ۰۴ آگوست: مردم شاهد شناور شدن ۷۵۰۰۰ اردک پلاستیکی در رودخانه شیکاگو در دربی شیکاگو داکی در ۰۴ آگوست ۲۰۲۲ در شیکاگو، ایلینوی هستند.اردک ها به عنوان بخشی از یک رویداد جمع آوری کمک های مالی برای المپیک ویژه ایلینوی به رودخانه ریخته می شوند.اردک‌های منفرد، که توسط حامیان هر کدام با قیمت ۵ دلار پذیرفته می‌شوند، به مکان نزدیکی می‌روند و جوایز و پول نقد به دارندگان اردک‌های برنده تعلق می‌گیرد.

© AFP 2023 / Scott Olson/Getty Image

شیکاگو، ایلینویز - ۰۴ آگوست: مردم شاهد شناور شدن ۷۵۰۰۰ اردک پلاستیکی در رودخانه شیکاگو در دربی شیکاگو داکی در ۰۴ آگوست ۲۰۲۲ در شیکاگو، ایلینوی هستند.اردک ها به عنوان بخشی از یک رویداد جمع آوری کمک های مالی برای المپیک ویژه ایلینوی به رودخانه ریخته می شوند.اردک‌های منفرد، که توسط حامیان هر کدام با قیمت ۵ دلار پذیرفته می‌شوند، به مکان نزدیکی می‌روند و جوایز و پول نقد به دارندگان اردک‌های برنده تعلق می‌گیرد.

شیکاگو، ایلینویز - ۰۴ آگوست: مردم شاهد شناور شدن ۷۵۰۰۰ اردک پلاستیکی در رودخانه شیکاگو در دربی شیکاگو داکی در ۰۴ آگوست ۲۰۲۲ در شیکاگو، ایلینوی هستند.اردک ها به عنوان بخشی از یک رویداد جمع آوری کمک های مالی برای المپیک ویژه ایلینوی به رودخانه ریخته می شوند.اردک‌های منفرد، که توسط حامیان هر کدام با قیمت ۵ دلار پذیرفته می‌شوند، به مکان نزدیکی می‌روند و جوایز و پول نقد به دارندگان اردک‌های برنده تعلق می‌گیرد. - اسپوتنیک ایران
7/8

شیکاگو، ایلینویز - ۰۴ آگوست: مردم شاهد شناور شدن ۷۵۰۰۰ اردک پلاستیکی در رودخانه شیکاگو در دربی شیکاگو داکی در ۰۴ آگوست ۲۰۲۲ در شیکاگو، ایلینوی هستند.اردک ها به عنوان بخشی از یک رویداد جمع آوری کمک های مالی برای المپیک ویژه ایلینوی به رودخانه ریخته می شوند.اردک‌های منفرد، که توسط حامیان هر کدام با قیمت ۵ دلار پذیرفته می‌شوند، به مکان نزدیکی می‌روند و جوایز و پول نقد به دارندگان اردک‌های برنده تعلق می‌گیرد.

© AFP 2023 / Scott Olson/Getty Images

شیکاگو، ایلینویز - ۰۴ آگوست: هفتاد و پنج هزار اردک پلاستیکی در طول دربی شیکاگو داکی در ۰۴ گوست ۲۰۲۲ در شیکاگو، ایلینوی در رودخانه شیکاگو شناور شدند.اردک ها به عنوان بخشی از یک رویداد جمع آوری کمک های مالی برای المپیک ویژه ایلینوی به رودخانه ریخته می شوند.اردک‌های منفرد، که توسط حامیان هر کدام با قیمت ۵ دلار پذیرفته می‌شوند، به مکان نزدیکی می‌روند و جوایز و پول نقد به دارندگان اردک‌های برنده تعلق می‌گیرد.

شیکاگو، ایلینویز - ۰۴ آگوست: هفتاد و پنج هزار اردک پلاستیکی در طول دربی شیکاگو داکی در ۰۴ گوست ۲۰۲۲ در شیکاگو، ایلینوی در رودخانه شیکاگو شناور شدند.اردک ها به عنوان بخشی از یک رویداد جمع آوری کمک های مالی برای المپیک ویژه ایلینوی به رودخانه ریخته می شوند.اردک‌های منفرد، که توسط حامیان هر کدام با قیمت ۵ دلار پذیرفته می‌شوند، به مکان نزدیکی می‌روند و جوایز و پول نقد به دارندگان اردک‌های برنده تعلق می‌گیرد. - اسپوتنیک ایران
8/8

شیکاگو، ایلینویز - ۰۴ آگوست: هفتاد و پنج هزار اردک پلاستیکی در طول دربی شیکاگو داکی در ۰۴ گوست ۲۰۲۲ در شیکاگو، ایلینوی در رودخانه شیکاگو شناور شدند.اردک ها به عنوان بخشی از یک رویداد جمع آوری کمک های مالی برای المپیک ویژه ایلینوی به رودخانه ریخته می شوند.اردک‌های منفرد، که توسط حامیان هر کدام با قیمت ۵ دلار پذیرفته می‌شوند، به مکان نزدیکی می‌روند و جوایز و پول نقد به دارندگان اردک‌های برنده تعلق می‌گیرد.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала