رویدادهای هفته به روایت تصویر

اشتراک
اسپوتنیک توجه شما را به رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر جلب می‌کند.
© AP Photo / Lewis Joly

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

تظاهرات در پاریس در مخالفت با نتایج انتخابات ریاست چمهوری.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.تظاهرات در پاریس در مخالفت با نتایج انتخابات ریاست چمهوری. - اسپوتنیک ایران
1/21

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

تظاهرات در پاریس در مخالفت با نتایج انتخابات ریاست چمهوری.

© AP Photo / Evan Vucci

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر. جو بایدن و همسرش.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر. جو بایدن و همسرش. - اسپوتنیک ایران
2/21

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر. جو بایدن و همسرش.

© Sputnik / Nina Padalko  /  مراجعه به بانک تصاویر

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویرو

هواپیمای سنگین «ایل 76» روسیه در تمرینات جشن پیروزی مسکو.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویروهواپیمای سنگین «ایل 76» روسیه در تمرینات جشن پیروزی مسکو. - اسپوتنیک ایران
3/21

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویرو

هواپیمای سنگین «ایل 76» روسیه در تمرینات جشن پیروزی مسکو.

© AFP 2023 / Francois lo Presti

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

تصادم دوچرخه سواران در مسابقات پاریس.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.تصادم دوچرخه سواران در مسابقات پاریس. - اسپوتنیک ایران
4/21

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

تصادم دوچرخه سواران در مسابقات پاریس.

© AFP 2023 / KCNA

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در جشن اول ماه مه.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در جشن اول ماه مه. - اسپوتنیک ایران
5/21

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در جشن اول ماه مه.

© AP Photo / Victor R. Caivano

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

پخت گرده گوشتی در آرژانتین به مناسبت روز غذای ملی.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.پخت گرده گوشتی در آرژانتین به مناسبت روز غذای ملی. - اسپوتنیک ایران
6/21

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

پخت گرده گوشتی در آرژانتین به مناسبت روز غذای ملی.

© AFP 2023 / Mauro Pimentel

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

عروسک رئیس جمهور برزیل در ریو د ژانیرو.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.عروسک رئیس جمهور برزیل در ریو د ژانیرو. - اسپوتنیک ایران
7/21

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

عروسک رئیس جمهور برزیل در ریو د ژانیرو.

© Sputnik / Valery Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

ساکنان ماریوپل در حال پخت غذا زیر پله.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.ساکنان ماریوپل در حال پخت غذا زیر پله. - اسپوتنیک ایران
8/21

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

ساکنان ماریوپل در حال پخت غذا زیر پله.

© AFP 2023 / Cristina Quicler

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

گاوسوار فرانسوی.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.گاوسوار فرانسوی. - اسپوتنیک ایران
9/21

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

گاوسوار فرانسوی.

© AP Photo / Daniel Cole

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

هواداران مشعل بدست هنگام تماشای بازی فوتبال لیگ یک فرانسه.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.هواداران مشعل بدست هنگام تماشای بازی فوتبال لیگ یک فرانسه. - اسپوتنیک ایران
10/21

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

هواداران مشعل بدست هنگام تماشای بازی فوتبال لیگ یک فرانسه.

© AFP 2023 / Getty Images/Dimitrios Kambouris

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

کیم کارداشیان در شوی «اناتولوژی مد» در نیویورک سیتی.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.کیم کارداشیان در شوی «اناتولوژی مد» در نیویورک سیتی. - اسپوتنیک ایران
11/21

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

کیم کارداشیان در شوی «اناتولوژی مد» در نیویورک سیتی.

© AFP 2023 / Mohammed Abed

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

عید فطر در فلسطین.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.عید فطر در فلسطین. - اسپوتنیک ایران
12/21

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

عید فطر در فلسطین.

© Sputnik / Valery Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

محوطه نزدیک به «آزوفستال» در ماریوپل.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.محوطه نزدیک به «آزوفستال» در ماریوپل. - اسپوتنیک ایران
13/21

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

محوطه نزدیک به «آزوفستال» در ماریوپل.

© AFP 2023 / Jung Yeon-je

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

جشنواره فانوس نیلوفر آبی به مناسبت فرا رسیدن روز تولد بودا. سئول.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.جشنواره فانوس نیلوفر آبی به مناسبت فرا رسیدن روز تولد بودا. سئول. - اسپوتنیک ایران
14/21

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

جشنواره فانوس نیلوفر آبی به مناسبت فرا رسیدن روز تولد بودا. سئول.

© AFP 2023 / Marco Bertorello

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

دو مترسک خسته در حال استراحت.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.دو مترسک خسته در حال استراحت. - اسپوتنیک ایران
15/21

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

دو مترسک خسته در حال استراحت.

© AFP 2023 / Rizwan Tabassum

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

برگزاری عید فطر در کراچی.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.برگزاری عید فطر در کراچی. - اسپوتنیک ایران
16/21

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

برگزاری عید فطر در کراچی.

© AP Photo / Michael Probst

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

درخت تنها در زمین کشاورزی در فرانکفورت آلمان.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.درخت تنها در زمین کشاورزی در فرانکفورت آلمان. - اسپوتنیک ایران
17/21

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

درخت تنها در زمین کشاورزی در فرانکفورت آلمان.

© AFP 2023 / Dibyangshu Sarkar

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

نماز عید فطردر کلکته.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.نماز عید فطردر کلکته. - اسپوتنیک ایران
18/21

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

نماز عید فطردر کلکته.

© AFP 2023 / Cristina Quicler

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

برگزاری فستیوال «آوریل».

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.برگزاری فستیوال «آوریل». - اسپوتنیک ایران
19/21

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

برگزاری فستیوال «آوریل».

© AFP 2023 / Ishara S. Kodikara

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

تظاهرات دانشجویان در سریلانکا.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.تظاهرات دانشجویان در سریلانکا. - اسپوتنیک ایران
20/21

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

تظاهرات دانشجویان در سریلانکا.

© AFP 2023 / Sajjad Hussain

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

زمین خشک. دهلی نو.

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.زمین خشک. دهلی نو. - اسپوتنیک ایران
21/21

رویدادها و حوادث هفته گذشته از نگاه تصویر.

زمین خشک. دهلی نو.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала