Agencia de noticias Sputnik - اسپوتنیک ایران  , 1920
چندرسانه ای
چند رسانه ای - گزارش تصویری، کاریکاتور و داده نمای در موضوعات مختلف را در بخش چند رسانه ای خبرگزاری اسپوتنیک ایران ببینید

زندگی روزمره رهبر کره شمالی به روایت تصویر

Telegram
کیم جونگ اون در زندگی روزمره خود، موشک پرتاب می‌کند، درخت می کارد و مزارع می‌سازد.
© REUTERS / KCNA

کیم جونگ اون در حال کاشت درخت با شرکت کنندگان دومین کنفرانس دبیران کمیته های اولیه حزب کارگران کره (WPK)، 2 مارس 2022

کیم جونگ اون در حال کاشت درخت با شرکت کنندگان دومین کنفرانس دبیران کمیته های اولیه حزب کارگران کره (WPK)، 2 مارس 2022 - اسپوتنیک ایران
1/12

کیم جونگ اون در حال کاشت درخت با شرکت کنندگان دومین کنفرانس دبیران کمیته های اولیه حزب کارگران کره (WPK)، 2 مارس 2022

© REUTERS / KCNA

در این عکس که در 10 مارس 2022 توسط خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) منتشر شد، کیم جونگ اون، اداره ملی توسعه هوافضای کره شمالی را پس از آزمایش های اخیر سیستم ماهواره‌ای در پیونگ یانگ بازرسی می‌کند.

در این عکس که در 10 مارس 2022 توسط خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) منتشر شد، کیم جونگ اون، اداره ملی توسعه هوافضای کره شمالی را پس از آزمایش های اخیر سیستم ماهواره‌ای در پیونگ یانگ بازرسی می‌کند. - اسپوتنیک ایران
2/12

در این عکس که در 10 مارس 2022 توسط خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) منتشر شد، کیم جونگ اون، اداره ملی توسعه هوافضای کره شمالی را پس از آزمایش های اخیر سیستم ماهواره‌ای در پیونگ یانگ بازرسی می‌کند.

© REUTERS / KCNA

در این عکس که در 10 مارس 2022 توسط خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) منتشر شد، کیم جونگ اون، اداره ملی توسعه هوافضای کره شمالی را پس از آزمایش های اخیر سیستم ماهواره‌ای در پیونگ یانگ بازرسی می‌کند.

در این عکس که در 10 مارس 2022 توسط خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) منتشر شد، کیم جونگ اون، اداره ملی توسعه هوافضای کره شمالی را پس از آزمایش های اخیر سیستم ماهواره‌ای در پیونگ یانگ بازرسی می‌کند. - اسپوتنیک ایران
3/12

در این عکس که در 10 مارس 2022 توسط خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) منتشر شد، کیم جونگ اون، اداره ملی توسعه هوافضای کره شمالی را پس از آزمایش های اخیر سیستم ماهواره‌ای در پیونگ یانگ بازرسی می‌کند.

© REUTERS / Kim Hong-Ji

مردم در سئول، 5 مارس 2022، در حال تماشای تلویزیون هستند که گزارشی در مورد شلیک موشک بالستیک کره شمالی از سواحل شرقی این کشور پخش می‎کند.

مردم در سئول، 5 مارس 2022، در حال تماشای تلویزیون هستند که گزارشی در مورد شلیک موشک بالستیک کره شمالی از سواحل شرقی این کشور پخش می‎کند. - اسپوتنیک ایران
4/12

مردم در سئول، 5 مارس 2022، در حال تماشای تلویزیون هستند که گزارشی در مورد شلیک موشک بالستیک کره شمالی از سواحل شرقی این کشور پخش می‎کند.

© REUTERS / KCNA

در این عکس که در 10 مارس 2022 توسط خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) منتشر شد، کیم جونگ اون، اداره ملی توسعه هوافضای کره شمالی را پس از آزمایش های اخیر سیستم ماهواره‌ای در پیونگ یانگ بازرسی می‌کند.

در این عکس که در 10 مارس 2022 توسط خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) منتشر شد، کیم جونگ اون، اداره ملی توسعه هوافضای کره شمالی را پس از آزمایش های اخیر سیستم ماهواره‌ای در پیونگ یانگ بازرسی می‌کند. - اسپوتنیک ایران
5/12

در این عکس که در 10 مارس 2022 توسط خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) منتشر شد، کیم جونگ اون، اداره ملی توسعه هوافضای کره شمالی را پس از آزمایش های اخیر سیستم ماهواره‌ای در پیونگ یانگ بازرسی می‌کند.

© REUTERS / KCNA

در این عکس که در 10 مارس 2022 توسط خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) منتشر شد، کیم جونگ اون، اداره ملی توسعه هوافضای کره شمالی را پس از آزمایش های اخیر سیستم ماهواره‌ای در پیونگ یانگ بازرسی می‌کند.

در این عکس که در 10 مارس 2022 توسط خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) منتشر شد، کیم جونگ اون، اداره ملی توسعه هوافضای کره شمالی را پس از آزمایش های اخیر سیستم ماهواره‌ای در پیونگ یانگ بازرسی می‌کند. - اسپوتنیک ایران
6/12

در این عکس که در 10 مارس 2022 توسط خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) منتشر شد، کیم جونگ اون، اداره ملی توسعه هوافضای کره شمالی را پس از آزمایش های اخیر سیستم ماهواره‌ای در پیونگ یانگ بازرسی می‌کند.

© REUTERS / KCNA

کیم جونگ اون در حال کاشت درخت با شرکت کنندگان دومین کنفرانس دبیران کمیته های اولیه حزب کارگران کره (WPK)، 2 مارس 2022

کیم جونگ اون در حال کاشت درخت با شرکت کنندگان دومین کنفرانس دبیران کمیته های اولیه حزب کارگران کره (WPK)، 2 مارس 2022 - اسپوتنیک ایران
7/12

کیم جونگ اون در حال کاشت درخت با شرکت کنندگان دومین کنفرانس دبیران کمیته های اولیه حزب کارگران کره (WPK)، 2 مارس 2022

© REUTERS / KCNA

کیم جونگ اون در حال کاشت درخت با شرکت کنندگان دومین کنفرانس دبیران کمیته های اولیه حزب کارگران کره (WPK)، 2 مارس 2022

کیم جونگ اون در حال کاشت درخت با شرکت کنندگان دومین کنفرانس دبیران کمیته های اولیه حزب کارگران کره (WPK)، 2 مارس 2022 - اسپوتنیک ایران
8/12

کیم جونگ اون در حال کاشت درخت با شرکت کنندگان دومین کنفرانس دبیران کمیته های اولیه حزب کارگران کره (WPK)، 2 مارس 2022

© REUTERS / KCNA

کیم جونگ اون در حال کاشت درخت با شرکت کنندگان دومین کنفرانس دبیران کمیته های اولیه حزب کارگران کره (WPK)، 2 مارس 2022

کیم جونگ اون در حال کاشت درخت با شرکت کنندگان دومین کنفرانس دبیران کمیته های اولیه حزب کارگران کره (WPK)، 2 مارس 2022 - اسپوتنیک ایران
9/12

کیم جونگ اون در حال کاشت درخت با شرکت کنندگان دومین کنفرانس دبیران کمیته های اولیه حزب کارگران کره (WPK)، 2 مارس 2022

© REUTERS / KCNA

کیم جونگ اون، 18 فوریه 2022، در مراسم افتتاحیه ساخت مزرعه گلخانه ای ریونفو در منطقه ریونفو در شهرستان هامجو، استان هامگیونگ جنوبی

کیم جونگ اون، 18 فوریه 2022،  در مراسم افتتاحیه ساخت مزرعه گلخانه ای ریونفو در منطقه ریونفو در شهرستان هامجو، استان هامگیونگ جنوبی  - اسپوتنیک ایران
10/12

کیم جونگ اون، 18 فوریه 2022، در مراسم افتتاحیه ساخت مزرعه گلخانه ای ریونفو در منطقه ریونفو در شهرستان هامجو، استان هامگیونگ جنوبی

© REUTERS / KCNA

کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی هنگام شرکت در مراسم افتتاحیه ساخت مزرعه گلخانه ای ریونفو در عکس منتشر شده در 18 فوریه 2022 توسط خبرگزاری مرکزی کره (KCNA)

کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی هنگام شرکت در مراسم افتتاحیه ساخت مزرعه گلخانه ای ریونفو در عکس منتشر شده در 18 فوریه 2022 توسط خبرگزاری مرکزی کره (KCNA) - اسپوتنیک ایران
11/12

کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی هنگام شرکت در مراسم افتتاحیه ساخت مزرعه گلخانه ای ریونفو در عکس منتشر شده در 18 فوریه 2022 توسط خبرگزاری مرکزی کره (KCNA)

© REUTERS / KCNA

در این عکس که بدون تاریخ در 13 فوریه 2022 توسط خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) منتشر شد، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در مراسم افتتاحیه بذرافشانی در منطقه هواسونگ شرکت کرده است

در این عکس که بدون تاریخ در 13 فوریه 2022 توسط خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) منتشر شد، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در مراسم افتتاحیه بذرافشانی در منطقه هواسونگ شرکت کرده است - اسپوتنیک ایران
12/12

در این عکس که بدون تاریخ در 13 فوریه 2022 توسط خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) منتشر شد، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در مراسم افتتاحیه بذرافشانی در منطقه هواسونگ شرکت کرده است

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала