پروازهای آموزشی در پادگان هوانوردی ناوگان اقیانوس آرام

Telegram
اسپوتنیک، شما را با پروازهای آموزشی در پادگان هوانوردی ناوگان اقیانوس آرام روسیه به روایت تصویر آشنا می‌کند.
© Sputnik / Vitaliy Ankov /  مراجعه به بانک تصاویر

پروازهای آموزشی در پادگان هوانوردی ناوگان اقیانوس آرام روسیه.

بالگرد نجات و امداد «کا-27» در پادگان «نیکولایف» در منطقه پریموریه فدراسیون روسیه.

پروازهای آموزشی در پادگان هوانوردی ناوگان اقیانوس آرام روسیه.بالگرد نجات و امداد «کا-27» در پادگان «نیکولایف» در منطقه پریموریه فدراسیون روسیه. - اسپوتنیک ایران
1/8

پروازهای آموزشی در پادگان هوانوردی ناوگان اقیانوس آرام روسیه.

بالگرد نجات و امداد «کا-27» در پادگان «نیکولایف» در منطقه پریموریه فدراسیون روسیه.

© Sputnik / Vitaliy Ankov /  مراجعه به بانک تصاویر

پروازهای آموزشی در پادگان هوانوردی ناوگان اقیانوس آرام روسیه.

آماده سازی بالگرد نجات و امداد "کا-27" در پادگان "نیکولایف" در منطقه پریموریه فدراسیون روسیه.

پروازهای آموزشی در پادگان هوانوردی ناوگان اقیانوس آرام روسیه.آماده سازی بالگرد نجات و امداد "کا-27" در پادگان "نیکولایف" در منطقه پریموریه فدراسیون روسیه. - اسپوتنیک ایران
2/8

پروازهای آموزشی در پادگان هوانوردی ناوگان اقیانوس آرام روسیه.

آماده سازی بالگرد نجات و امداد "کا-27" در پادگان "نیکولایف" در منطقه پریموریه فدراسیون روسیه.

© Sputnik / Vitaliy Ankov /  مراجعه به بانک تصاویر

پروازهای آموزشی در پادگان هوانوردی ناوگان اقیانوس آرام روسیه.

بالگرد نجات و امداد "کا-27" و بمب های ضد کشتی در پادگان "نیکولایف" در منطقه پریموریه فدراسیون روسیه.

پروازهای آموزشی در پادگان هوانوردی ناوگان اقیانوس آرام روسیه.بالگرد نجات و امداد "کا-27" و بمب های ضد کشتی در پادگان "نیکولایف" در منطقه پریموریه فدراسیون روسیه. - اسپوتنیک ایران
3/8

پروازهای آموزشی در پادگان هوانوردی ناوگان اقیانوس آرام روسیه.

بالگرد نجات و امداد "کا-27" و بمب های ضد کشتی در پادگان "نیکولایف" در منطقه پریموریه فدراسیون روسیه.

© Sputnik / Vitaliy Ankov /  مراجعه به بانک تصاویر

پروازهای آموزشی در پادگان هوانوردی ناوگان اقیانوس آرام روسیه.

خلبان نظامی در پادگان "نیکولایف" در منطقه پریموریه فدراسیون روسیه.

پروازهای آموزشی در پادگان هوانوردی ناوگان اقیانوس آرام روسیه.خلبان نظامی در پادگان "نیکولایف" در منطقه پریموریه فدراسیون روسیه. - اسپوتنیک ایران
4/8

پروازهای آموزشی در پادگان هوانوردی ناوگان اقیانوس آرام روسیه.

خلبان نظامی در پادگان "نیکولایف" در منطقه پریموریه فدراسیون روسیه.

© Sputnik / Vitaliy Ankov /  مراجعه به بانک تصاویر

پروازهای آموزشی در پادگان هوانوردی ناوگان اقیانوس آرام روسیه.

نصب بمب ضد کشتی دربالگرد "کا-27" در پادگان "نیکولایف" در منطقه پریموریه فدراسیون روسیه.

پروازهای آموزشی در پادگان هوانوردی ناوگان اقیانوس آرام روسیه.نصب بمب ضد کشتی دربالگرد "کا-27" در پادگان "نیکولایف" در منطقه پریموریه فدراسیون روسیه. - اسپوتنیک ایران
5/8

پروازهای آموزشی در پادگان هوانوردی ناوگان اقیانوس آرام روسیه.

نصب بمب ضد کشتی دربالگرد "کا-27" در پادگان "نیکولایف" در منطقه پریموریه فدراسیون روسیه.

© Sputnik / Vitaliy Ankov /  مراجعه به بانک تصاویر

پروازهای آموزشی در پادگان هوانوردی ناوگان اقیانوس آرام روسیه.

خلبان نظامی در پادگان "نیکولایف" در منطقه پریموریه فدراسیون روسیه.

پروازهای آموزشی در پادگان هوانوردی ناوگان اقیانوس آرام روسیه.خلبان نظامی در پادگان "نیکولایف" در منطقه پریموریه فدراسیون روسیه. - اسپوتنیک ایران
6/8

پروازهای آموزشی در پادگان هوانوردی ناوگان اقیانوس آرام روسیه.

خلبان نظامی در پادگان "نیکولایف" در منطقه پریموریه فدراسیون روسیه.

© Sputnik / Vitaliy Ankov /  مراجعه به بانک تصاویر

پروازهای آموزشی در پادگان هوانوردی ناوگان اقیانوس آرام روسیه.

مکانیک در پادگان "نیکولایف" در منطقه پریموریه فدراسیون روسیه.

پروازهای آموزشی در پادگان هوانوردی ناوگان اقیانوس آرام روسیه.مکانیک در پادگان "نیکولایف" در منطقه پریموریه فدراسیون روسیه. - اسپوتنیک ایران
7/8

پروازهای آموزشی در پادگان هوانوردی ناوگان اقیانوس آرام روسیه.

مکانیک در پادگان "نیکولایف" در منطقه پریموریه فدراسیون روسیه.

© Sputnik / Vitaliy Ankov /  مراجعه به بانک تصاویر

پروازهای آموزشی در پادگان هوانوردی ناوگان اقیانوس آرام روسیه.

بالگرد «می -8» در پادگان "نیکولایف" در منطقه پریموریه فدراسیون روسیه برای شرکت در پروازهای آموزشی در پادگان هوانوردی ناوگان اقیانوس آرام روسیه .

پروازهای آموزشی در پادگان هوانوردی ناوگان اقیانوس آرام روسیه.بالگرد «می -8» در پادگان "نیکولایف" در منطقه پریموریه فدراسیون روسیه برای شرکت در پروازهای آموزشی در پادگان هوانوردی ناوگان اقیانوس آرام روسیه . - اسپوتنیک ایران
8/8

پروازهای آموزشی در پادگان هوانوردی ناوگان اقیانوس آرام روسیه.

بالگرد «می -8» در پادگان "نیکولایف" در منطقه پریموریه فدراسیون روسیه برای شرکت در پروازهای آموزشی در پادگان هوانوردی ناوگان اقیانوس آرام روسیه .

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала