زندگی روزانه در لوهانسک

Telegram
مردم در جمهوری خلق لوهانسک به زندگی عادی برمی‌گردند.
© Sputnik / Alexander Galperin /  مراجعه به بانک تصاویر

مردم در جمهوری خلق لوهانسک به زندگی عادی برمی‌گردند.

مردم در جمهوری خلق لوهانسک به زندگی عادی برمی‌گردند. - اسپوتنیک ایران
1/8

مردم در جمهوری خلق لوهانسک به زندگی عادی برمی‌گردند.

© Sputnik / Alexander Galperin /  مراجعه به بانک تصاویر

مردم در جمهوری خلق لوهانسک به زندگی عادی برمی‌گردند.

پونی‌سواری در پارک لوهانسک.

مردم در جمهوری خلق لوهانسک به زندگی عادی برمی‌گردند.پونی‌سواری در پارک لوهانسک. - اسپوتنیک ایران
2/8

مردم در جمهوری خلق لوهانسک به زندگی عادی برمی‌گردند.

پونی‌سواری در پارک لوهانسک.

© Sputnik / Alexander Galperin /  مراجعه به بانک تصاویر

مردم در جمهوری خلق لوهانسک به زندگی عادی برمی‌گردند.

حمام آفتاب سر بالکن.

مردم در جمهوری خلق لوهانسک به زندگی عادی برمی‌گردند.حمام آفتاب سر بالکن. - اسپوتنیک ایران
3/8

مردم در جمهوری خلق لوهانسک به زندگی عادی برمی‌گردند.

حمام آفتاب سر بالکن.

© Sputnik / Alexander Galperin /  مراجعه به بانک تصاویر

مردم در جمهوری خلق لوهانسک به زندگی عادی برمی‌گردند.

ورزش در محوطه بازی در لوهانسک.

مردم در جمهوری خلق لوهانسک به زندگی عادی برمی‌گردند.ورزش در محوطه بازی در لوهانسک. - اسپوتنیک ایران
4/8

مردم در جمهوری خلق لوهانسک به زندگی عادی برمی‌گردند.

ورزش در محوطه بازی در لوهانسک.

© Sputnik / Alexander Galperin /  مراجعه به بانک تصاویر

مردم در جمهوری خلق لوهانسک به زندگی عادی برمی‌گردند.

خیابانی در لوهانسک.

مردم در جمهوری خلق لوهانسک به زندگی عادی برمی‌گردند.خیابانی در لوهانسک. - اسپوتنیک ایران
5/8

مردم در جمهوری خلق لوهانسک به زندگی عادی برمی‌گردند.

خیابانی در لوهانسک.

© Sputnik / Alexander Galperin /  مراجعه به بانک تصاویر

مردم در جمهوری خلق لوهانسک به زندگی عادی برمی‌گردند.

اتوبوس در لوهانسک.

مردم در جمهوری خلق لوهانسک به زندگی عادی برمی‌گردند.اتوبوس در لوهانسک. - اسپوتنیک ایران
6/8

مردم در جمهوری خلق لوهانسک به زندگی عادی برمی‌گردند.

اتوبوس در لوهانسک.

© Sputnik / Alexander Galperin /  مراجعه به بانک تصاویر

مردم در جمهوری خلق لوهانسک به زندگی عادی برمی‌گردند.

ورزش در محوطه بازی در لوهانسک.

مردم در جمهوری خلق لوهانسک به زندگی عادی برمی‌گردند.ورزش در محوطه بازی در لوهانسک. - اسپوتنیک ایران
7/8

مردم در جمهوری خلق لوهانسک به زندگی عادی برمی‌گردند.

ورزش در محوطه بازی در لوهانسک.

© Sputnik / Alexander Galperin /  مراجعه به بانک تصاویر

مردم در جمهوری خلق لوهانسک به زندگی عادی برمی‌گردند.

ابراز عشق به فرزند در خیابانی در لوهانسک.

مردم در جمهوری خلق لوهانسک به زندگی عادی برمی‌گردند.ابراز عشق به فرزند در خیابانی در لوهانسک. - اسپوتنیک ایران
8/8

مردم در جمهوری خلق لوهانسک به زندگی عادی برمی‌گردند.

ابراز عشق به فرزند در خیابانی در لوهانسک.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала