برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهان 2022

اشتراک
برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهان 2022 میلادی اعلام شدند.
© Photo / Vladimir Encina / 2022 World Press Photo

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.

عکاس، ولادیمیر انکینا از کلمبیا. بازداشت زن و شوهری در «سان ایسیدرو».

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.عکاس، ولادیمیر انکینا از کلمبیا. بازداشت زن و شوهری در «سان ایسیدرو». - اسپوتنیک ایران
1/18

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.

عکاس، ولادیمیر انکینا از کلمبیا. بازداشت زن و شوهری در «سان ایسیدرو».

© Photo / Fatima Shbair / Getty Images / 2022 World Press Photo

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.

عکاس، فاطمه اشبایر از فلسطین. بچه‌های فلسطینی در نوار غزه.

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.عکاس، فاطمه اشبایر از فلسطین. بچه‌های فلسطینی در نوار غزه. - اسپوتنیک ایران
2/18

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.

عکاس، فاطمه اشبایر از فلسطین. بچه‌های فلسطینی در نوار غزه.

© Photo / Irina Werning for Pulitzer Center / 2022 World Press Photo

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.

عکاس، ایرینا ورنینگ از آرژانتین از سری «ادای عهد».

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.عکاس، ایرینا ورنینگ از آرژانتین از سری «ادای عهد». - اسپوتنیک ایران
3/18

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.

عکاس، ایرینا ورنینگ از آرژانتین از سری «ادای عهد».

© Photo / Lalo de Almeida / for Folha de São Paulo/Panos Pictures / 2022 World Press Photo

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.

عکاس، لالو د آلمیدا از برزیل. ویرانی آمازونی.

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.عکاس، لالو د آلمیدا از برزیل. ویرانی آمازونی. - اسپوتنیک ایران
4/18

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.

عکاس، لالو د آلمیدا از برزیل. ویرانی آمازونی.

© Photo / Dar Yasin / AP Photo / 2022 World Press Photo

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.

عکاس، دار یاسین از کشمیر. جنگ بی پایان.

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.عکاس، دار یاسین از کشمیر. جنگ بی پایان. - اسپوتنیک ایران
5/18

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.

عکاس، دار یاسین از کشمیر. جنگ بی پایان.

© Photo / Nanna Heitmann for Magnum Photos / 2022 World Press Photo

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.

عکاس، نانا هیتمان از روسیه. زمین یخ زده سوزان.

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.عکاس، نانا هیتمان از روسیه. زمین یخ زده سوزان. - اسپوتنیک ایران
6/18

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.

عکاس، نانا هیتمان از روسیه. زمین یخ زده سوزان.

© Photo / Bram Janssen / The Associated Press/ 2022 World Press Photo

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.

عکاس، برام جانسین از عراق. سینمای کابل.

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.عکاس، برام جانسین از عراق. سینمای کابل. - اسپوتنیک ایران
7/18

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.

عکاس، برام جانسین از عراق. سینمای کابل.

© Photo / Faiz Abubakr Mohamed / 2022 World Press Photo

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.

عکاس، فائز ابوبکر محمد از سودان. تظاهرات.

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.عکاس، فائز ابوبکر محمد از سودان. تظاهرات. - اسپوتنیک ایران
8/18

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.

عکاس، فائز ابوبکر محمد از سودان. تظاهرات.

© Photo / Viviana Peretti / 2022 World Press Photo

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.

عکاس، ویویان پرتی از برزیل. پرتره غیبت.

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.عکاس، ویویان پرتی از برزیل. پرتره غیبت. - اسپوتنیک ایران
9/18

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.

عکاس، ویویان پرتی از برزیل. پرتره غیبت.

© Photo / Rehab Eldalil / 2022 World Press Photo

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.

عکاس، رهاب الدلیل از مصر. دلتنگی غریبه که راهش ناپیداست.

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.عکاس، رهاب الدلیل از مصر. دلتنگی غریبه که راهش ناپیداست. - اسپوتنیک ایران
10/18

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.

عکاس، رهاب الدلیل از مصر. دلتنگی غریبه که راهش ناپیداست.

© Photo / Konstantinos Tsakalidis / for Bloomberg News / 2022 World Press Photo

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.

عکاس، کنستانتینوس ساکالادیس از یونان. آتش وحشی.

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.عکاس، کنستانتینوس ساکالادیس از یونان. آتش وحشی. - اسپوتنیک ایران
11/18

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.

عکاس، کنستانتینوس ساکالادیس از یونان. آتش وحشی.

© Photo / Kosuke Okahara / 2022 World Press Photo

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.

عکاس، کاسوکه اوکاهارا از ژاپن. رابطه آبی.

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.عکاس، کاسوکه اوکاهارا از ژاپن. رابطه آبی. - اسپوتنیک ایران
12/18

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.

عکاس، کاسوکه اوکاهارا از ژاپن. رابطه آبی.

© Photo / Mary Gelman / 2022 World Press Photo

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.

عکاس، ماری گلمن از روسیه. عشق یک زوج مبتلا به سندروم داون.

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.عکاس، ماری گلمن از روسیه. عشق یک زوج مبتلا به سندروم داون. - اسپوتنیک ایران
13/18

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.

عکاس، ماری گلمن از روسیه. عشق یک زوج مبتلا به سندروم داون.

© Photo / Anonymous / for The New York Times/ 2022 World Press Photo

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.

عکاس، آنونیموس. مبارزه برای آزادی و دمکراسی.

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.عکاس، آنونیموس. مبارزه برای آزادی و دمکراسی. - اسپوتنیک ایران
14/18

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.

عکاس، آنونیموس. مبارزه برای آزادی و دمکراسی.

© Photo / Amber Bracken / for The New York Times / 2022 World Press Photo

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.

عکاس، امبر براکن از کانادا. پیراهن سرخ در کنار جاده.

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.عکاس، امبر براکن از کانادا. پیراهن سرخ در کنار جاده. - اسپوتنیک ایران
15/18

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.

عکاس، امبر براکن از کانادا. پیراهن سرخ در کنار جاده.

© Photo / Ta Mwe / Sacca Photo / 2022 World Press Photo

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.

عکاس، تا موه از میانما. تظاهرات در پایتخت.

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.عکاس، تا موه از میانما. تظاهرات در پایتخت. - اسپوتنیک ایران
16/18

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.

عکاس، تا موه از میانما. تظاهرات در پایتخت.

© Photo / Matthew Abbott for National Geographic / Panos Pictures / 2022 World Press Photo

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.

عکاس، ماتیو آبوت از استرالیا. حفظ جنگل‌ها با آتش.

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.عکاس، ماتیو آبوت از استرالیا. حفظ جنگل‌ها با آتش. - اسپوتنیک ایران
17/18

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.

عکاس، ماتیو آبوت از استرالیا. حفظ جنگل‌ها با آتش.

© Photo / Abriansyah Liberto / 2022 World Press Photo

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.

عکاس، آبریانسیا لیبرتو از اندونزی. پسربچه در میان دود.

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.عکاس، آبریانسیا لیبرتو از اندونزی. پسربچه در میان دود. - اسپوتنیک ایران
18/18

برندگان منطقه ای مسابقه عکس مطبوعاتی جهانی 2022 میلادی.

عکاس، آبریانسیا لیبرتو از اندونزی. پسربچه در میان دود.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала