افزایش قیمت بنزین در کشورهای جهان

Telegram
در کشورهای جهان به دلیل اعمال تحریم های بیسابقه علیه روسیه قیمت بنزین سر به فلک کشیده است.
© REUTERS / Pilar Olivares

در کشورهای جهان به دلیل اعمال تحریم های بیسابقه علیه روسیه قیمت بنزین سر به فلک کشیده است.

صف بنزین در ریو د ژانیرو برزیل.

در کشورهای جهان به دلیل اعمال تحریم های بیسابقه علیه روسیه قیمت بنزین سر به فلک کشیده است.صف بنزین در ریو د ژانیرو برزیل. - اسپوتنیک ایران
1/10

در کشورهای جهان به دلیل اعمال تحریم های بیسابقه علیه روسیه قیمت بنزین سر به فلک کشیده است.

صف بنزین در ریو د ژانیرو برزیل.

© AP Photo / Hassan Ammar

در کشورهای جهان به دلیل اعمال تحریم های بیسابقه علیه روسیه قیمت بنزین سر به فلک کشیده است.

صف بنزین در بیروت.

در کشورهای جهان به دلیل اعمال تحریم های بیسابقه علیه روسیه قیمت بنزین سر به فلک کشیده است.صف بنزین در بیروت. - اسپوتنیک ایران
2/10

در کشورهای جهان به دلیل اعمال تحریم های بیسابقه علیه روسیه قیمت بنزین سر به فلک کشیده است.

صف بنزین در بیروت.

© REUTERS / Ueslei Marcelino

در کشورهای جهان به دلیل اعمال تحریم های بیسابقه علیه روسیه قیمت بنزین سر به فلک کشیده است.

صف بنزین در برزیل.

در کشورهای جهان به دلیل اعمال تحریم های بیسابقه علیه روسیه قیمت بنزین سر به فلک کشیده است.صف بنزین در برزیل. - اسپوتنیک ایران
3/10

در کشورهای جهان به دلیل اعمال تحریم های بیسابقه علیه روسیه قیمت بنزین سر به فلک کشیده است.

صف بنزین در برزیل.

© REUTERS / Andrew Boyers

در کشورهای جهان به دلیل اعمال تحریم های بیسابقه علیه روسیه قیمت بنزین سر به فلک کشیده است.

صف بنزین در بریتانیا.

در کشورهای جهان به دلیل اعمال تحریم های بیسابقه علیه روسیه قیمت بنزین سر به فلک کشیده است.صف بنزین در بریتانیا. - اسپوتنیک ایران
4/10

در کشورهای جهان به دلیل اعمال تحریم های بیسابقه علیه روسیه قیمت بنزین سر به فلک کشیده است.

صف بنزین در بریتانیا.

© AP Photo / Luca Bruno

در کشورهای جهان به دلیل اعمال تحریم های بیسابقه علیه روسیه قیمت بنزین سر به فلک کشیده است.

صف بنزین در میلان ایتالیا.

در کشورهای جهان به دلیل اعمال تحریم های بیسابقه علیه روسیه قیمت بنزین سر به فلک کشیده است.صف بنزین در میلان ایتالیا. - اسپوتنیک ایران
5/10

در کشورهای جهان به دلیل اعمال تحریم های بیسابقه علیه روسیه قیمت بنزین سر به فلک کشیده است.

صف بنزین در میلان ایتالیا.

© AFP 2022 / Getty Images / Spencer Platt

در کشورهای جهان به دلیل اعمال تحریم های بیسابقه علیه روسیه قیمت بنزین سر به فلک کشیده است.

صف بنزین در نیویورک.

در کشورهای جهان به دلیل اعمال تحریم های بیسابقه علیه روسیه قیمت بنزین سر به فلک کشیده است.صف بنزین در نیویورک. - اسپوتنیک ایران
6/10

در کشورهای جهان به دلیل اعمال تحریم های بیسابقه علیه روسیه قیمت بنزین سر به فلک کشیده است.

صف بنزین در نیویورک.

© AFP 2022 / Denis Lovrovic

در کشورهای جهان به دلیل اعمال تحریم های بیسابقه علیه روسیه قیمت بنزین سر به فلک کشیده است.

صف بنزین در زاگرب.

در کشورهای جهان به دلیل اعمال تحریم های بیسابقه علیه روسیه قیمت بنزین سر به فلک کشیده است.صف بنزین در زاگرب. - اسپوتنیک ایران
7/10

در کشورهای جهان به دلیل اعمال تحریم های بیسابقه علیه روسیه قیمت بنزین سر به فلک کشیده است.

صف بنزین در زاگرب.

© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

در کشورهای جهان به دلیل اعمال تحریم های بیسابقه علیه روسیه قیمت بنزین سر به فلک کشیده است.

صف بنزین در رومانی.

در کشورهای جهان به دلیل اعمال تحریم های بیسابقه علیه روسیه قیمت بنزین سر به فلک کشیده است.صف بنزین در رومانی. - اسپوتنیک ایران
8/10

در کشورهای جهان به دلیل اعمال تحریم های بیسابقه علیه روسیه قیمت بنزین سر به فلک کشیده است.

صف بنزین در رومانی.

© REUTERS / Andrew Kelly

در کشورهای جهان به دلیل اعمال تحریم های بیسابقه علیه روسیه قیمت بنزین سر به فلک کشیده است.

صف بنزین در آمریکا.

در کشورهای جهان به دلیل اعمال تحریم های بیسابقه علیه روسیه قیمت بنزین سر به فلک کشیده است.صف بنزین در آمریکا. - اسپوتنیک ایران
9/10

در کشورهای جهان به دلیل اعمال تحریم های بیسابقه علیه روسیه قیمت بنزین سر به فلک کشیده است.

صف بنزین در آمریکا.

© AFP 2022 / Loic Venance

در کشورهای جهان به دلیل اعمال تحریم های بیسابقه علیه روسیه قیمت بنزین سر به فلک کشیده است.

در کشورهای جهان به دلیل اعمال تحریم های بیسابقه علیه روسیه قیمت بنزین سر به فلک کشیده است. - اسپوتنیک ایران
10/10

در کشورهای جهان به دلیل اعمال تحریم های بیسابقه علیه روسیه قیمت بنزین سر به فلک کشیده است.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала