رژه نظامی بزرگ کره شمالی

Telegram
رژه نظامی در نودمین سالگرد تأسیس ارتش انقلابی خلق کره توسط "کیم ایل سونگ"، بنیانگذار ملی این کشور برگزار شده است.
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS

هزاران نیرو و بخش‌های کلیدی تجهیزات نظامی ارتش این کشور در رژه نظامی شرکت داشتند.

هزاران نیرو و بخش‌های کلیدی تجهیزات نظامی ارتش این کشور در رژه نظامی شرکت داشتند. - اسپوتنیک ایران
1/12

هزاران نیرو و بخش‌های کلیدی تجهیزات نظامی ارتش این کشور در رژه نظامی شرکت داشتند.

© AFP 2022 / KCNA VIA KNS

رهبر کره شمالی کیم جونگ اون (ر) در حال بازرسی از گارد افتخاری به همراه همسرش ری سول جو (ل) در رژه نظامی بزرگی که در میدان کیم ایل سونگ در پیونگ یانگ برای بزرگداشت نودمین سالگرد تاسیس ارتش انقلابی خلق کره برگزار شد.

رهبر کره شمالی کیم جونگ اون (ر) در حال بازرسی از گارد افتخاری به همراه همسرش ری سول جو (ل) در رژه نظامی بزرگی که در میدان کیم ایل سونگ در پیونگ یانگ برای بزرگداشت نودمین سالگرد تاسیس ارتش انقلابی خلق کره برگزار شد. - اسپوتنیک ایران
2/12

رهبر کره شمالی کیم جونگ اون (ر) در حال بازرسی از گارد افتخاری به همراه همسرش ری سول جو (ل) در رژه نظامی بزرگی که در میدان کیم ایل سونگ در پیونگ یانگ برای بزرگداشت نودمین سالگرد تاسیس ارتش انقلابی خلق کره برگزار شد.

© AFP 2022 / KCNA VIA KNS

رژه نظامی بزرگی که در میدان کیم ایل سونگ در پیونگ یانگ برای بزرگداشت نودمین سالگرد تاسیس ارتش انقلابی خلق کره برگزار شد.

رژه نظامی بزرگی که در میدان کیم ایل سونگ در پیونگ یانگ برای بزرگداشت نودمین سالگرد تاسیس ارتش انقلابی خلق کره برگزار شد. - اسپوتنیک ایران
3/12

رژه نظامی بزرگی که در میدان کیم ایل سونگ در پیونگ یانگ برای بزرگداشت نودمین سالگرد تاسیس ارتش انقلابی خلق کره برگزار شد.

© AFP 2022 / KCNA VIA KNS

کره شمالی همواره هر پنج سال سالگرد سیاسی تأسیس خود را با جشن‌های بزرگ برگزار می‌کند. در دوران حاکمیت "کیم جونگ اون"، کره شمالی ۱۲ رژه نظامی بزرگ برای جشن‌های ملی برگزار کرده است.

کره شمالی همواره هر پنج سال سالگرد سیاسی تأسیس خود را با جشن‌های بزرگ برگزار می‌کند.  در دوران حاکمیت "کیم جونگ اون"، کره شمالی ۱۲ رژه نظامی بزرگ برای جشن‌های ملی برگزار کرده است. - اسپوتنیک ایران
4/12

کره شمالی همواره هر پنج سال سالگرد سیاسی تأسیس خود را با جشن‌های بزرگ برگزار می‌کند. در دوران حاکمیت "کیم جونگ اون"، کره شمالی ۱۲ رژه نظامی بزرگ برای جشن‌های ملی برگزار کرده است.

© AFP 2022 / KCNA VIA KNS

کره شمالی به مناسبت سالگرد تاسیس ارتش این کشور اقدام به برگزاری یک رژه نظامی بزرگ کرد.

کره شمالی به مناسبت سالگرد تاسیس ارتش این کشور اقدام به برگزاری یک رژه نظامی بزرگ کرد. - اسپوتنیک ایران
5/12

کره شمالی به مناسبت سالگرد تاسیس ارتش این کشور اقدام به برگزاری یک رژه نظامی بزرگ کرد.

© AFP 2022 / KCNA VIA KNS

برافراشتن پرچم کره شمالی به مناسبت سالگرد تاسیس ارتش این کشور طی برگزاری یک رژه نظامی بزرگ.

برافراشتن پرچم کره شمالی به مناسبت سالگرد تاسیس ارتش این کشور طی برگزاری یک رژه نظامی بزرگ. - اسپوتنیک ایران
6/12

برافراشتن پرچم کره شمالی به مناسبت سالگرد تاسیس ارتش این کشور طی برگزاری یک رژه نظامی بزرگ.

© AFP 2022 / KCNA VIA KNS

رژه نظامی بزرگی که در میدان کیم ایل سونگ در پیونگ یانگ برای بزرگداشت نودمین سالگرد تاسیس ارتش انقلابی خلق کره برگزار شد.

رژه نظامی بزرگی که در میدان کیم ایل سونگ در پیونگ یانگ برای بزرگداشت نودمین سالگرد تاسیس ارتش انقلابی خلق کره برگزار شد. - اسپوتنیک ایران
7/12

رژه نظامی بزرگی که در میدان کیم ایل سونگ در پیونگ یانگ برای بزرگداشت نودمین سالگرد تاسیس ارتش انقلابی خلق کره برگزار شد.

© AFP 2022 / KCNA VIA KNS

کره شمالی به مناسبت سالگرد تاسیس ارتش این کشور اقدام به برگزاری یک رژه نظامی بزرگ کرد.

کره شمالی به مناسبت سالگرد تاسیس ارتش این کشور اقدام به برگزاری یک رژه نظامی بزرگ کرد. - اسپوتنیک ایران
8/12

کره شمالی به مناسبت سالگرد تاسیس ارتش این کشور اقدام به برگزاری یک رژه نظامی بزرگ کرد.

© AFP 2022 / KCNA VIA KNS

کره شمالی همواره هر پنج سال سالگرد سیاسی تأسیس خود را با جشن‌های بزرگ برگزار می‌کند. در دوران حاکمیت "کیم جونگ اون"، کره شمالی ۱۲ رژه نظامی بزرگ برای جشن‌های ملی برگزار کرده است.

کره شمالی همواره هر پنج سال سالگرد سیاسی تأسیس خود را با جشن‌های بزرگ برگزار می‌کند.  در دوران حاکمیت "کیم جونگ اون"، کره شمالی ۱۲ رژه نظامی بزرگ برای جشن‌های ملی برگزار کرده است. - اسپوتنیک ایران
9/12

کره شمالی همواره هر پنج سال سالگرد سیاسی تأسیس خود را با جشن‌های بزرگ برگزار می‌کند. در دوران حاکمیت "کیم جونگ اون"، کره شمالی ۱۲ رژه نظامی بزرگ برای جشن‌های ملی برگزار کرده است.

© AFP 2022 / KCNA VIA KNS

رژه نظامی بزرگی که در میدان کیم ایل سونگ در پیونگ یانگ برای بزرگداشت نودمین سالگرد تاسیس ارتش انقلابی خلق کره برگزار شد.

رژه نظامی بزرگی که در میدان کیم ایل سونگ در پیونگ یانگ برای بزرگداشت نودمین سالگرد تاسیس ارتش انقلابی خلق کره برگزار شد. - اسپوتنیک ایران
10/12

رژه نظامی بزرگی که در میدان کیم ایل سونگ در پیونگ یانگ برای بزرگداشت نودمین سالگرد تاسیس ارتش انقلابی خلق کره برگزار شد.

© AFP 2022 / KCNA VIA KNS

کره شمالی به مناسبت سالگرد تاسیس ارتش این کشور اقدام به برگزاری یک رژه نظامی بزرگ کرد.

کره شمالی به مناسبت سالگرد تاسیس ارتش این کشور اقدام به برگزاری یک رژه نظامی بزرگ کرد. - اسپوتنیک ایران
11/12

کره شمالی به مناسبت سالگرد تاسیس ارتش این کشور اقدام به برگزاری یک رژه نظامی بزرگ کرد.

© AFP 2022 / KCNA VIA KNS

کره شمالی همواره هر پنج سال سالگرد سیاسی تأسیس خود را با جشن‌های بزرگ برگزار می‌کند. در دوران حاکمیت "کیم جونگ اون"، کره شمالی ۱۲ رژه نظامی بزرگ برای جشن‌های ملی برگزار کرده است.

کره شمالی همواره هر پنج سال سالگرد سیاسی تأسیس خود را با جشن‌های بزرگ برگزار می‌کند.  در دوران حاکمیت "کیم جونگ اون"، کره شمالی ۱۲ رژه نظامی بزرگ برای جشن‌های ملی برگزار کرده است. - اسپوتنیک ایران
12/12

کره شمالی همواره هر پنج سال سالگرد سیاسی تأسیس خود را با جشن‌های بزرگ برگزار می‌کند. در دوران حاکمیت "کیم جونگ اون"، کره شمالی ۱۲ رژه نظامی بزرگ برای جشن‌های ملی برگزار کرده است.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала