"جشن "نور پاک" در چین

Telegram
جشنواره چینگینگ که به آن جشنواره چینگ مینگ و حتی جشنواره کینگ مینگ نیز گفته می شود، یک جشن سنتی چینی است که مردم این کشور و همین طور بعضی از کشورهای آسیایی دیگر آن را برگزار می کنند.
© AFP 2023 / Noel Celis

قدمت جشنواره چینگ مینگ به بیش از 2500 سال قبل یعنی حوالی 630 سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد. جشنواره کینگ مینگ با اولین روز پنجمین ماه تقویم سنتی چینی مصادف است و همیشه در روز 4، 5 یا 6 آوریل برگزار می شود.

قدمت جشنواره چینگ مینگ به بیش از 2500 سال قبل یعنی حوالی 630 سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد. جشنواره کینگ مینگ با اولین روز پنجمین ماه تقویم سنتی چینی مصادف است و همیشه در روز 4، 5 یا 6 آوریل برگزار می شود. - اسپوتنیک ایران
1/10

قدمت جشنواره چینگ مینگ به بیش از 2500 سال قبل یعنی حوالی 630 سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد. جشنواره کینگ مینگ با اولین روز پنجمین ماه تقویم سنتی چینی مصادف است و همیشه در روز 4، 5 یا 6 آوریل برگزار می شود.

© AFP 2023 / Noel Celis

جشنواره چینگینگ در حال حاضر در چین برای بزرگداشت عزیزانی که از دنیا رفته اند، در چین برگزار می شود. در این روز خانواده های چینی به گورستان ها می روند و از مزار عزیزانشان بازدید می کنند. در این روز مردم چین در گورستان ها غذای نذری می گذارند، به رفتگانشان گل های تازه تقدیم می کنند و برای آن ها شاخ های درخت بید می برند و اعتقاد دارند که این شاخه های بید ارواح ناخواسته و بدذات را از دنیا دور می کند.

جشنواره چینگینگ در حال حاضر در چین برای بزرگداشت عزیزانی که از دنیا رفته اند، در چین برگزار می شود. در این روز خانواده های چینی به گورستان ها می روند و از مزار عزیزانشان بازدید می کنند. در این روز مردم چین در گورستان ها غذای نذری می گذارند، به رفتگانشان گل های تازه تقدیم می کنند و برای آن ها شاخ های درخت بید می برند و اعتقاد دارند که این شاخه های بید ارواح ناخواسته و بدذات را از دنیا دور می کند. - اسپوتنیک ایران
2/10

جشنواره چینگینگ در حال حاضر در چین برای بزرگداشت عزیزانی که از دنیا رفته اند، در چین برگزار می شود. در این روز خانواده های چینی به گورستان ها می روند و از مزار عزیزانشان بازدید می کنند. در این روز مردم چین در گورستان ها غذای نذری می گذارند، به رفتگانشان گل های تازه تقدیم می کنند و برای آن ها شاخ های درخت بید می برند و اعتقاد دارند که این شاخه های بید ارواح ناخواسته و بدذات را از دنیا دور می کند.

© AP Photo / Ng Han Guan

جشنواره چینگینگ فقط مختص نیاکان نیست و علاوه بر این، به عنوان جشنی برای زندگی، زیبایی و نو شدن فصل نیز شناخته می شود.

جشنواره چینگینگ فقط مختص نیاکان نیست و علاوه بر این، به عنوان جشنی برای زندگی، زیبایی و نو شدن فصل نیز شناخته می شود. - اسپوتنیک ایران
3/10

جشنواره چینگینگ فقط مختص نیاکان نیست و علاوه بر این، به عنوان جشنی برای زندگی، زیبایی و نو شدن فصل نیز شناخته می شود.

© AP Photo / Ng Han Guan

جشنواره چینگینگ فقط مختص نیاکان نیست و علاوه بر این، به عنوان جشنی برای زندگی، زیبایی و نو شدن فصل نیز شناخته می شود. در این جشن خیلی از خانواده ها در گورستان ها می نشینند و یک پیک نیک برا می کنند.

جشنواره چینگینگ فقط مختص نیاکان نیست و علاوه بر این، به عنوان جشنی برای زندگی، زیبایی و نو شدن فصل نیز شناخته می شود. در این جشن خیلی از خانواده ها در گورستان ها می نشینند و یک پیک نیک برا می کنند. - اسپوتنیک ایران
4/10

جشنواره چینگینگ فقط مختص نیاکان نیست و علاوه بر این، به عنوان جشنی برای زندگی، زیبایی و نو شدن فصل نیز شناخته می شود. در این جشن خیلی از خانواده ها در گورستان ها می نشینند و یک پیک نیک برا می کنند.

© AFP 2023 / Noel Celis

چینی ها رسم دارند که در این روز نباید غذای گرم بخورند و به همین دلیل غذاهای آن روزشان را از چند روز قبل می پزند تا وقتی می خواهند آن ها را به گورستان ها ببرند، غذاها کاملا سرد شده باشند.

چینی ها رسم دارند که در این روز نباید غذای گرم بخورند و به همین دلیل غذاهای آن روزشان را از چند روز قبل می پزند تا وقتی می خواهند آن ها را به گورستان ها ببرند، غذاها کاملا سرد شده باشند. - اسپوتنیک ایران
5/10

چینی ها رسم دارند که در این روز نباید غذای گرم بخورند و به همین دلیل غذاهای آن روزشان را از چند روز قبل می پزند تا وقتی می خواهند آن ها را به گورستان ها ببرند، غذاها کاملا سرد شده باشند.

© AFP 2023 / Noel Celis

قدمت جشنواره چینگ مینگ به بیش از 2500 سال قبل یعنی حوالی 630 سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد. جشنواره کینگ مینگ با اولین روز پنجمین ماه تقویم سنتی چینی مصادف است و همیشه در روز 4، 5 یا 6 آوریل برگزار می شود.

قدمت جشنواره چینگ مینگ به بیش از 2500 سال قبل یعنی حوالی 630 سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد. جشنواره کینگ مینگ با اولین روز پنجمین ماه تقویم سنتی چینی مصادف است و همیشه در روز 4، 5 یا 6 آوریل برگزار می شود. - اسپوتنیک ایران
6/10

قدمت جشنواره چینگ مینگ به بیش از 2500 سال قبل یعنی حوالی 630 سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد. جشنواره کینگ مینگ با اولین روز پنجمین ماه تقویم سنتی چینی مصادف است و همیشه در روز 4، 5 یا 6 آوریل برگزار می شود.

© AP Photo / Ng Han Guan

جشنواره چینگینگ فقط مختص نیاکان نیست و علاوه بر این، به عنوان جشنی برای زندگی، زیبایی و نو شدن فصل نیز شناخته می شود. در این جشن خیلی از خانواده ها در گورستان ها می نشینند و یک پیک نیک برا می کنند.

جشنواره چینگینگ فقط مختص نیاکان نیست و علاوه بر این، به عنوان جشنی برای زندگی، زیبایی و نو شدن فصل نیز شناخته می شود. در این جشن خیلی از خانواده ها در گورستان ها می نشینند و یک پیک نیک برا می کنند. - اسپوتنیک ایران
7/10

جشنواره چینگینگ فقط مختص نیاکان نیست و علاوه بر این، به عنوان جشنی برای زندگی، زیبایی و نو شدن فصل نیز شناخته می شود. در این جشن خیلی از خانواده ها در گورستان ها می نشینند و یک پیک نیک برا می کنند.

© AFP 2023 / Noel Celis

جشنواره چینگینگ در حال حاضر در چین برای بزرگداشت عزیزانی که از دنیا رفته اند، در چین برگزار می شود. در این روز خانواده های چینی به گورستان ها می روند و از مزار عزیزانشان بازدید می کنند. در این روز مردم چین در گورستان ها غذای نذری می گذارند، به رفتگانشان گل های تازه تقدیم می کنند و برای آن ها شاخ های درخت بید می برند و اعتقاد دارند که این شاخه های بید ارواح ناخواسته و بدذات را از دنیا دور می کند.

جشنواره چینگینگ در حال حاضر در چین برای بزرگداشت عزیزانی که از دنیا رفته اند، در چین برگزار می شود. در این روز خانواده های چینی به گورستان ها می روند و از مزار عزیزانشان بازدید می کنند. در این روز مردم چین در گورستان ها غذای نذری می گذارند، به رفتگانشان گل های تازه تقدیم می کنند و برای آن ها شاخ های درخت بید می برند و اعتقاد دارند که این شاخه های بید ارواح ناخواسته و بدذات را از دنیا دور می کند. - اسپوتنیک ایران
8/10

جشنواره چینگینگ در حال حاضر در چین برای بزرگداشت عزیزانی که از دنیا رفته اند، در چین برگزار می شود. در این روز خانواده های چینی به گورستان ها می روند و از مزار عزیزانشان بازدید می کنند. در این روز مردم چین در گورستان ها غذای نذری می گذارند، به رفتگانشان گل های تازه تقدیم می کنند و برای آن ها شاخ های درخت بید می برند و اعتقاد دارند که این شاخه های بید ارواح ناخواسته و بدذات را از دنیا دور می کند.

© AFP 2023 / Noel Celis

دعا در مراسم «چینگ مینگ» در چین.

دعا در مراسم «چینگ مینگ» در چین. - اسپوتنیک ایران
9/10

دعا در مراسم «چینگ مینگ» در چین.

© AP Photo / Ng Han Guan

ماتریوشکای روسی در محل برگزاری جشنواره «چینگ مینگ» چین.

ماتریوشکای روسی در محل برگزاری جشنواره «چینگ مینگ» چین. - اسپوتنیک ایران
10/10

ماتریوشکای روسی در محل برگزاری جشنواره «چینگ مینگ» چین.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала