رویدادهای هفته به روایت تصویر

Telegram
اسپوتنیک شما را با رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر آشنا می‌کند.
© AFP 2023 / Christophe Simon

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

هارت ایوانگلیستا، هنرپیشه فلیپینی در جشنواره کن.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.هارت ایوانگلیستا، هنرپیشه فلیپینی در جشنواره کن. - اسپوتنیک ایران
1/22

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

هارت ایوانگلیستا، هنرپیشه فلیپینی در جشنواره کن.

© AFP 2023 / Jaafar Ashtiyen

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

بمباران خانه های فلسطینی توسط اسرائیل.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.بمباران خانه های فلسطینی توسط اسرائیل. - اسپوتنیک ایران
2/22

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

بمباران خانه های فلسطینی توسط اسرائیل.

© AP Photo / Manu Fernandez

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

جشن پیروزی در مسابقه فوتبال در نزدیکی پاریس.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.جشن پیروزی در مسابقه فوتبال در نزدیکی پاریس. - اسپوتنیک ایران
3/22

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

جشن پیروزی در مسابقه فوتبال در نزدیکی پاریس.

© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky  /  مراجعه به بانک تصاویر

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

وضعیت ماریوپل.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.وضعیت ماریوپل. - اسپوتنیک ایران
4/22

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

وضعیت ماریوپل.

© AP Photo / Ben Birchall

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

رقص شاهزاده چارلز با بریجیت تیبس.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.رقص شاهزاده چارلز با بریجیت تیبس. - اسپوتنیک ایران
5/22

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

رقص شاهزاده چارلز با بریجیت تیبس.

© AFP 2023 / Diego Nigro

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

ریزش زمین بر اثر سیل در برزیل.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.ریزش زمین بر اثر سیل در برزیل. - اسپوتنیک ایران
6/22

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

ریزش زمین بر اثر سیل در برزیل.

© AFP 2023 / Drew Angerer/Getty Images

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

رسیدن جانی دپ به دادگاه.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.رسیدن جانی دپ به دادگاه. - اسپوتنیک ایران
7/22

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

رسیدن جانی دپ به دادگاه.

© AFP 2023 / Hussein Falen

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

آبتنی بچه ها در بصره.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.آبتنی بچه ها در بصره. - اسپوتنیک ایران
8/22

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

آبتنی بچه ها در بصره.

© AP Photo / Ariel Schalit

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

درگیری جوانان فلسطینی و یهودی.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.درگیری جوانان فلسطینی و یهودی. - اسپوتنیک ایران
9/22

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

درگیری جوانان فلسطینی و یهودی.

© AFP 2023 / Ishara S. Kodikara

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

پلیس و تظاهرکنندگان در سریلانکا.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.پلیس و تظاهرکنندگان در سریلانکا. - اسپوتنیک ایران
10/22

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

پلیس و تظاهرکنندگان در سریلانکا.

© AFP 2023 / Jorge Guerrero

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

زائران اسپانیا در حال عبور از رودخانه برای رسیدن به معبد دونانا.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.زائران اسپانیا در حال عبور از رودخانه برای رسیدن به معبد دونانا. - اسپوتنیک ایران
11/22

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

زائران اسپانیا در حال عبور از رودخانه برای رسیدن به معبد دونانا.

© AP Photo / Michael Probst

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

جاده ای در میان پارک در فرانکفورت.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.جاده ای در میان پارک در فرانکفورت. - اسپوتنیک ایران
12/22

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

جاده ای در میان پارک در فرانکفورت.

© AFP 2023 / Hector Retamal

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

پلیس راه در شانگهای.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.پلیس راه در شانگهای. - اسپوتنیک ایران
13/22

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

پلیس راه در شانگهای.

© AFP 2023 / Karim Sahib

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

اولین کافه سگی در دوبی. هون سوک کو 38 ساله از کره صاحب این کافه است.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.اولین کافه سگی در دوبی. هون سوک کو 38 ساله از کره صاحب این کافه است. - اسپوتنیک ایران
14/22

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

اولین کافه سگی در دوبی. هون سوک کو 38 ساله از کره صاحب این کافه است.

© Sputnik / Konstantin Mikhalchevskiy /  مراجعه به بانک تصاویر

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

یکی از خیابان های ماریوپل.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.یکی از خیابان های ماریوپل. - اسپوتنیک ایران
15/22

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

یکی از خیابان های ماریوپل.

© AFP 2023 / Philip Fong

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

مکان دید در ژاپن.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.مکان دید در ژاپن. - اسپوتنیک ایران
16/22

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

مکان دید در ژاپن.

© AFP 2023 / Adek Berry

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

محصلان مسلمان در جاکارتا طی کنسرت موزیکال.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.محصلان مسلمان در جاکارتا طی کنسرت موزیکال. - اسپوتنیک ایران
17/22

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

محصلان مسلمان در جاکارتا طی کنسرت موزیکال.

© AFP 2023 / Khaled Desouki

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

سارکوفاگوس های یافت شده در مصر.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.سارکوفاگوس های یافت شده در مصر. - اسپوتنیک ایران
18/22

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

سارکوفاگوس های یافت شده در مصر.

© AP Photo / Robert F. Bukaty

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

تقاضا برای غذای بیشتر.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.تقاضا برای غذای بیشتر. - اسپوتنیک ایران
19/22

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

تقاضا برای غذای بیشتر.

© AFP 2023 / Nepal Police/Man Bahadur Basyal

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

سقوط هواپیما در نپال.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.سقوط هواپیما در نپال. - اسپوتنیک ایران
20/22

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

سقوط هواپیما در نپال.

© AP Photo / Channi Anand

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

دستفروش میوه در هند.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.دستفروش میوه در هند. - اسپوتنیک ایران
21/22

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

دستفروش میوه در هند.

© AFP 2023 / Ishara S. Kodikara

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

پلیس برای پراکنده کردن دانشجویان معترض از ماشین آبپاش استفاده کرده است.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.پلیس برای پراکنده کردن دانشجویان معترض از ماشین آبپاش استفاده کرده است. - اسپوتنیک ایران
22/22

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

پلیس برای پراکنده کردن دانشجویان معترض از ماشین آبپاش استفاده کرده است.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала