مراسم تشییع جنازه شینزو آبه

Telegram
مراسم تشییع جنازه شینزو آبه، نخست‌وزیر سابق ژاپن که در جریان مبارزات انتخاباتی روز 8 جولای مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد، در توکیو، پایتخت این کشور برگزار شد.
© AP Photo / Hiro Komae

مسیر حرکت خودروی حامل پیکر آبه به گونه‌ای انتخاب شد تا کاروان مراسم خاکسپاری از کنار بناهای دولتی مانند ساختمان‌های پارلمان٬ حزب لیبرال دموکرات و نخست‌وزیری عبور کند.

مسیر حرکت خودروی حامل پیکر آبه به گونه‌ای انتخاب شد تا کاروان مراسم خاکسپاری از کنار بناهای دولتی مانند ساختمان‌های پارلمان٬ حزب لیبرال دموکرات و نخست‌وزیری عبور کند. - اسپوتنیک ایران
1/9

مسیر حرکت خودروی حامل پیکر آبه به گونه‌ای انتخاب شد تا کاروان مراسم خاکسپاری از کنار بناهای دولتی مانند ساختمان‌های پارلمان٬ حزب لیبرال دموکرات و نخست‌وزیری عبور کند.

© AFP 2022 / Philip Fong

مراسم تشییع جنازه شینزو آبه، نخست‌وزیر سابق ژاپن که در جریان مبارزات انتخاباتی روز 8 جولای مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد، در توکیو، پایتخت این کشور برگزار شد.

مراسم تشییع جنازه شینزو آبه، نخست‌وزیر سابق ژاپن که در جریان مبارزات انتخاباتی روز 8 جولای مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد، در توکیو، پایتخت این کشور برگزار شد. - اسپوتنیک ایران
2/9

مراسم تشییع جنازه شینزو آبه، نخست‌وزیر سابق ژاپن که در جریان مبارزات انتخاباتی روز 8 جولای مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد، در توکیو، پایتخت این کشور برگزار شد.

© AFP 2022 / Philip Fong

آکیه آبه، همسر شینزو آبه درخودرو در مراسم تشییع جنازه نخست وزیر سابق ژاپن.

شینزو آبه، نخست‌وزیر سابق ژاپن حین سخنرانی در یک مراسم در فضای باز در حمایت از کمپین انتخاباتی نامزد حزب لیبرال دموکرات در شهر نارا از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفته و جان خود را از دست داد.

شینزو آبه در حالی که غرق خون بود به بیمارستان منتقل شد، اما بر اثر شدت جراحات وارده جان باخت. یامگامی تتسویا (41 ساله) عضو سابق نیروی دریایی ارتش ژاپن عامل این حمله در محل حادثه به همراه اسلحه دست ساخت خود دستگیر شد. شینزو آبه بین سال‌های 2012 تا 2020 نخست‌وزیر ژاپن بود. آبه دو سال پیش به دلیل بیماری از سمت خود کناره‌گیری کرد.

آکیه آبه، همسر شینزو آبه درخودرو در مراسم تشییع جنازه نخست وزیر سابق ژاپن. شینزو آبه، نخست‌وزیر سابق ژاپن حین سخنرانی در یک مراسم در فضای باز در حمایت از کمپین انتخاباتی نامزد حزب لیبرال دموکرات در شهر نارا از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفته و جان خود را از دست داد.  شینزو آبه در حالی که غرق خون بود به بیمارستان منتقل شد، اما بر اثر شدت جراحات وارده جان باخت. یامگامی تتسویا (41 ساله) عضو سابق نیروی دریایی ارتش ژاپن عامل این حمله در محل حادثه به همراه اسلحه دست ساخت خود دستگیر شد.  شینزو آبه بین سال‌های 2012 تا 2020 نخست‌وزیر ژاپن بود. آبه دو سال پیش به دلیل بیماری از سمت خود کناره‌گیری کرد. - اسپوتنیک ایران
3/9

آکیه آبه، همسر شینزو آبه درخودرو در مراسم تشییع جنازه نخست وزیر سابق ژاپن.

شینزو آبه، نخست‌وزیر سابق ژاپن حین سخنرانی در یک مراسم در فضای باز در حمایت از کمپین انتخاباتی نامزد حزب لیبرال دموکرات در شهر نارا از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفته و جان خود را از دست داد.

شینزو آبه در حالی که غرق خون بود به بیمارستان منتقل شد، اما بر اثر شدت جراحات وارده جان باخت. یامگامی تتسویا (41 ساله) عضو سابق نیروی دریایی ارتش ژاپن عامل این حمله در محل حادثه به همراه اسلحه دست ساخت خود دستگیر شد. شینزو آبه بین سال‌های 2012 تا 2020 نخست‌وزیر ژاپن بود. آبه دو سال پیش به دلیل بیماری از سمت خود کناره‌گیری کرد.

© AP Photo / Eugene Hoshiko

شینزو آبه پس از اصابت گلوله به قفسه سینه اش، در حالی که غرق خون بود به بیمارستان منتقل شد، اما بر اثر شدت جراحات وارده جان باخت. یامگامی تتسویا (41 ساله) عضو سابق نیروی دریایی ارتش ژاپن عامل این حمله در محل حادثه به همراه اسلحه دست ساخت خود دستگیر شد. شینزو آبه بین سال‌های 2012 تا 2020 نخست‌وزیر ژاپن بود. آبه دو سال پیش به دلیل بیماری از سمت خود کناره‌گیری کرد.

شینزو آبه پس از اصابت گلوله به قفسه سینه اش، در حالی که غرق خون بود به بیمارستان منتقل شد، اما بر اثر شدت جراحات وارده جان باخت. یامگامی تتسویا (41 ساله) عضو سابق نیروی دریایی ارتش ژاپن عامل این حمله در محل حادثه به همراه اسلحه دست ساخت خود دستگیر شد.  شینزو آبه بین سال‌های 2012 تا 2020 نخست‌وزیر ژاپن بود. آبه دو سال پیش به دلیل بیماری از سمت خود کناره‌گیری کرد. - اسپوتنیک ایران
4/9

شینزو آبه پس از اصابت گلوله به قفسه سینه اش، در حالی که غرق خون بود به بیمارستان منتقل شد، اما بر اثر شدت جراحات وارده جان باخت. یامگامی تتسویا (41 ساله) عضو سابق نیروی دریایی ارتش ژاپن عامل این حمله در محل حادثه به همراه اسلحه دست ساخت خود دستگیر شد. شینزو آبه بین سال‌های 2012 تا 2020 نخست‌وزیر ژاپن بود. آبه دو سال پیش به دلیل بیماری از سمت خود کناره‌گیری کرد.

© AP Photo / Hiro Komae

مسیر حرکت خودروی حامل پیکر آبه به گونه‌ای انتخاب شد تا کاروان مراسم خاکسپاری از کنار بناهای دولتی مانند ساختمان‌های پارلمان٬ حزب لیبرال دموکرات و نخست‌وزیری عبور کند.

مسیر حرکت خودروی حامل پیکر آبه به گونه‌ای انتخاب شد تا کاروان مراسم خاکسپاری از کنار بناهای دولتی مانند ساختمان‌های پارلمان٬ حزب لیبرال دموکرات و نخست‌وزیری عبور کند. - اسپوتنیک ایران
5/9

مسیر حرکت خودروی حامل پیکر آبه به گونه‌ای انتخاب شد تا کاروان مراسم خاکسپاری از کنار بناهای دولتی مانند ساختمان‌های پارلمان٬ حزب لیبرال دموکرات و نخست‌وزیری عبور کند.

© AP Photo / Hiro Komae

شینزو آبه، نخست‌وزیر سابق ژاپن حین سخنرانی در یک مراسم در فضای باز در حمایت از کمپین انتخاباتی نامزد حزب لیبرال دموکرات در شهر نارا از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفته و جان خود را از دست داد.

شینزو آبه، نخست‌وزیر سابق ژاپن حین سخنرانی در یک مراسم در فضای باز در حمایت از کمپین انتخاباتی نامزد حزب لیبرال دموکرات در شهر نارا از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفته و جان خود را از دست داد. - اسپوتنیک ایران
6/9

شینزو آبه، نخست‌وزیر سابق ژاپن حین سخنرانی در یک مراسم در فضای باز در حمایت از کمپین انتخاباتی نامزد حزب لیبرال دموکرات در شهر نارا از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفته و جان خود را از دست داد.

© AFP 2022 / Philip Fong

تجمع مردم در نزدیکی معبد زوجوجی در توکیو.

شینزو آبه در حالی که غرق خون بود به بیمارستان منتقل شد، اما بر اثر شدت جراحات وارده جان باخت. شینزو آبه بین سال‌های 2012 تا 2020 نخست‌وزیر ژاپن بود. آبه دو سال پیش به دلیل بیماری از سمت خود کناره‌گیری کرد.

تجمع مردم در نزدیکی معبد زوجوجی در توکیو. شینزو آبه در حالی که غرق خون بود به بیمارستان منتقل شد، اما بر اثر شدت جراحات وارده جان باخت. شینزو آبه بین سال‌های 2012 تا 2020 نخست‌وزیر ژاپن بود. آبه دو سال پیش به دلیل بیماری از سمت خود کناره‌گیری کرد. - اسپوتنیک ایران
7/9

تجمع مردم در نزدیکی معبد زوجوجی در توکیو.

شینزو آبه در حالی که غرق خون بود به بیمارستان منتقل شد، اما بر اثر شدت جراحات وارده جان باخت. شینزو آبه بین سال‌های 2012 تا 2020 نخست‌وزیر ژاپن بود. آبه دو سال پیش به دلیل بیماری از سمت خود کناره‌گیری کرد.

© AP Photo / Hiro Komae

شینزو آبه، نخست‌وزیر سابق ژاپن حین سخنرانی در یک مراسم در فضای باز در حمایت از کمپین انتخاباتی نامزد حزب لیبرال دموکرات در شهر نارا از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفته و جان خود را از دست داد.

شینزو آبه، نخست‌وزیر سابق ژاپن حین سخنرانی در یک مراسم در فضای باز در حمایت از کمپین انتخاباتی نامزد حزب لیبرال دموکرات در شهر نارا از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفته و جان خود را از دست داد. - اسپوتنیک ایران
8/9

شینزو آبه، نخست‌وزیر سابق ژاپن حین سخنرانی در یک مراسم در فضای باز در حمایت از کمپین انتخاباتی نامزد حزب لیبرال دموکرات در شهر نارا از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفته و جان خود را از دست داد.

© AFP 2022 / Eugene Hoshiko / POOL

علاوه بر اعضای خانواده آبه، فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر و نمایندگان مجلس ژاپن در مراسم تشییع جنازه که در معبدی در توکیو با حضور تعداد محدودی از مردم و بدون حضور رسانه‌ها برگزار شد، شرکت کردند.

علاوه بر اعضای خانواده آبه، فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر و نمایندگان مجلس ژاپن در مراسم تشییع جنازه که در معبدی در توکیو با حضور تعداد محدودی از مردم و بدون حضور رسانه‌ها برگزار شد، شرکت کردند. - اسپوتنیک ایران
9/9

علاوه بر اعضای خانواده آبه، فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر و نمایندگان مجلس ژاپن در مراسم تشییع جنازه که در معبدی در توکیو با حضور تعداد محدودی از مردم و بدون حضور رسانه‌ها برگزار شد، شرکت کردند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала