نمایشگاه "شهر بهار جاودانه" در مسکو

Telegram
© Photo / Maria Govtvan/Russian State Library

نظامی گنجوی. خمسه. - تهران ۱۸۴۵میلادی

نظامی گنجوی. خمسه. - تهران ۱۸۴۵میلادی - اسپوتنیک ایران
1/21

نظامی گنجوی. خمسه. - تهران ۱۸۴۵میلادی

© Photo / Maria Govtvan/Russian State Library

عمر خیام نوروز نامه - تهران، ۱۳۳۲شمسی.

عمر خیام نوروز نامه - تهران، ۱۳۳۲شمسی. - اسپوتنیک ایران
2/21

عمر خیام نوروز نامه - تهران، ۱۳۳۲شمسی.

© Photo / Maria Govtvan/Russian State Library

کاظم جلالی سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در افتتاحیه نمایشگاه شهر بهار جاودانه

کاظم جلالی سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در افتتاحیه نمایشگاه شهر بهار جاودانه - اسپوتنیک ایران
3/21

کاظم جلالی سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در افتتاحیه نمایشگاه شهر بهار جاودانه

© Photo / Maria Govtvan/Russian State Library

زکریای قزوینی. عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات. - تهران ۱۸۴۸میلادی

زکریای قزوینی. عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات. - تهران ۱۸۴۸میلادی - اسپوتنیک ایران
4/21

زکریای قزوینی. عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات. - تهران ۱۸۴۸میلادی

© Photo / Mardjani Foundation, Moscow

قالی ۲. آغاز قرن ۱۸ گلدوزی دوخت نخی، ابریشم، ساتن. مجموعه بنیاد مرجانی، مسکو

قالی ۲. آغاز قرن ۱۸ گلدوزی دوخت نخی، ابریشم، ساتن. مجموعه بنیاد مرجانی، مسکو - اسپوتنیک ایران
5/21

قالی ۲. آغاز قرن ۱۸ گلدوزی دوخت نخی، ابریشم، ساتن. مجموعه بنیاد مرجانی، مسکو

© Photo / Maria Govtvan/Russian State Library

حمید هادوی رئیس بنیاد ابن سینا در افتتاحیه نمایشگاه شهر بهار جاودانه

حمید هادوی رئیس بنیاد ابن سینا در افتتاحیه نمایشگاه شهر بهار جاودانه - اسپوتنیک ایران
6/21

حمید هادوی رئیس بنیاد ابن سینا در افتتاحیه نمایشگاه شهر بهار جاودانه

© Photo / Maria Govtvan/Russian State Library

سعدی شیرازی. گلستان - تاشکند، ۱۹۱۰.

سعدی شیرازی. گلستان - تاشکند، ۱۹۱۰. - اسپوتنیک ایران
7/21

سعدی شیرازی. گلستان - تاشکند، ۱۹۱۰.

© Photo / Provided by Ibn Sina Foundation

اثر هنرمند بدر السماء.

اثر هنرمند بدر السماء. - اسپوتنیک ایران
8/21

اثر هنرمند بدر السماء.

© Photo / Maria Govtvan/Russian State Library

جامی. نفقات انس. - تاشکند، ۱۹۱۵ میلادی

جامی. نفقات انس. - تاشکند، ۱۹۱۵ میلادی - اسپوتنیک ایران
9/21

جامی. نفقات انس. - تاشکند، ۱۹۱۵ میلادی

© Photo / Maria Govtvan/Russian State Library

ایرانیست، مدرس مدرسه عالی افتصاد ایرینا آبرامنکو در افتتاحیه نمایشگاه شهر بهار جاودانه.

ایرانیست، مدرس مدرسه عالی افتصاد ایرینا آبرامنکو در افتتاحیه نمایشگاه شهر بهار جاودانه. - اسپوتنیک ایران
10/21

ایرانیست، مدرس مدرسه عالی افتصاد ایرینا آبرامنکو در افتتاحیه نمایشگاه شهر بهار جاودانه.

© Photo / Maria Govtvan/Russian State Library

فردوسی. شاهنامه فردوسی. - تبریز، ۱۸۵۸ میلادی

فردوسی. شاهنامه فردوسی. - تبریز، ۱۸۵۸ میلادی - اسپوتنیک ایران
11/21

فردوسی. شاهنامه فردوسی. - تبریز، ۱۸۵۸ میلادی

© Photo / Maria Govtvan/Russian State Library

جلال الدین رومی. مثنوی معنوی. - بمبئی ۱۸۴۹/۵۰ میلادی

جلال الدین رومی. مثنوی معنوی. - بمبئی ۱۸۴۹/۵۰ میلادی - اسپوتنیک ایران
12/21

جلال الدین رومی. مثنوی معنوی. - بمبئی ۱۸۴۹/۵۰ میلادی

© Photo / Maria Govtvan/Russian State Library

عمر خیام. رباعی. - تهران ۱۳۳۲ شمسی

عمر خیام. رباعی. - تهران ۱۳۳۲ شمسی - اسپوتنیک ایران
13/21

عمر خیام. رباعی. - تهران ۱۳۳۲ شمسی

© Photo / Maria Govtvan/Russian State Library

اوستا. وندیداد. - پاریس، ۱۸۶۲ میلادی

اوستا. وندیداد. - پاریس، ۱۸۶۲ میلادی - اسپوتنیک ایران
14/21

اوستا. وندیداد. - پاریس، ۱۸۶۲ میلادی

© Photo / Maria Govtvan/Russian State Library

مدیرکل RSL وادیم دودا و سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران کاظم جلالی در افتتاحیه نمایشگاه شهر بهار جاودانه.

مدیرکل RSL وادیم دودا و سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران کاظم جلالی در افتتاحیه نمایشگاه شهر بهار جاودانه. - اسپوتنیک ایران
15/21

مدیرکل RSL وادیم دودا و سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران کاظم جلالی در افتتاحیه نمایشگاه شهر بهار جاودانه.

© Photo / Maria Govtvan/Russian State Library

نظامی. خمسه تهران ۱۸۴۸ میلادی

نظامی. خمسه تهران ۱۸۴۸ میلادی - اسپوتنیک ایران
16/21

نظامی. خمسه تهران ۱۸۴۸ میلادی

© Photo / Mardjani Foundation, Moscow

قالی ۲. اوایل قرن هجدهم گلدوزی دوخت نخی، ابریشم، ساتن.

قالی ۲. اوایل قرن هجدهم گلدوزی دوخت نخی، ابریشم، ساتن. - اسپوتنیک ایران
17/21

قالی ۲. اوایل قرن هجدهم گلدوزی دوخت نخی، ابریشم، ساتن.

© Photo / Maria Govtvan/Russian State Library

اولوگ بیک. جداول طول و عرض جغرافیایی ستارگان ثابت. - آکسفورد، ۱۶۶۵ میلادی

اولوگ بیک. جداول طول و عرض جغرافیایی ستارگان ثابت. - آکسفورد، ۱۶۶۵ میلادی - اسپوتنیک ایران
18/21

اولوگ بیک. جداول طول و عرض جغرافیایی ستارگان ثابت. - آکسفورد، ۱۶۶۵ میلادی

© Photo / Maria Govtvan/Russian State Library

متصدی، کتابدار ارشد مرکز ادبیات شرقی RSL دانییل آگنی‌یوف نمایشگاه را معرفی می کند.

متصدی، کتابدار ارشد مرکز ادبیات شرقی RSL دانییل آگنی‌یوف نمایشگاه را معرفی می کند. - اسپوتنیک ایران
19/21

متصدی، کتابدار ارشد مرکز ادبیات شرقی RSL دانییل آگنی‌یوف نمایشگاه را معرفی می کند.

© Photo / Maria Govtvan/Russian State Library

عطار. پند عطار. - مکان نامشخص، ۱۸۲۸ میلادی

عطار. پند عطار. - مکان نامشخص، ۱۸۲۸ میلادی - اسپوتنیک ایران
20/21

عطار. پند عطار. - مکان نامشخص، ۱۸۲۸ میلادی

© Photo / Maria Govtvan/Russian State Library

عمر خیام. رباعی. - تهران ۱۳۳۲ شمسی

عمر خیام. رباعی. - تهران ۱۳۳۲ شمسی - اسپوتنیک ایران
21/21

عمر خیام. رباعی. - تهران ۱۳۳۲ شمسی

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала