غوغای مک‌دونالد جدید در روسیه

Telegram
اسپوتنیک شما را با تصاویری از گشایش شبکه رستوران های "Vkusnaya ii Tochka" به جای "مک‌دونالد" در روسیه آشنا می کند.
© Sputnik / Alexander Kryazhev /  مراجعه به بانک تصاویر

دمونتاژ تابلوی مک دونالد در نووسیبیرسک روسیه.

دمونتاژ تابلوی مک دونالد در نووسیبیرسک روسیه. - اسپوتنیک ایران
1/14

دمونتاژ تابلوی مک دونالد در نووسیبیرسک روسیه.

© Sputnik / Alexey Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

شبکه رستوران های "وکوسنا ای توچکا" "Vkusnaya ii Tochka"به جای "مک‌دونالد" در روسیه گشایش یافت.

شبکه رستوران های "وکوسنا ای توچکا" "Vkusnaya ii Tochka"به جای "مک‌دونالد" در روسیه گشایش یافت. - اسپوتنیک ایران
2/14

شبکه رستوران های "وکوسنا ای توچکا" "Vkusnaya ii Tochka"به جای "مک‌دونالد" در روسیه گشایش یافت.

© Sputnik / Alexey Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

شبکه رستوران های "وکوسنا ای توچکا" به جای "مک‌دونالد" در روسیه گشایش یافت.

شبکه رستوران های "وکوسنا ای توچکا" به جای "مک‌دونالد" در روسیه گشایش یافت. - اسپوتنیک ایران
3/14

شبکه رستوران های "وکوسنا ای توچکا" به جای "مک‌دونالد" در روسیه گشایش یافت.

© Sputnik / Alexey Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

شبکه رستوران های "وکوسنا ای توچکا" به جای "مک‌دونالد" در روسیه گشایش یافت.

صف طولانی چند صد نفری در مسکو برای ورود به رستوران "وکوسنا ای توچکا" به جای مک دونالد.

شبکه رستوران های "وکوسنا ای توچکا" به جای "مک‌دونالد" در روسیه گشایش یافت.صف طولانی چند صد نفری در مسکو برای ورود به رستوران "وکوسنا ای توچکا" به جای مک دونالد. - اسپوتنیک ایران
4/14

شبکه رستوران های "وکوسنا ای توچکا" به جای "مک‌دونالد" در روسیه گشایش یافت.

صف طولانی چند صد نفری در مسکو برای ورود به رستوران "وکوسنا ای توچکا" به جای مک دونالد.

© Sputnik / Alexander Kryazhev /  مراجعه به بانک تصاویر

دمونتاژ تابلوی مک دونالد در نووسیبیرسک روسیه.

دمونتاژ تابلوی مک دونالد در نووسیبیرسک روسیه. - اسپوتنیک ایران
5/14

دمونتاژ تابلوی مک دونالد در نووسیبیرسک روسیه.

© Sputnik / Alexey Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

شبکه رستوران های "وکوسنا ای توچکا" به جای "مک‌دونالد" در روسیه گشایش یافت.

کارمند شعبه مسکویی رستوران «وکوسنا ای توچکا».

شبکه رستوران های "وکوسنا ای توچکا" به جای "مک‌دونالد" در روسیه گشایش یافت.کارمند شعبه مسکویی رستوران «وکوسنا ای توچکا». - اسپوتنیک ایران
6/14

شبکه رستوران های "وکوسنا ای توچکا" به جای "مک‌دونالد" در روسیه گشایش یافت.

کارمند شعبه مسکویی رستوران «وکوسنا ای توچکا».

© Sputnik / Alexey Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

شبکه رستوران های "وکوسنا ای توچکا" "Vkusnaya ii Tochka"به جای "مک‌دونالد" در روسیه گشایش یافت.

شبکه رستوران های "وکوسنا ای توچکا" "Vkusnaya ii Tochka"به جای "مک‌دونالد" در روسیه گشایش یافت. - اسپوتنیک ایران
7/14

شبکه رستوران های "وکوسنا ای توچکا" "Vkusnaya ii Tochka"به جای "مک‌دونالد" در روسیه گشایش یافت.

© Sputnik / Alexey Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

شبکه رستوران های "وکوسنا ای توچکا" به جای "مک‌دونالد" در روسیه گشایش یافت.

صف طولانی چند صد نفری در مسکو برای ورود به رستوران «وکوسنا ای توچکا» به جای مک دونالد.

شبکه رستوران های "وکوسنا ای توچکا" به جای "مک‌دونالد" در روسیه گشایش یافت.صف طولانی چند صد نفری در مسکو برای ورود به رستوران «وکوسنا ای توچکا» به جای مک دونالد. - اسپوتنیک ایران
8/14

شبکه رستوران های "وکوسنا ای توچکا" به جای "مک‌دونالد" در روسیه گشایش یافت.

صف طولانی چند صد نفری در مسکو برای ورود به رستوران «وکوسنا ای توچکا» به جای مک دونالد.

© Sputnik / Evgeny Odinokov /  مراجعه به بانک تصاویر

شبکه رستوران های "وکوسنا ای توچکا" به جای "مک‌دونالد" در روسیه گشایش یافت.

آگهی رستوران جدید در مسکو.

شبکه رستوران های "وکوسنا ای توچکا" به جای "مک‌دونالد" در روسیه گشایش یافت.آگهی رستوران جدید در مسکو. - اسپوتنیک ایران
9/14

شبکه رستوران های "وکوسنا ای توچکا" به جای "مک‌دونالد" در روسیه گشایش یافت.

آگهی رستوران جدید در مسکو.

© Sputnik / Alexey Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

شبکه رستوران های "وکوسنا ای توچکا" به جای "مک‌دونالد" در روسیه گشایش یافت.

سیب زمینی های آماده برای سفارش مشتریان.

شبکه رستوران های "وکوسنا ای توچکا" به جای "مک‌دونالد" در روسیه گشایش یافت.سیب زمینی های آماده برای سفارش مشتریان. - اسپوتنیک ایران
10/14

شبکه رستوران های "وکوسنا ای توچکا" به جای "مک‌دونالد" در روسیه گشایش یافت.

سیب زمینی های آماده برای سفارش مشتریان.

© Sputnik / Alexey Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

شبکه رستوران های "وکوسنا ای توچکا" به جای "مک‌دونالد" در روسیه گشایش یافت.

کارمندان رستوران جدید درمسکو.

شبکه رستوران های "وکوسنا ای توچکا" به جای "مک‌دونالد" در روسیه گشایش یافت.کارمندان رستوران جدید درمسکو. - اسپوتنیک ایران
11/14

شبکه رستوران های "وکوسنا ای توچکا" به جای "مک‌دونالد" در روسیه گشایش یافت.

کارمندان رستوران جدید درمسکو.

© Sputnik / Alexander Kryazhev /  مراجعه به بانک تصاویر

دمونتاژ آگهای محصولات مک دونالد در نووسیبیرسک.

دمونتاژ آگهای محصولات مک دونالد در نووسیبیرسک. - اسپوتنیک ایران
12/14

دمونتاژ آگهای محصولات مک دونالد در نووسیبیرسک.

© Sputnik / Alexey Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

شبکه رستوران های "وکوسنا ای توچکا" "Vkusnaya ii Tochka"به جای "مک‌دونالد" در روسیه گشایش یافت.

شعبه مسکویی رستوران روسی.

شبکه رستوران های "وکوسنا ای توچکا" "Vkusnaya ii Tochka"به جای "مک‌دونالد" در روسیه گشایش یافت.شعبه مسکویی رستوران روسی. - اسپوتنیک ایران
13/14

شبکه رستوران های "وکوسنا ای توچکا" "Vkusnaya ii Tochka"به جای "مک‌دونالد" در روسیه گشایش یافت.

شعبه مسکویی رستوران روسی.

© Sputnik / Alexey Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

شبکه رستوران های "وکوسنا ای توچکا" به جای "مک‌دونالد" در روسیه گشایش یافت.

روی پلاکارد نوشته شده: عنوان تغییر می کند، عشق باقی می ماند.

شبکه رستوران های "وکوسنا ای توچکا" به جای "مک‌دونالد" در روسیه گشایش یافت.روی پلاکارد نوشته شده: عنوان تغییر می کند، عشق باقی می ماند. - اسپوتنیک ایران
14/14

شبکه رستوران های "وکوسنا ای توچکا" به جای "مک‌دونالد" در روسیه گشایش یافت.

روی پلاکارد نوشته شده: عنوان تغییر می کند، عشق باقی می ماند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала