کشف گونه های جدید در عمق اقیانوس آرام

Telegram
اسپوتنیک، شما را با گونه های جدید ساکن در عمق اقیانوس آرام آشنا می‌کند.
© Photo / Courtesy of DeepCCZ expedition/Gordon & Betty Moore Foundation & NOAA

کشف گونه های جدید ساکن در عمق اقیانوس آرام.

Peniagone vitrea - نوعی خیار دریایی.

کشف گونه های جدید ساکن در عمق اقیانوس آرام.Peniagone vitrea - نوعی خیار دریایی. - اسپوتنیک ایران
1/10

کشف گونه های جدید ساکن در عمق اقیانوس آرام.

Peniagone vitrea - نوعی خیار دریایی.

© Photo / Courtesy of DeepCCZ expedition/Gordon & Betty Moore Foundation & NOAA

کشف گونه های جدید ساکن در عمق اقیانوس آرام.

سنجاب صمغی – Psychropotes longicauda – نوعی خیار دریایی است. طول این نمونه 60 سانتی‌متر با لب‌های قرمز یا لب‌هایی است که با آن از رسوبات کف اقیانوس به عمق 5100 متر تغذیه می‌کند.

کشف گونه های جدید ساکن در عمق اقیانوس آرام.سنجاب صمغی – Psychropotes longicauda – نوعی خیار دریایی است. طول این نمونه 60 سانتی‌متر با لب‌های قرمز یا لب‌هایی است که با آن از رسوبات کف اقیانوس به عمق 5100 متر تغذیه می‌کند. - اسپوتنیک ایران
2/10

کشف گونه های جدید ساکن در عمق اقیانوس آرام.

سنجاب صمغی – Psychropotes longicauda – نوعی خیار دریایی است. طول این نمونه 60 سانتی‌متر با لب‌های قرمز یا لب‌هایی است که با آن از رسوبات کف اقیانوس به عمق 5100 متر تغذیه می‌کند.

© Photo / Courtesy of DeepCCZ expedition/Gordon & Betty Moore Foundation & NOAA

کشف گونه های جدید ساکن در عمق اقیانوس آرام.

Freyastera tuberculata - یک ستاره دریایی عمیق - در کف اقیانوس منطقه Clarion Clipperton (CCZ).

کشف گونه های جدید ساکن در عمق اقیانوس آرام.Freyastera tuberculata - یک ستاره دریایی عمیق - در کف اقیانوس منطقه Clarion Clipperton (CCZ). - اسپوتنیک ایران
3/10

کشف گونه های جدید ساکن در عمق اقیانوس آرام.

Freyastera tuberculata - یک ستاره دریایی عمیق - در کف اقیانوس منطقه Clarion Clipperton (CCZ).

© Photo / Courtesy of DeepCCZ expedition/Gordon & Betty Moore Foundation & NOAA

کشف گونه های جدید ساکن در عمق اقیانوس آرام.

اسفنج دریایی - در کف اقیانوس.

کشف گونه های جدید ساکن در عمق اقیانوس آرام.اسفنج دریایی - در کف اقیانوس. - اسپوتنیک ایران
4/10

کشف گونه های جدید ساکن در عمق اقیانوس آرام.

اسفنج دریایی - در کف اقیانوس.

© Photo / Courtesy of DeepCCZ expedition/Gordon & Betty Moore Foundation & NOAA

کشف گونه های جدید ساکن در عمق اقیانوس آرام.

نوع خارپشت دریایی.

کشف گونه های جدید ساکن در عمق اقیانوس آرام.نوع خارپشت دریایی. - اسپوتنیک ایران
5/10

کشف گونه های جدید ساکن در عمق اقیانوس آرام.

نوع خارپشت دریایی.

© Photo / Courtesy of DeepCCZ expedition/Gordon & Betty Moore Foundation & NOAA

کشف گونه های جدید ساکن در عمق اقیانوس آرام.

یک موجود دریایی خاردار در کف اقیانوس.

کشف گونه های جدید ساکن در عمق اقیانوس آرام.یک موجود دریایی خاردار در کف اقیانوس. - اسپوتنیک ایران
6/10

کشف گونه های جدید ساکن در عمق اقیانوس آرام.

یک موجود دریایی خاردار در کف اقیانوس.

© Photo / Courtesy of DeepCCZ expedition/Gordon & Betty Moore Foundation & NOAA

کشف گونه های جدید ساکن در عمق اقیانوس آرام.

نوعی مرجان نرم.

کشف گونه های جدید ساکن در عمق اقیانوس آرام.نوعی مرجان نرم. - اسپوتنیک ایران
7/10

کشف گونه های جدید ساکن در عمق اقیانوس آرام.

نوعی مرجان نرم.

© Photo / Courtesy of DeepCCZ expedition/Gordon & Betty Moore Foundation & NOAA

کشف گونه های جدید ساکن در عمق اقیانوس آرام.

نوعی ستاره دریایی.

کشف گونه های جدید ساکن در عمق اقیانوس آرام.نوعی ستاره دریایی. - اسپوتنیک ایران
8/10

کشف گونه های جدید ساکن در عمق اقیانوس آرام.

نوعی ستاره دریایی.

© Photo / Courtesy of DeepCCZ expedition/Gordon & Betty Moore Foundation & NOAA

کشف گونه های جدید ساکن در عمق اقیانوس آرام.

خیار دریایی.

کشف گونه های جدید ساکن در عمق اقیانوس آرام.خیار دریایی. - اسپوتنیک ایران
9/10

کشف گونه های جدید ساکن در عمق اقیانوس آرام.

خیار دریایی.

© Photo / Courtesy of DeepCCZ expedition/Gordon & Betty Moore Foundation & NOAA

کشف گونه های جدید ساکن در عمق اقیانوس آرام.

نوعی خیار دریایی در کف اقیانوس آرام.

کشف گونه های جدید ساکن در عمق اقیانوس آرام.نوعی خیار دریایی در کف اقیانوس آرام. - اسپوتنیک ایران
10/10

کشف گونه های جدید ساکن در عمق اقیانوس آرام.

نوعی خیار دریایی در کف اقیانوس آرام.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала