خداحافظی مک دونالد با روسیه

Telegram
تاریخچه رستوران "مک دونالد" در روسیه طولانی نبود. شعبه رستوران مک دونالد که در مسکو که در سال 1993 افتتاح شد.
© Sputnik / Aleksei Mayshev /  مراجعه به بانک تصاویر

تاریخچه رستوران "مک دونالد" در روسیه طولانی نبود. 850 رستوران مک دونالد در روسیه تعطیل می شوند.

تاریخچه رستوران "مک دونالد" در روسیه طولانی نبود. 850 رستوران مک دونالد در روسیه تعطیل می شوند. - اسپوتنیک ایران
1/10

تاریخچه رستوران "مک دونالد" در روسیه طولانی نبود. 850 رستوران مک دونالد در روسیه تعطیل می شوند.

© Sputnik / Vladimir Vyatkin /  مراجعه به بانک تصاویر

تاریخچه رستوران "مک دونالد" در روسیه طولانی نبود. شعبه رستوران مک دونالد که در مسکو که در سال 1993 افتتاح شد.

تاریخچه رستوران "مک دونالد" در روسیه طولانی نبود. شعبه رستوران مک دونالد که در مسکو که در سال 1993 افتتاح شد. - اسپوتنیک ایران
2/10

تاریخچه رستوران "مک دونالد" در روسیه طولانی نبود. شعبه رستوران مک دونالد که در مسکو که در سال 1993 افتتاح شد.

© Sputnik / Vladimir Vyatkin /  مراجعه به بانک تصاویر

تاریخچه رستوران "مک دونالد" در روسیه طولانی نبود. گشایش مک دونالد در سال 1990 در خیابان پوشکین مسکو.

تاریخچه رستوران "مک دونالد" در روسیه طولانی نبود. گشایش مک دونالد در سال 1990 در خیابان پوشکین مسکو. - اسپوتنیک ایران
3/10

تاریخچه رستوران "مک دونالد" در روسیه طولانی نبود. گشایش مک دونالد در سال 1990 در خیابان پوشکین مسکو.

© Sputnik / Yuriy Abramochkin /  مراجعه به بانک تصاویر

تاریخچه رستوران "مک دونالد" در روسیه طولانی نبود. گشایش مک دونالد در سال 1990 در خیابان پوشکین مسکو.

شرکت کننده مراسم افتتاح رستوران در لباس سنتی روسی.

تاریخچه رستوران "مک دونالد" در روسیه طولانی نبود. گشایش مک دونالد در سال 1990 در خیابان پوشکین مسکو.شرکت کننده مراسم افتتاح رستوران در لباس سنتی روسی. - اسپوتنیک ایران
4/10

تاریخچه رستوران "مک دونالد" در روسیه طولانی نبود. گشایش مک دونالد در سال 1990 در خیابان پوشکین مسکو.

شرکت کننده مراسم افتتاح رستوران در لباس سنتی روسی.

© Sputnik / Yuriy Abramochkin /  مراجعه به بانک تصاویر

تاریخچه رستوران "مک دونالد" در روسیه طولانی نبود. گشایش مک دونالد در سال 1990 در خیابان پوشکین مسکو.

اولین مشتری.

تاریخچه رستوران "مک دونالد" در روسیه طولانی نبود. گشایش مک دونالد در سال 1990 در خیابان پوشکین مسکو.اولین مشتری. - اسپوتنیک ایران
5/10

تاریخچه رستوران "مک دونالد" در روسیه طولانی نبود. گشایش مک دونالد در سال 1990 در خیابان پوشکین مسکو.

اولین مشتری.

© Sputnik / Vladimir Vyatkin /  مراجعه به بانک تصاویر

تاریخچه رستوران "مک دونالد" در روسیه طولانی نبود. شعبه رستوران مک دونالد که در مسکو که در سال 1993 افتتاح شد.

تاریخچه رستوران "مک دونالد" در روسیه طولانی نبود. شعبه رستوران مک دونالد که در مسکو که در سال 1993 افتتاح شد. - اسپوتنیک ایران
6/10

تاریخچه رستوران "مک دونالد" در روسیه طولانی نبود. شعبه رستوران مک دونالد که در مسکو که در سال 1993 افتتاح شد.

© Sputnik / Ilia Naymushin /  مراجعه به بانک تصاویر

تاریخچه رستوران "مک دونالد" در روسیه طولانی نبود. 850 رستوران مک دونالد در روسیه تعطیل می شوند.

تاریخچه رستوران "مک دونالد" در روسیه طولانی نبود. 850 رستوران مک دونالد در روسیه تعطیل می شوند. - اسپوتنیک ایران
7/10

تاریخچه رستوران "مک دونالد" در روسیه طولانی نبود. 850 رستوران مک دونالد در روسیه تعطیل می شوند.

© Sputnik / Pavel lvov /  مراجعه به بانک تصاویر

تاریخچه رستوران "مک دونالد" در روسیه طولانی نبود. 850 رستوران مک دونالد در روسیه تعطیل می شوند.

شعبه مک دونالد در مورمانسک روسیه.

تاریخچه رستوران "مک دونالد" در روسیه طولانی نبود. 850 رستوران مک دونالد در روسیه تعطیل می شوند.شعبه مک دونالد در مورمانسک روسیه. - اسپوتنیک ایران
8/10

تاریخچه رستوران "مک دونالد" در روسیه طولانی نبود. 850 رستوران مک دونالد در روسیه تعطیل می شوند.

شعبه مک دونالد در مورمانسک روسیه.

© Sputnik / Aleksei Mayshev /  مراجعه به بانک تصاویر

تاریخچه رستوران "مک دونالد" در روسیه طولانی نبود. 850 رستوران مک دونالد در روسیه تعطیل می شوند.

تاریخچه رستوران "مک دونالد" در روسیه طولانی نبود. 850 رستوران مک دونالد در روسیه تعطیل می شوند. - اسپوتنیک ایران
9/10

تاریخچه رستوران "مک دونالد" در روسیه طولانی نبود. 850 رستوران مک دونالد در روسیه تعطیل می شوند.

© Sputnik / Aleksander Galperin /  مراجعه به بانک تصاویر

تاریخچه رستوران "مک دونالد" در روسیه طولانی نبود. 850 رستوران مک دونالد در روسیه به دلیل تحریم های ضد روسیه تعطیل می شوند.

تاریخچه رستوران "مک دونالد" در روسیه طولانی نبود. 850 رستوران مک دونالد در روسیه به دلیل تحریم های ضد روسیه تعطیل می شوند. - اسپوتنیک ایران
10/10

تاریخچه رستوران "مک دونالد" در روسیه طولانی نبود. 850 رستوران مک دونالد در روسیه به دلیل تحریم های ضد روسیه تعطیل می شوند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала