مراسم تحویل سال در انجمن دانشجویان ایرانی در مسکو

Telegram
مراسم سال تحویل نوروز امسال، با حضور عده ای از دانشجویان ایرانی مقیم شهر مسکو و سفیر ایران برگزار شد.
© Sputnik

لحظه تحویل سال و حضور دانشجویان ایرانی محصل در مسکو و سفیر ایران در روسیه

لحظه تحویل سال و حضور دانشجویان ایرانی محصل در مسکو و سفیر ایران در روسیه - اسپوتنیک ایران
1/11

لحظه تحویل سال و حضور دانشجویان ایرانی محصل در مسکو و سفیر ایران در روسیه

© Sputnikلحظه تحویل سال و حضور دانشجویان ایرانی محصل در مسکو
لحظه تحویل سال و حضور دانشجویان ایرانی محصل در مسکو - اسپوتنیک ایران
2/11
لحظه تحویل سال و حضور دانشجویان ایرانی محصل در مسکو
© Sputnikلحظه تحویل سال و حضور دانشجویان ایرانی محصل در مسکو
لحظه تحویل سال و حضور دانشجویان ایرانی محصل در مسکو - اسپوتنیک ایران
3/11
لحظه تحویل سال و حضور دانشجویان ایرانی محصل در مسکو
© Sputnikلحظه تحویل سال و حضور دانشجویان ایرانی محصل در مسکو
لحظه تحویل سال و حضور دانشجویان ایرانی محصل در مسکو - اسپوتنیک ایران
4/11
لحظه تحویل سال و حضور دانشجویان ایرانی محصل در مسکو
© Sputnik

لحظه تحویل سال و حضور سفیر ایران در مراسم به همراه دانشجویان ایرانی محصل در مسکو

لحظه تحویل سال و حضور سفیر ایران در مراسم به همراه دانشجویان ایرانی محصل در مسکو - اسپوتنیک ایران
5/11

لحظه تحویل سال و حضور سفیر ایران در مراسم به همراه دانشجویان ایرانی محصل در مسکو

© Sputnikلحظه تحویل سال و حضور دانشجویان ایرانی محصل در مسکو
لحظه تحویل سال و حضور دانشجویان ایرانی محصل در مسکو - اسپوتنیک ایران
6/11
لحظه تحویل سال و حضور دانشجویان ایرانی محصل در مسکو
© Sputnikلحظه تحویل سال و حضور دانشجویان ایرانی محصل در مسکو
لحظه تحویل سال و حضور دانشجویان ایرانی محصل در مسکو - اسپوتنیک ایران
7/11
لحظه تحویل سال و حضور دانشجویان ایرانی محصل در مسکو
© Sputnikلحظه تحویل سال و حضور دانشجویان ایرانی محصل در مسکو
لحظه تحویل سال و حضور دانشجویان ایرانی محصل در مسکو - اسپوتنیک ایران
8/11
لحظه تحویل سال و حضور دانشجویان ایرانی محصل در مسکو
© Sputnikلحظه تحویل سال و حضور دانشجویان ایرانی محصل در مسکو
لحظه تحویل سال و حضور دانشجویان ایرانی محصل در مسکو - اسپوتنیک ایران
9/11
لحظه تحویل سال و حضور دانشجویان ایرانی محصل در مسکو
© Sputnikلحظه تحویل سال و حضور دانشجویان ایرانی محصل در مسکو
لحظه تحویل سال و حضور دانشجویان ایرانی محصل در مسکو - اسپوتنیک ایران
10/11
لحظه تحویل سال و حضور دانشجویان ایرانی محصل در مسکو
© Sputnikلحظه تحویل سال و حضور دانشجویان ایرانی محصل در مسکو
لحظه تحویل سال و حضور دانشجویان ایرانی محصل در مسکو - اسپوتنیک ایران
11/11
لحظه تحویل سال و حضور دانشجویان ایرانی محصل در مسکو
نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала