بستنی‌خوری گذشته ها

Telegram
اسپوتنیک شما را به بستنی خوری گذشته ها در جهان تصویری می برد.
© AP Photo / Ivan Croscenco

جیمز میسون، بازیگر بریتانیایی، در حالی که به همراه ستاره‌ی ایتالیایی پاتریزیا دی بلانک در مراسم نمایش رقص باله مردمی ایگور موسیف، طراح رقص روسی اتحاد جماهیر شوروی در تاریخ اکتبر در کاخ ورزش المپیک در رم، ایتالیا در رم شرکت می‌کنند، یک بستنی می‌خورد. 23، 1962.

جیمز میسون، بازیگر بریتانیایی، در حالی که به همراه ستاره‌ی ایتالیایی پاتریزیا دی بلانک در مراسم نمایش رقص باله مردمی ایگور موسیف، طراح رقص روسی اتحاد جماهیر شوروی در تاریخ اکتبر در کاخ ورزش المپیک در رم، ایتالیا در رم شرکت می‌کنند، یک بستنی می‌خورد. 23، 1962. - اسپوتنیک ایران
1/11

جیمز میسون، بازیگر بریتانیایی، در حالی که به همراه ستاره‌ی ایتالیایی پاتریزیا دی بلانک در مراسم نمایش رقص باله مردمی ایگور موسیف، طراح رقص روسی اتحاد جماهیر شوروی در تاریخ اکتبر در کاخ ورزش المپیک در رم، ایتالیا در رم شرکت می‌کنند، یک بستنی می‌خورد. 23، 1962.

© Sputnik / Boris Kavashkin

اسکیمو برای زوج های تازه.

اسکیمو برای زوج های تازه. - اسپوتنیک ایران
2/11

اسکیمو برای زوج های تازه.

© Sputnik / Alexander Makarov

نسل اولیه بستنی‌ها در ۶۲ سال قبل از میلاد و در زمان امپراطوری نرون در رم باستان برای پادشاه و به صورت برف و یخ با پوره‌ میوه یا عسل سرو می‌شد. در برخی کتب تاریخی هم آمده است که حضرت سلیمان در فصل تابستان و درو محصولات مزارع عاشق خوردن نوشیدنی‌های یخ زده بوده است. چینی‌ها هم ۴ هزار سال پیش یک نوع دسر یخی درست می‌کردند که در واقع نوعی بستنی بود. آن‌ها در دیواره لیوانی که شربت در آن بود یخ و سنگ نمک می‌مالیدند تا شربت حالت یخ‌زده پیدا کند. بستنی در قرن ۱۹ میلادی به ایران آمد یعنی در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه.زمانی که برای سفر به فرانسه رفته بود در منطقه ییلاقی پلومبیر بستنی خورد و عاشقش شد. حالا هم بستنی به همین نام پلومبیر یکی از محبوب‌ترین و مشهورترین بستنی‌های دنیاست.

بستنی خوری در یکی از خیابان های پکن.

نسل اولیه بستنی‌ها در ۶۲ سال قبل از میلاد و در زمان امپراطوری نرون در رم باستان برای پادشاه و به صورت برف و یخ با پوره‌ میوه یا عسل سرو می‌شد.  در برخی کتب تاریخی هم آمده است که حضرت سلیمان در فصل تابستان و درو محصولات مزارع عاشق خوردن نوشیدنی‌های یخ زده بوده است. چینی‌ها هم ۴ هزار سال پیش یک نوع دسر یخی درست می‌کردند که در واقع نوعی بستنی بود. آن‌ها در دیواره لیوانی که شربت در آن بود یخ و سنگ نمک می‌مالیدند تا شربت حالت یخ‌زده پیدا کند. بستنی در قرن ۱۹ میلادی به ایران آمد یعنی در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه.زمانی که برای سفر به فرانسه رفته بود در منطقه ییلاقی پلومبیر بستنی خورد و عاشقش شد. حالا هم بستنی به همین نام پلومبیر یکی از محبوب‌ترین و مشهورترین بستنی‌های دنیاست.بستنی خوری در یکی از خیابان های پکن. - اسپوتنیک ایران
3/11

نسل اولیه بستنی‌ها در ۶۲ سال قبل از میلاد و در زمان امپراطوری نرون در رم باستان برای پادشاه و به صورت برف و یخ با پوره‌ میوه یا عسل سرو می‌شد. در برخی کتب تاریخی هم آمده است که حضرت سلیمان در فصل تابستان و درو محصولات مزارع عاشق خوردن نوشیدنی‌های یخ زده بوده است. چینی‌ها هم ۴ هزار سال پیش یک نوع دسر یخی درست می‌کردند که در واقع نوعی بستنی بود. آن‌ها در دیواره لیوانی که شربت در آن بود یخ و سنگ نمک می‌مالیدند تا شربت حالت یخ‌زده پیدا کند. بستنی در قرن ۱۹ میلادی به ایران آمد یعنی در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه.زمانی که برای سفر به فرانسه رفته بود در منطقه ییلاقی پلومبیر بستنی خورد و عاشقش شد. حالا هم بستنی به همین نام پلومبیر یکی از محبوب‌ترین و مشهورترین بستنی‌های دنیاست.

بستنی خوری در یکی از خیابان های پکن.

© Sputnik / M.Filimonov

بستنی خوری در نزدیکی دیوار کرملین در مسکو.

بستنی خوری در نزدیکی دیوار کرملین در مسکو. - اسپوتنیک ایران
4/11

بستنی خوری در نزدیکی دیوار کرملین در مسکو.

© AP Photo / Harry Harris

محمد علی در حال خوردن یک بستنی است و جو فریزیر لبخند می زند در حالی که جان کاندون، مسئول بوکس مدیسون اسکوئر گاردن، در مرکز، پس از پیروزی علی در روز دوشنبه، ژانویه، یک کنفرانس خبری پس از مبارزه برگزار می کند. 28، 1974 در نیویورک بر اساس یک تصمیم متفق القول.

محمد علی در حال خوردن یک بستنی است و جو فریزیر لبخند می زند در حالی که جان کاندون، مسئول بوکس مدیسون اسکوئر گاردن، در مرکز، پس از پیروزی علی در روز دوشنبه، ژانویه، یک کنفرانس خبری پس از مبارزه برگزار می کند. 28، 1974 در نیویورک بر اساس یک تصمیم متفق القول. - اسپوتنیک ایران
5/11

محمد علی در حال خوردن یک بستنی است و جو فریزیر لبخند می زند در حالی که جان کاندون، مسئول بوکس مدیسون اسکوئر گاردن، در مرکز، پس از پیروزی علی در روز دوشنبه، ژانویه، یک کنفرانس خبری پس از مبارزه برگزار می کند. 28، 1974 در نیویورک بر اساس یک تصمیم متفق القول.

© AFP 2023 / Philippe Lopez

نسل اولیه بستنی‌ها در ۶۲ سال قبل از میلاد و در زمان امپراطوری نرون در رم باستان برای پادشاه و به صورت برف و یخ با پوره‌ میوه یا عسل سرو می‌شد. در برخی کتب تاریخی هم آمده است که حضرت سلیمان در فصل تابستان و درو محصولات مزارع عاشق خوردن نوشیدنی‌های یخ زده بوده است.

بستنی فروش کامبوجی برای دختر خردسال بستنی درست می کند.

نسل اولیه بستنی‌ها در ۶۲ سال قبل از میلاد و در زمان امپراطوری نرون در رم باستان برای پادشاه و به صورت برف و یخ با پوره‌ میوه یا عسل سرو می‌شد.  در برخی کتب تاریخی هم آمده است که حضرت سلیمان در فصل تابستان و درو محصولات مزارع عاشق خوردن نوشیدنی‌های یخ زده بوده است.بستنی فروش کامبوجی برای دختر خردسال بستنی درست می کند. - اسپوتنیک ایران
6/11

نسل اولیه بستنی‌ها در ۶۲ سال قبل از میلاد و در زمان امپراطوری نرون در رم باستان برای پادشاه و به صورت برف و یخ با پوره‌ میوه یا عسل سرو می‌شد. در برخی کتب تاریخی هم آمده است که حضرت سلیمان در فصل تابستان و درو محصولات مزارع عاشق خوردن نوشیدنی‌های یخ زده بوده است.

بستنی فروش کامبوجی برای دختر خردسال بستنی درست می کند.

© AFP 2023

نسل اولیه بستنی‌ها در ۶۲ سال قبل از میلاد و در زمان امپراطوری نرون در رم باستان برای پادشاه و به صورت برف و یخ با پوره‌ میوه یا عسل سرو می‌شد. در برخی کتب تاریخی هم آمده است که حضرت سلیمان در فصل تابستان و درو محصولات مزارع عاشق خوردن نوشیدنی‌های یخ زده بوده است. چینی‌ها هم ۴ هزار سال پیش یک نوع دسر یخی درست می‌کردند که در واقع نوعی بستنی بود. آن‌ها در دیواره لیوانی که شربت در آن بود یخ و سنگ نمک می‌مالیدند تا شربت حالت یخ‌زده پیدا کند. بستنی در قرن ۱۹ میلادی به ایران آمد یعنی در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه.زمانی که برای سفر به فرانسه رفته بود در منطقه ییلاقی پلومبیر بستنی خورد و عاشقش شد. حالا هم بستنی به همین نام پلومبیر یکی از محبوب‌ترین و مشهورترین بستنی‌های دنیاست.

فروش بستنی در نزدیکی برج ایفل در سال 1945 میلادی.

نسل اولیه بستنی‌ها در ۶۲ سال قبل از میلاد و در زمان امپراطوری نرون در رم باستان برای پادشاه و به صورت برف و یخ با پوره‌ میوه یا عسل سرو می‌شد.  در برخی کتب تاریخی هم آمده است که حضرت سلیمان در فصل تابستان و درو محصولات مزارع عاشق خوردن نوشیدنی‌های یخ زده بوده است. چینی‌ها هم ۴ هزار سال پیش یک نوع دسر یخی درست می‌کردند که در واقع نوعی بستنی بود. آن‌ها در دیواره لیوانی که شربت در آن بود یخ و سنگ نمک می‌مالیدند تا شربت حالت یخ‌زده پیدا کند. بستنی در قرن ۱۹ میلادی به ایران آمد یعنی در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه.زمانی که برای سفر به فرانسه رفته بود در منطقه ییلاقی پلومبیر بستنی خورد و عاشقش شد. حالا هم بستنی به همین نام پلومبیر یکی از محبوب‌ترین و مشهورترین بستنی‌های دنیاست.فروش بستنی در نزدیکی برج ایفل در سال 1945 میلادی. - اسپوتنیک ایران
7/11

نسل اولیه بستنی‌ها در ۶۲ سال قبل از میلاد و در زمان امپراطوری نرون در رم باستان برای پادشاه و به صورت برف و یخ با پوره‌ میوه یا عسل سرو می‌شد. در برخی کتب تاریخی هم آمده است که حضرت سلیمان در فصل تابستان و درو محصولات مزارع عاشق خوردن نوشیدنی‌های یخ زده بوده است. چینی‌ها هم ۴ هزار سال پیش یک نوع دسر یخی درست می‌کردند که در واقع نوعی بستنی بود. آن‌ها در دیواره لیوانی که شربت در آن بود یخ و سنگ نمک می‌مالیدند تا شربت حالت یخ‌زده پیدا کند. بستنی در قرن ۱۹ میلادی به ایران آمد یعنی در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه.زمانی که برای سفر به فرانسه رفته بود در منطقه ییلاقی پلومبیر بستنی خورد و عاشقش شد. حالا هم بستنی به همین نام پلومبیر یکی از محبوب‌ترین و مشهورترین بستنی‌های دنیاست.

فروش بستنی در نزدیکی برج ایفل در سال 1945 میلادی.

© AFP 2023 / Hoang Dinh Nam

شمال رودخانه سرخ در شمال «واس نینح»، سال نو مطابق با تقویم قمری و فستیوال سه روزه آواز خوانی همراه بستنی خوری.

شمال رودخانه سرخ در شمال «واس نینح»، سال نو مطابق با تقویم قمری و فستیوال سه روزه آواز خوانی همراه بستنی خوری. - اسپوتنیک ایران
8/11

شمال رودخانه سرخ در شمال «واس نینح»، سال نو مطابق با تقویم قمری و فستیوال سه روزه آواز خوانی همراه بستنی خوری.

© AP Photo

بستنی فروشی در کالیفرنیا در زمان جنگ جهانی دوم در سال 1942 میلادی.

بستنی فروشی در کالیفرنیا در زمان جنگ جهانی دوم در سال 1942 میلادی. - اسپوتنیک ایران
9/11

بستنی فروشی در کالیفرنیا در زمان جنگ جهانی دوم در سال 1942 میلادی.

© Sputnik / Nikolay Maximov

نسل اولیه بستنی‌ها در ۶۲ سال قبل از میلاد و در زمان امپراطوری نرون در رم باستان برای پادشاه و به صورت برف و یخ با پوره‌ میوه یا عسل سرو می‌شد. در برخی کتب تاریخی هم آمده است که حضرت سلیمان در فصل تابستان و درو محصولات مزارع عاشق خوردن نوشیدنی‌های یخ زده بوده است. چینی‌ها هم ۴ هزار سال پیش یک نوع دسر یخی درست می‌کردند که در واقع نوعی بستنی بود. آن‌ها در دیواره لیوانی که شربت در آن بود یخ و سنگ نمک می‌مالیدند تا شربت حالت یخ‌زده پیدا کند. بستنی در قرن ۱۹ میلادی به ایران آمد یعنی در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه.زمانی که برای سفر به فرانسه رفته بود در منطقه ییلاقی پلومبیر بستنی خورد و عاشقش شد. حالا هم بستنی به همین نام پلومبیر یکی از محبوب‌ترین و مشهورترین بستنی‌های دنیاست.

بستنی خوری در جسن اول ماه مه.

نسل اولیه بستنی‌ها در ۶۲ سال قبل از میلاد و در زمان امپراطوری نرون در رم باستان برای پادشاه و به صورت برف و یخ با پوره‌ میوه یا عسل سرو می‌شد.  در برخی کتب تاریخی هم آمده است که حضرت سلیمان در فصل تابستان و درو محصولات مزارع عاشق خوردن نوشیدنی‌های یخ زده بوده است. چینی‌ها هم ۴ هزار سال پیش یک نوع دسر یخی درست می‌کردند که در واقع نوعی بستنی بود. آن‌ها در دیواره لیوانی که شربت در آن بود یخ و سنگ نمک می‌مالیدند تا شربت حالت یخ‌زده پیدا کند. بستنی در قرن ۱۹ میلادی به ایران آمد یعنی در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه.زمانی که برای سفر به فرانسه رفته بود در منطقه ییلاقی پلومبیر بستنی خورد و عاشقش شد. حالا هم بستنی به همین نام پلومبیر یکی از محبوب‌ترین و مشهورترین بستنی‌های دنیاست.بستنی خوری در جسن اول ماه مه. - اسپوتنیک ایران
10/11

نسل اولیه بستنی‌ها در ۶۲ سال قبل از میلاد و در زمان امپراطوری نرون در رم باستان برای پادشاه و به صورت برف و یخ با پوره‌ میوه یا عسل سرو می‌شد. در برخی کتب تاریخی هم آمده است که حضرت سلیمان در فصل تابستان و درو محصولات مزارع عاشق خوردن نوشیدنی‌های یخ زده بوده است. چینی‌ها هم ۴ هزار سال پیش یک نوع دسر یخی درست می‌کردند که در واقع نوعی بستنی بود. آن‌ها در دیواره لیوانی که شربت در آن بود یخ و سنگ نمک می‌مالیدند تا شربت حالت یخ‌زده پیدا کند. بستنی در قرن ۱۹ میلادی به ایران آمد یعنی در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه.زمانی که برای سفر به فرانسه رفته بود در منطقه ییلاقی پلومبیر بستنی خورد و عاشقش شد. حالا هم بستنی به همین نام پلومبیر یکی از محبوب‌ترین و مشهورترین بستنی‌های دنیاست.

بستنی خوری در جسن اول ماه مه.

© AFP 2023 / Martin Bernetti

فوران آتشفشان در اکوادور و زنی که در حال خوردن بستنی است، سال 1999 میلادی.

فوران آتشفشان در اکوادور و زنی که در حال خوردن بستنی است، سال 1999 میلادی. - اسپوتنیک ایران
11/11

فوران آتشفشان در اکوادور و زنی که در حال خوردن بستنی است، سال 1999 میلادی.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала