کاخ چینی در اورانین‌باوم در سن پترزبورگ

Telegram
پانل چوبی با درج‌های استخوانی فک دریایی روی دیوار گالری چینی کاخ چین در کاخ اورانین‌باوم و مجموعه پارک در سن پترزبورگ خودنمایی می کند.
© Sputnik / Алексей Даничев

برای اولین بار در کاخ، آخرین سالن سوئیت جلویی، کابینه بزرگ چین، بازسازی شد. کاخ چین در سال های 1762-1768 توسط معمار آنتونیو رینالدی ساخته شد.

برای اولین بار در کاخ، آخرین سالن سوئیت جلویی، کابینه بزرگ چین، بازسازی شد. کاخ چین در سال های 1762-1768 توسط معمار آنتونیو رینالدی ساخته شد. - اسپوتنیک ایران
1/10

برای اولین بار در کاخ، آخرین سالن سوئیت جلویی، کابینه بزرگ چین، بازسازی شد. کاخ چین در سال های 1762-1768 توسط معمار آنتونیو رینالدی ساخته شد.

© Sputnik / Alexei Danichev

کاخ چین در سن پیترزبورگ.

کاخ چین در سن پیترزبورگ. - اسپوتنیک ایران
2/10

کاخ چین در سن پیترزبورگ.

© Sputnik / Alexei Danichev

کاخ چین در سال های 1762-1768 توسط معمار آنتونیو رینالدی ساخته شد.

کاخ چین در سال های 1762-1768 توسط معمار آنتونیو رینالدی ساخته شد. - اسپوتنیک ایران
3/10

کاخ چین در سال های 1762-1768 توسط معمار آنتونیو رینالدی ساخته شد.

© Sputnik / Alexei Danichev /  مراجعه به بانک تصاویر

گلدان در اتاق چینی کاخ چین در مجموعه کاخ ها در «اورانین باوم» سن پیترزبورگ.

گلدان در اتاق چینی کاخ چین در مجموعه کاخ ها در «اورانین باوم» سن پیترزبورگ. - اسپوتنیک ایران
4/10

گلدان در اتاق چینی کاخ چین در مجموعه کاخ ها در «اورانین باوم» سن پیترزبورگ.

© Sputnik / Alexei Danichev /  مراجعه به بانک تصاویر

کاخ چین بخشی از مجموعه کاخ ها در «اورانین باوم» سن پیترزبورگ است.

کاخ چین بخشی از مجموعه کاخ ها در «اورانین باوم» سن پیترزبورگ است. - اسپوتنیک ایران
5/10

کاخ چین بخشی از مجموعه کاخ ها در «اورانین باوم» سن پیترزبورگ است.

© Sputnik / Alexei Danichev /  مراجعه به بانک تصاویر

تالار چینی در کاخ چین در سن پیترزبورگ روسیه.

تالار چینی در کاخ چین در سن پیترزبورگ روسیه. - اسپوتنیک ایران
6/10

تالار چینی در کاخ چین در سن پیترزبورگ روسیه.

© Sputnik / Alexei Danichev /  مراجعه به بانک تصاویر

کاخ چین در سن پیترزبورگ.

کاخ چین در سن پیترزبورگ. - اسپوتنیک ایران
7/10

کاخ چین در سن پیترزبورگ.

© Sputnik / Alexei Danichev /  مراجعه به بانک تصاویر

کاخ چین در سال های 1762-1768 توسط معمار آنتونیو رینالدی ساخته شد.

اتاق به سبک سنتی چینی در کاخ چین در «اورانین باوم» سن پیترزبورگ روسیه.

کاخ چین در سال های 1762-1768 توسط معمار آنتونیو رینالدی ساخته شد.اتاق به سبک سنتی چینی در کاخ چین در «اورانین باوم» سن پیترزبورگ روسیه. - اسپوتنیک ایران
8/10

کاخ چین در سال های 1762-1768 توسط معمار آنتونیو رینالدی ساخته شد.

اتاق به سبک سنتی چینی در کاخ چین در «اورانین باوم» سن پیترزبورگ روسیه.

© Sputnik / Alexei Danichev

پانل چوبی با درج‌های استخوانی فک دریایی روی دیوار گالری چینی کاخ چین در کاخ اورانین‌باوم و مجموعه پارک در سن پترزبورگ خودنمایی می کند.

پانل چوبی با درج‌های استخوانی فک دریایی روی دیوار گالری چینی کاخ چین در کاخ اورانین‌باوم و مجموعه پارک در سن پترزبورگ خودنمایی می کند. - اسپوتنیک ایران
9/10

پانل چوبی با درج‌های استخوانی فک دریایی روی دیوار گالری چینی کاخ چین در کاخ اورانین‌باوم و مجموعه پارک در سن پترزبورگ خودنمایی می کند.

© Sputnik / Alexei Danichev /  مراجعه به بانک تصاویر

کاخ چین در سال های 1762-1768 توسط معمار آنتونیو رینالدی ساخته شد.

اتاق به سبک سنتی چینی در کاخ چین در "اورانین باوم" سن پیترزبورگ روسیه.

کاخ چین در سال های 1762-1768 توسط معمار آنتونیو رینالدی ساخته شد.اتاق به سبک سنتی چینی در کاخ چین در "اورانین باوم" سن پیترزبورگ روسیه. - اسپوتنیک ایران
10/10

کاخ چین در سال های 1762-1768 توسط معمار آنتونیو رینالدی ساخته شد.

اتاق به سبک سنتی چینی در کاخ چین در "اورانین باوم" سن پیترزبورگ روسیه.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала