فینال مسابقه دختر شایسته مسکو

Telegram
اسپوتنیک، شما را با فینالیست های مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" آشنا می‌کند.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / ورود به گالری تصاویر

فینالیست های مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" در پایتخت روسیه.

فینالیست های مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" در پایتخت روسیه. - اسپوتنیک ایران
1/13

فینالیست های مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" در پایتخت روسیه.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / ورود به گالری تصاویر

اولگا فالالیوا یکی از فینالیست های مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" در پایتخت فدراسیون روسیه.

اولگا فالالیوا یکی از فینالیست های مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" در پایتخت فدراسیون روسیه. - اسپوتنیک ایران
2/13

اولگا فالالیوا یکی از فینالیست های مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" در پایتخت فدراسیون روسیه.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / ورود به گالری تصاویر

فینالیست های مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" در پایتخت روسیه.

فینالیست های مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" در پایتخت روسیه. - اسپوتنیک ایران
3/13

فینالیست های مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" در پایتخت روسیه.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / ورود به گالری تصاویر

هنرنمایی خواننده ایرینا نلسون در مراسم فینالیست های مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" در پایتخت روسیه.

هنرنمایی خواننده ایرینا نلسون در مراسم فینالیست های مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" در پایتخت روسیه. - اسپوتنیک ایران
4/13

هنرنمایی خواننده ایرینا نلسون در مراسم فینالیست های مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" در پایتخت روسیه.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / ورود به گالری تصاویر

آنا یانکووا یکی از فینالیست های مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" در پایتخت فدراسیون روسیه.

آنا یانکووا یکی از فینالیست های مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" در پایتخت فدراسیون روسیه. - اسپوتنیک ایران
5/13

آنا یانکووا یکی از فینالیست های مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" در پایتخت فدراسیون روسیه.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / ورود به گالری تصاویر

داریا زاخارنکووا یکی از فینالیست های مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" در پایتخت فدراسیون روسیه.

داریا زاخارنکووا یکی از فینالیست های مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" در پایتخت فدراسیون روسیه. - اسپوتنیک ایران
6/13

داریا زاخارنکووا یکی از فینالیست های مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" در پایتخت فدراسیون روسیه.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / ورود به گالری تصاویر

فینالیست های مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" در پایتخت فدراسیون روسیه.

 فینالیست های مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" در پایتخت فدراسیون روسیه. - اسپوتنیک ایران
7/13

فینالیست های مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" در پایتخت فدراسیون روسیه.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / ورود به گالری تصاویر

داریا زاخارنکووا یکی از فینالیست های مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" در پایتخت فدراسیون روسیه.

داریا زاخارنکووا یکی از فینالیست های مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" در پایتخت فدراسیون روسیه. - اسپوتنیک ایران
8/13

داریا زاخارنکووا یکی از فینالیست های مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" در پایتخت فدراسیون روسیه.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / ورود به گالری تصاویر

صوفیا راسکیناف برنده جایزه «نوجوان شایسته مسکو» یکی از فینالیست های مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" در پایتخت فدراسیون روسیه.

صوفیا راسکیناف برنده جایزه «نوجوان شایسته مسکو» یکی از فینالیست های مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" در پایتخت فدراسیون روسیه. - اسپوتنیک ایران
9/13

صوفیا راسکیناف برنده جایزه «نوجوان شایسته مسکو» یکی از فینالیست های مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" در پایتخت فدراسیون روسیه.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / ورود به گالری تصاویر

آلیونا آکیمووا برنده عنوان « ملکه زیبایی مسکو» و یکی از فینالیست های مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" در پایتخت فدراسیون روسیه.

آلیونا آکیمووا برنده عنوان « ملکه زیبایی مسکو» و یکی از فینالیست های مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" در پایتخت فدراسیون روسیه. - اسپوتنیک ایران
10/13

آلیونا آکیمووا برنده عنوان « ملکه زیبایی مسکو» و یکی از فینالیست های مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" در پایتخت فدراسیون روسیه.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / ورود به گالری تصاویر

اینا لپیلینا برنده عنوان " ملکه زیبایی مسکو" و یکی از فینالیست های مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" در پایتخت فدراسیون روسیه.

اینا لپیلینا برنده عنوان " ملکه زیبایی مسکو" و یکی از فینالیست های مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" در پایتخت فدراسیون روسیه. - اسپوتنیک ایران
11/13

اینا لپیلینا برنده عنوان " ملکه زیبایی مسکو" و یکی از فینالیست های مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" در پایتخت فدراسیون روسیه.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / ورود به گالری تصاویر

آنا یانکووا برنده گران پری و یکی از فینالیست های مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" در پایتخت فدراسیون روسیه.

آنا یانکووا برنده گران پری و یکی از فینالیست های مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" در پایتخت فدراسیون روسیه. - اسپوتنیک ایران
12/13

آنا یانکووا برنده گران پری و یکی از فینالیست های مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" در پایتخت فدراسیون روسیه.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / ورود به گالری تصاویر

آنا یانکووا برنده گران پری مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" در پایتخت فدراسیون روسیه.

آنا یانکووا برنده گران پری  مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" در پایتخت فدراسیون روسیه. - اسپوتنیک ایران
13/13

آنا یانکووا برنده گران پری مسابقه " دختر شایسته مسکو 2022" در پایتخت فدراسیون روسیه.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала