پیامدهای ضربه موشک اوکراینی "توچکا یو"

Telegram
خانه ای در شهر روونکی، جمهوری خلق لوهانسک که توسط موشک اوکراینی "توچکا-یو" آسیب دیده است.
© Sputnik / Valery Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

پلیس خلق در نزدیکی خانه ای در شهر روونکی، جمهوری خلق لوهانسک که توسط موشک اوکراینی "توچکا-یو" آسیب دیده است.

پلیس خلق در نزدیکی خانه ای در شهر روونکی، جمهوری خلق لوهانسک که توسط موشک اوکراینی "توچکا-یو" آسیب دیده است. - اسپوتنیک ایران
1/8

پلیس خلق در نزدیکی خانه ای در شهر روونکی، جمهوری خلق لوهانسک که توسط موشک اوکراینی "توچکا-یو" آسیب دیده است.

© Sputnik / Valery Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

خانه ای در شهر روونکی، جمهوری خلق لوهانسک که توسط موشک اوکراینی "توچکا-یو" آسیب دیده است.

خانه ای در شهر روونکی، جمهوری خلق لوهانسک که توسط موشک اوکراینی "توچکا-یو" آسیب دیده است. - اسپوتنیک ایران
2/8

خانه ای در شهر روونکی، جمهوری خلق لوهانسک که توسط موشک اوکراینی "توچکا-یو" آسیب دیده است.

© Sputnik / Valery Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

ساکن یکی از خانه هایی که در شهر روونکی، جمهوری خلق لوهانسک که توسط موشک اوکراینی "توچکا-یو" آسیب دیده است.

ساکن یکی از خانه هایی که در شهر روونکی، جمهوری خلق لوهانسک که توسط موشک اوکراینی "توچکا-یو" آسیب دیده است. - اسپوتنیک ایران
3/8

ساکن یکی از خانه هایی که در شهر روونکی، جمهوری خلق لوهانسک که توسط موشک اوکراینی "توچکا-یو" آسیب دیده است.

© Sputnik / Valery Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

خانه ای در شهر روونکی، جمهوری خلق لوهانسک که توسط موشک اوکراینی "توچکا-یو" آسیب دیده است.

خانه ای در شهر روونکی، جمهوری خلق لوهانسک که توسط موشک اوکراینی "توچکا-یو" آسیب دیده است. - اسپوتنیک ایران
4/8

خانه ای در شهر روونکی، جمهوری خلق لوهانسک که توسط موشک اوکراینی "توچکا-یو" آسیب دیده است.

© Sputnik / Valery Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

ساکن یکی از خانه هایی که در شهر روونکی، جمهوری خلق لوهانسک که توسط موشک اوکراینی "توچکا-یو" آسیب دیده است.

ساکن یکی از خانه هایی که در شهر روونکی، جمهوری خلق لوهانسک که توسط موشک اوکراینی "توچکا-یو" آسیب دیده است. - اسپوتنیک ایران
5/8

ساکن یکی از خانه هایی که در شهر روونکی، جمهوری خلق لوهانسک که توسط موشک اوکراینی "توچکا-یو" آسیب دیده است.

© Sputnik / Valery Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

خانه ای در شهر روونکی، جمهوری خلق لوهانسک که توسط موشک اوکراینی "توچکا-یو" آسیب دیده است.

خانه ای در شهر روونکی، جمهوری خلق لوهانسک که توسط موشک اوکراینی "توچکا-یو" آسیب دیده است. - اسپوتنیک ایران
6/8

خانه ای در شهر روونکی، جمهوری خلق لوهانسک که توسط موشک اوکراینی "توچکا-یو" آسیب دیده است.

© Sputnik / Valery Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

خانه ای در شهر روونکی، جمهوری خلق لوهانسک که توسط موشک اوکراینی "توچکا-یو" آسیب دیده است..

خانه ای در شهر روونکی، جمهوری خلق لوهانسک که توسط موشک اوکراینی "توچکا-یو" آسیب دیده است.. - اسپوتنیک ایران
7/8

خانه ای در شهر روونکی، جمهوری خلق لوهانسک که توسط موشک اوکراینی "توچکا-یو" آسیب دیده است..

© Sputnik / Valery Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

ساکن محل در مقابل خانه ای در شهر روونکی، جمهوری خلق لوهانسک که توسط موشک اوکراینی "توچکا-یو" آسیب دیده است.

ساکن محل در مقابل خانه ای در شهر روونکی، جمهوری خلق لوهانسک که توسط موشک اوکراینی "توچکا-یو" آسیب دیده است. - اسپوتنیک ایران
8/8

ساکن محل در مقابل خانه ای در شهر روونکی، جمهوری خلق لوهانسک که توسط موشک اوکراینی "توچکا-یو" آسیب دیده است.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала