رُز نئونی و پنجره‌ای به پاییز

Telegram
اسپوتنیک، شما را با برندگان مسابقه عکاسی "رنگ" جایزه بین المللی ""وان شات2022" آشنا می‌کند.
© Photo / David Pickens/IPA OneShot

برندگان مسابقه عکاسی "رنگ" جایزه بین المللی ""وان شات2022" میلادی.

صندلی پاییزی، عاس دوید پیکنز، بریتانیا. برنده کنکوز عکس «رنگ».

 برندگان مسابقه عکاسی "رنگ" جایزه بین المللی ""وان شات2022" میلادی.صندلی پاییزی، عاس دوید پیکنز، بریتانیا. برنده کنکوز عکس «رنگ». - اسپوتنیک ایران
1/10

برندگان مسابقه عکاسی "رنگ" جایزه بین المللی ""وان شات2022" میلادی.

صندلی پاییزی، عاس دوید پیکنز، بریتانیا. برنده کنکوز عکس «رنگ».

© Photo / Jianjun Huang/IPA OneShot

برندگان مسابقه عکاسی "رنگ" جایزه بین المللی ""وان شات2022" میلادی.

عکس «مرغ مینا»، عکاس، جیانجون هونگ از چین برنده جایزه سوم.

 برندگان مسابقه عکاسی "رنگ" جایزه بین المللی ""وان شات2022" میلادی.عکس «مرغ مینا»، عکاس، جیانجون هونگ از چین برنده جایزه سوم. - اسپوتنیک ایران
2/10

برندگان مسابقه عکاسی "رنگ" جایزه بین المللی ""وان شات2022" میلادی.

عکس «مرغ مینا»، عکاس، جیانجون هونگ از چین برنده جایزه سوم.

© Photo / Celine Topangu/IPA OneShot

برندگان مسابقه عکاسی "رنگ" جایزه بین المللی ""وان شات2022" میلادی.

عکس، « رُز نئونی»، عکاس، سلین توپانگو از کانادا، برنده جایزه اول.

 برندگان مسابقه عکاسی "رنگ" جایزه بین المللی ""وان شات2022" میلادی.عکس، « رُز نئونی»، عکاس، سلین توپانگو از کانادا، برنده جایزه اول. - اسپوتنیک ایران
3/10

برندگان مسابقه عکاسی "رنگ" جایزه بین المللی ""وان شات2022" میلادی.

عکس، « رُز نئونی»، عکاس، سلین توپانگو از کانادا، برنده جایزه اول.

© Photo / Anette Ohlendorf/IPA OneShot

برندگان مسابقه عکاسی "رنگ" جایزه بین المللی ""وان شات2022" میلادی.

عکس» دوچرخه سوار»، عکاس، آنت اوهلندروفت، از آلمان برنده جایزه اول در بخش معماری.

 برندگان مسابقه عکاسی "رنگ" جایزه بین المللی ""وان شات2022" میلادی.عکس» دوچرخه سوار»، عکاس، آنت اوهلندروفت، از آلمان برنده جایزه اول در بخش معماری. - اسپوتنیک ایران
4/10

برندگان مسابقه عکاسی "رنگ" جایزه بین المللی ""وان شات2022" میلادی.

عکس» دوچرخه سوار»، عکاس، آنت اوهلندروفت، از آلمان برنده جایزه اول در بخش معماری.

© Photo / Shirley Wung/IPA OneShot

برندگان مسابقه عکاسی "رنگ" جایزه بین المللی ""وان شات2022" میلادی.

عکس قطار فانوس های آسمانی،عکاس تایوانی شرلی وونگ که مقام اول را در رده عکاسی خیابانی مسابقه IPA OneShot "Color" در سال 2022 به دست آورد.

برندگان مسابقه عکاسی "رنگ" جایزه بین المللی ""وان شات2022" میلادی.عکس قطار فانوس های آسمانی،عکاس تایوانی شرلی وونگ که مقام اول را در رده عکاسی خیابانی مسابقه IPA OneShot "Color" در سال 2022 به دست آورد. - اسپوتنیک ایران
5/10

برندگان مسابقه عکاسی "رنگ" جایزه بین المللی ""وان شات2022" میلادی.

عکس قطار فانوس های آسمانی،عکاس تایوانی شرلی وونگ که مقام اول را در رده عکاسی خیابانی مسابقه IPA OneShot "Color" در سال 2022 به دست آورد.

© Photo / Giuseppe Gradella/IPA OneShot

برندگان مسابقه عکاسی "رنگ" جایزه بین المللی ""وان شات2022" میلادی.

عکس « رنگ های تَر»، عکاس، چیوزپه گرادلا از ایتالیا، برنده جایزه دوم در بخش « هنر عالی».

 برندگان مسابقه عکاسی "رنگ" جایزه بین المللی ""وان شات2022" میلادی.عکس « رنگ های تَر»، عکاس، چیوزپه گرادلا از ایتالیا، برنده جایزه دوم در بخش « هنر عالی». - اسپوتنیک ایران
6/10

برندگان مسابقه عکاسی "رنگ" جایزه بین المللی ""وان شات2022" میلادی.

عکس « رنگ های تَر»، عکاس، چیوزپه گرادلا از ایتالیا، برنده جایزه دوم در بخش « هنر عالی».

© Photo / Rakesh Baro/IPA OneShot

برندگان مسابقه عکاسی "رنگ" جایزه بین المللی ""وان شات2022" میلادی.

عکس «پنجره‌ای به پاییز»، عکاس، راکش بارو از هند برنده جایزه اول در بخش «طبیعت».

 برندگان مسابقه عکاسی "رنگ" جایزه بین المللی ""وان شات2022" میلادی.عکس «پنجره‌ای به پاییز»، عکاس، راکش بارو از هند برنده جایزه اول در بخش «طبیعت». - اسپوتنیک ایران
7/10

برندگان مسابقه عکاسی "رنگ" جایزه بین المللی ""وان شات2022" میلادی.

عکس «پنجره‌ای به پاییز»، عکاس، راکش بارو از هند برنده جایزه اول در بخش «طبیعت».

© Photo / Alex Visbal/IPA OneShot

برندگان مسابقه عکاسی "رنگ" جایزه بین المللی ""وان شات2022" میلادی.

عکس «تاکسی»، عکاس آلکس ویسبال از کلمبیا برنده جایزه سوم در بخش «عکاسی خیابانی».

 برندگان مسابقه عکاسی "رنگ" جایزه بین المللی ""وان شات2022" میلادی.عکس «تاکسی»، عکاس آلکس ویسبال از کلمبیا برنده جایزه سوم در بخش «عکاسی خیابانی». - اسپوتنیک ایران
8/10

برندگان مسابقه عکاسی "رنگ" جایزه بین المللی ""وان شات2022" میلادی.

عکس «تاکسی»، عکاس آلکس ویسبال از کلمبیا برنده جایزه سوم در بخش «عکاسی خیابانی».

© Photo / Joaquin Barata/IPA OneShot

برندگان مسابقه عکاسی "رنگ" جایزه بین المللی ""وان شات2022" میلادی.

عکس «پرتره یک زن» (جنوب سودان)، عکاس، جوکوین بارات از اسپانیا، برنده جایزه سوم در بخش « پرتره».

 برندگان مسابقه عکاسی "رنگ" جایزه بین المللی ""وان شات2022" میلادی.عکس «پرتره یک زن» (جنوب سودان)، عکاس، جوکوین بارات از اسپانیا، برنده جایزه سوم در بخش « پرتره». - اسپوتنیک ایران
9/10

برندگان مسابقه عکاسی "رنگ" جایزه بین المللی ""وان شات2022" میلادی.

عکس «پرتره یک زن» (جنوب سودان)، عکاس، جوکوین بارات از اسپانیا، برنده جایزه سوم در بخش « پرتره».

© Photo / Hardijanto Budiman/IPA OneShot

برندگان مسابقه عکاسی "رنگ" جایزه بین المللی ""وان شات2022" میلادی.

عکس «بازی تمام شد اما زندگی ادامه دارد»، عکاس، هاردیجانتو بودیمن از اندونزی، برنده جایزه اول در بخش «هنر عالی.

 برندگان مسابقه عکاسی "رنگ" جایزه بین المللی ""وان شات2022" میلادی.عکس «بازی تمام شد اما زندگی ادامه دارد»، عکاس، هاردیجانتو بودیمن از اندونزی، برنده جایزه اول در بخش «هنر عالی. - اسپوتنیک ایران
10/10

برندگان مسابقه عکاسی "رنگ" جایزه بین المللی ""وان شات2022" میلادی.

عکس «بازی تمام شد اما زندگی ادامه دارد»، عکاس، هاردیجانتو بودیمن از اندونزی، برنده جایزه اول در بخش «هنر عالی.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала