توزیع کمک های بشردوستانه در دونتسک و لوهانسک

Telegram
ساکنان محلی به نیروهای شبه نظامی خلق لوهانسک کمک می کنند تا کیسه های کمک های بشردوستانه را در روستای آزاد شده "توپلویه" در جمهوری خلق لوهانسک تخلیه کنند.
© Sputnik / Valeriy Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

ساکنان محلی به نیروهای شبه نظامی خلق لوهانسک کمک می کنند تا کیسه های کمک های بشردوستانه را در روستای آزاد شده «توپلویه» در جمهوری خلق لوهانسک تخلیه کنند. شبه نظامیان مردمی لوهانسک و سازمان عمومی سراسر روسی "اتحادیه روسی کهنه سربازان افغانستان" 15 تن مواد غذایی، محصولات بهداشت شخصی و مواد شیمیایی خانگی را به روستاییان تحویل دادند.

ساکنان محلی به نیروهای شبه نظامی خلق لوهانسک کمک می کنند تا کیسه های کمک های بشردوستانه را در روستای آزاد شده «توپلویه» در جمهوری خلق لوهانسک تخلیه کنند. شبه نظامیان مردمی لوهانسک و سازمان عمومی سراسر روسی "اتحادیه روسی کهنه سربازان افغانستان" 15 تن مواد غذایی، محصولات بهداشت شخصی و مواد شیمیایی خانگی را به روستاییان تحویل دادند. - اسپوتنیک ایران
1/8

ساکنان محلی به نیروهای شبه نظامی خلق لوهانسک کمک می کنند تا کیسه های کمک های بشردوستانه را در روستای آزاد شده «توپلویه» در جمهوری خلق لوهانسک تخلیه کنند. شبه نظامیان مردمی لوهانسک و سازمان عمومی سراسر روسی "اتحادیه روسی کهنه سربازان افغانستان" 15 تن مواد غذایی، محصولات بهداشت شخصی و مواد شیمیایی خانگی را به روستاییان تحویل دادند.

© Sputnik / Aleksei Kudenko /  مراجعه به بانک تصاویر

ساکنان محلی کمک های بشردوستانه را دریافت می کنند.

ساکنان محلی کمک های بشردوستانه را دریافت می کنند. - اسپوتنیک ایران
2/8

ساکنان محلی کمک های بشردوستانه را دریافت می کنند.

© Sputnik / Valeriy Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

شبه نظامیان مردمی لوهانسک و سازمان عمومی سراسر روسی "اتحادیه روسی کهنه سربازان افغانستان" 15 تن مواد غذایی، محصولات بهداشت شخصی و مواد شیمیایی خانگی را به روستاییان تحویل دادند.

شبه نظامیان مردمی لوهانسک و سازمان عمومی سراسر روسی "اتحادیه روسی کهنه سربازان افغانستان" 15 تن مواد غذایی، محصولات بهداشت شخصی و مواد شیمیایی خانگی را به روستاییان تحویل دادند. - اسپوتنیک ایران
3/8

شبه نظامیان مردمی لوهانسک و سازمان عمومی سراسر روسی "اتحادیه روسی کهنه سربازان افغانستان" 15 تن مواد غذایی، محصولات بهداشت شخصی و مواد شیمیایی خانگی را به روستاییان تحویل دادند.

© Sputnik / Aleksei Kudenko /  مراجعه به بانک تصاویر

شبه نظامیان مردمی لوهانسک و سازمان عمومی سراسر روسی "اتحادیه روسی کهنه سربازان افغانستان" 15 تن مواد غذایی، محصولات بهداشت شخصی و مواد شیمیایی خانگی را به روستاییان تحویل دادند.

شبه نظامیان مردمی لوهانسک و سازمان عمومی سراسر روسی "اتحادیه روسی کهنه سربازان افغانستان" 15 تن مواد غذایی، محصولات بهداشت شخصی و مواد شیمیایی خانگی را به روستاییان تحویل دادند. - اسپوتنیک ایران
4/8

شبه نظامیان مردمی لوهانسک و سازمان عمومی سراسر روسی "اتحادیه روسی کهنه سربازان افغانستان" 15 تن مواد غذایی، محصولات بهداشت شخصی و مواد شیمیایی خانگی را به روستاییان تحویل دادند.

© Sputnik / Valeriy Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

ساکنان محلی به نیروهای شبه نظامی خلق لوهانسک کمک می کنند تا کیسه های کمک های بشردوستانه را در روستای آزاد شده "توپلویه" در جمهوری خلق لوهانسک تخلیه کنند.

ساکنان محلی به نیروهای شبه نظامی خلق لوهانسک کمک می کنند تا کیسه های کمک های بشردوستانه را در روستای آزاد شده "توپلویه" در جمهوری خلق لوهانسک تخلیه کنند. - اسپوتنیک ایران
5/8

ساکنان محلی به نیروهای شبه نظامی خلق لوهانسک کمک می کنند تا کیسه های کمک های بشردوستانه را در روستای آزاد شده "توپلویه" در جمهوری خلق لوهانسک تخلیه کنند.

© Sputnik / Aleksei Kudenko /  مراجعه به بانک تصاویر

ساکنان محلی کمک های بشردوستانه را دریافت می کنند.

ساکنان محلی کمک های بشردوستانه را دریافت می کنند. - اسپوتنیک ایران
6/8

ساکنان محلی کمک های بشردوستانه را دریافت می کنند.

© Sputnik / Valeriy Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

ساکنان محلی کمک های بشردوستانه را دریافت می کنند.

ساکنان محلی کمک های بشردوستانه را دریافت می کنند. - اسپوتنیک ایران
7/8

ساکنان محلی کمک های بشردوستانه را دریافت می کنند.

© Sputnik / Aleksei Kudenko /  مراجعه به بانک تصاویر

ساکنان محلی کمک های بشردوستانه را دریافت می کنند.

ساکنان محلی کمک های بشردوستانه را دریافت می کنند. - اسپوتنیک ایران
8/8

ساکنان محلی کمک های بشردوستانه را دریافت می کنند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала