پرواز آرزوها و شکوفه موز

Telegram
برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.
© Photo / Debdatta Chakraborty/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

عکسی از یک فروشنده غذای خیابانی که در حال پخت کباب روی اجاق دودی است در مسابقه عکاسی بانوی صورتی 2022.

عکاس، دبداتا چاکارابورتی از هند.

عکسی از یک فروشنده غذای خیابانی که در حال پخت کباب روی اجاق دودی است در مسابقه عکاسی بانوی صورتی 2022.عکاس، دبداتا چاکارابورتی از هند. - اسپوتنیک ایران
1/22

عکسی از یک فروشنده غذای خیابانی که در حال پخت کباب روی اجاق دودی است در مسابقه عکاسی بانوی صورتی 2022.

عکاس، دبداتا چاکارابورتی از هند.

© Photo / Chen Ying/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

عکاس، چن ینگ از چین. هنر سنتی.

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.عکاس، چن ینگ از چین. هنر سنتی. - اسپوتنیک ایران
2/22

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

عکاس، چن ینگ از چین. هنر سنتی.

© Photo / Isabelle Hattink/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

عکاس، ایزابلا هاتینک از هلند، کیک لیمویی.

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.عکاس، ایزابلا هاتینک از هلند، کیک لیمویی. - اسپوتنیک ایران
3/22

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

عکاس، ایزابلا هاتینک از هلند، کیک لیمویی.

© Photo / K M Asad/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

عکاس، ک م اسد از بنگلادش. جایی که آرزو پرواز می کند.

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.عکاس، ک م اسد از بنگلادش. جایی که آرزو پرواز می کند. - اسپوتنیک ایران
4/22

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

عکاس، ک م اسد از بنگلادش. جایی که آرزو پرواز می کند.

© Photo / Manju Jisto/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

عکاس، منجو جیستو از امارات. شکوفه موز.

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.عکاس، منجو جیستو از امارات. شکوفه موز. - اسپوتنیک ایران
5/22

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

عکاس، منجو جیستو از امارات. شکوفه موز.

© Photo / John Carey/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

عکاس، جان کری از بریتانیا.

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.عکاس، جان کری از بریتانیا. - اسپوتنیک ایران
6/22

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

عکاس، جان کری از بریتانیا.

© Photo / Paolo Crocetta/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

عکاس، پائولو کروستا از ایتالیا، هنر کشاورزی.

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.عکاس، پائولو کروستا از ایتالیا، هنر کشاورزی. - اسپوتنیک ایران
7/22

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

عکاس، پائولو کروستا از ایتالیا، هنر کشاورزی.

© Photo / Marguerite Oelofse/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

عکاس، مارگاریت اوئلوفس از آفریقای جنوبی. دختر گل به سر.

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.عکاس، مارگاریت اوئلوفس از آفریقای جنوبی. دختر گل به سر. - اسپوتنیک ایران
8/22

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

عکاس، مارگاریت اوئلوفس از آفریقای جنوبی. دختر گل به سر.

© Photo / Thien Nguyen Ngoc/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

عکاس، تین نگوئن نگوس از ویتنام.

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.عکاس، تین نگوئن نگوس از ویتنام. - اسپوتنیک ایران
9/22

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

عکاس، تین نگوئن نگوس از ویتنام.

© Photo / Anna Loraine Hartmann/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

عکاس، آنا لوراین هارتمن از آلمان. عطاری.

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.عکاس، آنا لوراین هارتمن از آلمان. عطاری. - اسپوتنیک ایران
10/22

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

عکاس، آنا لوراین هارتمن از آلمان. عطاری.

© Photo / Mike English/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

عکاس، مایک انگلیش از بریتانیا.

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.عکاس، مایک انگلیش از بریتانیا. - اسپوتنیک ایران
11/22

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

عکاس، مایک انگلیش از بریتانیا.

© Photo / Jon Wyand/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

عکاس، جون ویاند از بریتانیا.

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.عکاس، جون ویاند از بریتانیا. - اسپوتنیک ایران
12/22

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

عکاس، جون ویاند از بریتانیا.

© Photo / Kasia Ciesielska-Faber / Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند. - اسپوتنیک ایران
13/22

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

© Photo / Remko Kraaijeveld / Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

غذا خوردن مثل بچه ها.

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.غذا خوردن مثل بچه ها. - اسپوتنیک ایران
14/22

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

غذا خوردن مثل بچه ها.

© Photo / Faisal Azim / Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

کارخانه آجرپزی.

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.کارخانه آجرپزی. - اسپوتنیک ایران
15/22

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

کارخانه آجرپزی.

© Photo / Elisa De Cecchi / Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

آبکش کردن رشته فرنگی پشت پنجره.

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.آبکش کردن رشته فرنگی پشت پنجره. - اسپوتنیک ایران
16/22

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

آبکش کردن رشته فرنگی پشت پنجره.

© Photo / Yuliy Vasilev / Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

دنیای مینیاتوری غذا.

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.دنیای مینیاتوری غذا. - اسپوتنیک ایران
17/22

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

دنیای مینیاتوری غذا.

© Photo / Amanda Farnese Heath / Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

میز مهمانی چای نوشی.

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.میز مهمانی چای نوشی. - اسپوتنیک ایران
18/22

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

میز مهمانی چای نوشی.

© Photo / Kim Bainbridge/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

عکاس، کیم باینبریج از بریتانیا. قوری چای.

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.عکاس، کیم باینبریج از بریتانیا. قوری چای. - اسپوتنیک ایران
19/22

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

عکاس، کیم باینبریج از بریتانیا. قوری چای.

© Photo / Indigo Larmour/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

عکاس ایندیگو لارمور از هند.

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.عکاس ایندیگو لارمور از هند. - اسپوتنیک ایران
20/22

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

عکاس ایندیگو لارمور از هند.

© Photo / Carolin Strothe/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

عکاس، کارولین استروتر از آلمان.

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.عکاس، کارولین استروتر از آلمان. - اسپوتنیک ایران
21/22

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

عکاس، کارولین استروتر از آلمان.

© Photo / Chang Jiangbin/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

عکاس چانگ جیانگبین از چین. حرکت رشته‌ها.

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.عکاس چانگ جیانگبین از چین. حرکت رشته‌ها. - اسپوتنیک ایران
22/22

برندگان مسابقه عکاسی بانوی صورتی غذا در سال ۲۰۲۲ اعلام شدند.

عکاس چانگ جیانگبین از چین. حرکت رشته‌ها.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала