برداشت محصول در جمهوری دونتسک

Telegram
اسپوتنیک، شما را با مراسم آغاز کارزار برداشت به عنوان بخشی از "روز مزرعه جمهوری - 2022" در منطقه ولودارسکی جمهوری خلق دونتسک آشنا می کند.
© Sputnik / Pavel Lisitsyn /  مراجعه به بانک تصاویر

مراسم آغاز کارزار برداشت به عنوان بخشی از "روز مزرعه جمهوری - 2022" در منطقه ولودارسکی جمهوری خلق دونتسک.

کمباین در مزرعه گندم.

مراسم آغاز کارزار برداشت به عنوان بخشی از "روز مزرعه جمهوری - 2022" در منطقه ولودارسکی جمهوری خلق دونتسک.کمباین در مزرعه گندم. - اسپوتنیک ایران
1/8

مراسم آغاز کارزار برداشت به عنوان بخشی از "روز مزرعه جمهوری - 2022" در منطقه ولودارسکی جمهوری خلق دونتسک.

کمباین در مزرعه گندم.

© Sputnik / Pavel Lisitsyn /  مراجعه به بانک تصاویر

مراسم آغاز کارزار برداشت به عنوان بخشی از "روز مزرعه جمهوری - 2022" در منطقه ولودارسکی جمهوری خلق دونتسک.

زنان در لباس ملی جمهوری و دسته های گندم.

مراسم آغاز کارزار برداشت به عنوان بخشی از "روز مزرعه جمهوری - 2022" در منطقه ولودارسکی جمهوری خلق دونتسک.زنان در لباس ملی جمهوری و دسته های گندم. - اسپوتنیک ایران
2/8

مراسم آغاز کارزار برداشت به عنوان بخشی از "روز مزرعه جمهوری - 2022" در منطقه ولودارسکی جمهوری خلق دونتسک.

زنان در لباس ملی جمهوری و دسته های گندم.

© Sputnik / Pavel Lisitsyn /  مراجعه به بانک تصاویر

مراسم آغاز کارزار برداشت به عنوان بخشی از "روز مزرعه جمهوری - 2022" در منطقه ولودارسکی جمهوری خلق دونتسک.

ماشین های کشاورزی آماده برای کار.

مراسم آغاز کارزار برداشت به عنوان بخشی از "روز مزرعه جمهوری - 2022" در منطقه ولودارسکی جمهوری خلق دونتسک.ماشین های کشاورزی آماده برای کار. - اسپوتنیک ایران
3/8

مراسم آغاز کارزار برداشت به عنوان بخشی از "روز مزرعه جمهوری - 2022" در منطقه ولودارسکی جمهوری خلق دونتسک.

ماشین های کشاورزی آماده برای کار.

© Sputnik / Pavel Lisitsyn /  مراجعه به بانک تصاویر

مراسم آغاز کارزار برداشت به عنوان بخشی از "روز مزرعه جمهوری - 2022" در منطقه ولودارسکی جمهوری خلق دونتسک.

تابلو در مزرعه گندم: از نان در مقابل آتش دفاع کنید.

مراسم آغاز کارزار برداشت به عنوان بخشی از "روز مزرعه جمهوری - 2022" در منطقه ولودارسکی جمهوری خلق دونتسک.تابلو در مزرعه گندم: از نان در مقابل آتش دفاع کنید. - اسپوتنیک ایران
4/8

مراسم آغاز کارزار برداشت به عنوان بخشی از "روز مزرعه جمهوری - 2022" در منطقه ولودارسکی جمهوری خلق دونتسک.

تابلو در مزرعه گندم: از نان در مقابل آتش دفاع کنید.

© Sputnik / Pavel Lisitsyn /  مراجعه به بانک تصاویر

مراسم آغاز کارزار برداشت به عنوان بخشی از "روز مزرعه جمهوری - 2022" در منطقه ولودارسکی جمهوری خلق دونتسک.

کار کمباین برداشت گندم.

مراسم آغاز کارزار برداشت به عنوان بخشی از "روز مزرعه جمهوری - 2022" در منطقه ولودارسکی جمهوری خلق دونتسک.کار کمباین برداشت گندم. - اسپوتنیک ایران
5/8

مراسم آغاز کارزار برداشت به عنوان بخشی از "روز مزرعه جمهوری - 2022" در منطقه ولودارسکی جمهوری خلق دونتسک.

کار کمباین برداشت گندم.

© Sputnik / Pavel Lisitsyn /  مراجعه به بانک تصاویر

مراسم آغاز کارزار برداشت به عنوان بخشی از "روز مزرعه جمهوری - 2022" در منطقه ولودارسکی جمهوری خلق دونتسک.

کمباین ها در خط آغاز برداشت.

مراسم آغاز کارزار برداشت به عنوان بخشی از "روز مزرعه جمهوری - 2022" در منطقه ولودارسکی جمهوری خلق دونتسک.کمباین ها در خط آغاز برداشت. - اسپوتنیک ایران
6/8

مراسم آغاز کارزار برداشت به عنوان بخشی از "روز مزرعه جمهوری - 2022" در منطقه ولودارسکی جمهوری خلق دونتسک.

کمباین ها در خط آغاز برداشت.

© Sputnik / Pavel Lisitsyn /  مراجعه به بانک تصاویر

مراسم آغاز کارزار برداشت به عنوان بخشی از "روز مزرعه جمهوری - 2022" در منطقه ولودارسکی جمهوری خلق دونتسک.

زنان در لباس ملی جمهوری و دسته های گندم.

مراسم آغاز کارزار برداشت به عنوان بخشی از "روز مزرعه جمهوری - 2022" در منطقه ولودارسکی جمهوری خلق دونتسک.زنان در لباس ملی جمهوری و دسته های گندم. - اسپوتنیک ایران
7/8

مراسم آغاز کارزار برداشت به عنوان بخشی از "روز مزرعه جمهوری - 2022" در منطقه ولودارسکی جمهوری خلق دونتسک.

زنان در لباس ملی جمهوری و دسته های گندم.

© Sputnik / Pavel Lisitsyn /  مراجعه به بانک تصاویر

مراسم آغاز کارزار برداشت به عنوان بخشی از "روز مزرعه جمهوری - 2022" در منطقه ولودارسکی جمهوری خلق دونتسک.

کمباین در خط آغاز برداشت.

مراسم آغاز کارزار برداشت به عنوان بخشی از "روز مزرعه جمهوری - 2022" در منطقه ولودارسکی جمهوری خلق دونتسک.کمباین در خط آغاز برداشت. - اسپوتنیک ایران
8/8

مراسم آغاز کارزار برداشت به عنوان بخشی از "روز مزرعه جمهوری - 2022" در منطقه ولودارسکی جمهوری خلق دونتسک.

کمباین در خط آغاز برداشت.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала