وقوع انفجاری مهیب در لوهانسک

Telegram
صدای انفجار مهیبی در لوهانسک شنیده شد که به گفته شاهدان عینی یک انبار نفت دچار حریق شده است.
© Sputnik / Valeriy Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

این حادثه در ساعت 6:55 به وقت محلی رخ داد. صدای انفجار در مرکز شهر به وضوح شنیده می شد.

به گفته این شاهدان پس از انفجار، بلافاصله آتش سوزی در انبار نفت رخ داده است.

این حادثه در ساعت 6:55 به وقت محلی  رخ داد. صدای انفجار در مرکز شهر به وضوح شنیده می شد.به گفته این شاهدان پس از انفجار، بلافاصله آتش سوزی در انبار نفت رخ داده است. - اسپوتنیک ایران
1/10

این حادثه در ساعت 6:55 به وقت محلی رخ داد. صدای انفجار در مرکز شهر به وضوح شنیده می شد.

به گفته این شاهدان پس از انفجار، بلافاصله آتش سوزی در انبار نفت رخ داده است.

© Sputnik / Valeriy Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

صدای انفجار مهیبی در لوهانسک شنیده شد که به گفته شاهدان عینی یک انبار نفت دچار حریق شده است. آتش سوزی به دلیل حملات نیروهای مسلح اوکراین بروز کرد.

صدای انفجار مهیبی در لوهانسک شنیده شد که به گفته شاهدان عینی یک انبار نفت دچار حریق شده است. آتش سوزی به دلیل حملات نیروهای مسلح اوکراین بروز کرد. - اسپوتنیک ایران
2/10

صدای انفجار مهیبی در لوهانسک شنیده شد که به گفته شاهدان عینی یک انبار نفت دچار حریق شده است. آتش سوزی به دلیل حملات نیروهای مسلح اوکراین بروز کرد.

© Photo / Press service of the EMERCOM of Luhansk

صدای انفجار مهیبی در لوهانسک شنیده شد که به گفته شاهدان عینی یک انبار نفت دچار حریق شده است. آتش سوزی به دلیل حملات نیروهای مسلح اوکراین بروز کرد.

صدای انفجار مهیبی در لوهانسک شنیده شد که به گفته شاهدان عینی یک انبار نفت دچار حریق شده است. آتش سوزی به دلیل حملات نیروهای مسلح اوکراین بروز کرد. - اسپوتنیک ایران
3/10

صدای انفجار مهیبی در لوهانسک شنیده شد که به گفته شاهدان عینی یک انبار نفت دچار حریق شده است. آتش سوزی به دلیل حملات نیروهای مسلح اوکراین بروز کرد.

© Sputnik / Valeriy Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

صدای انفجار مهیبی در لوهانسک شنیده شد که به گفته شاهدان عینی یک انبار نفت دچار حریق شده است. آتش سوزی به دلیل حملات نیروهای مسلح اوکراین بروز کرد.

صدای انفجار مهیبی در لوهانسک شنیده شد که به گفته شاهدان عینی یک انبار نفت دچار حریق شده است. آتش سوزی به دلیل حملات نیروهای مسلح اوکراین بروز کرد. - اسپوتنیک ایران
4/10

صدای انفجار مهیبی در لوهانسک شنیده شد که به گفته شاهدان عینی یک انبار نفت دچار حریق شده است. آتش سوزی به دلیل حملات نیروهای مسلح اوکراین بروز کرد.

© Photo / Press service of the EMERCOM of Luhansk

این حادثه در ساعت 6:55 به وقت محلی رخ داد. صدای انفجار در مرکز شهر به وضوح شنیده می شد.

به گفته این شاهدان پس از انفجار، بلافاصله آتش سوزی در انبار نفت رخ داده است. آتش سوزی به دلیل حملات نیروهای مسلح اوکراین بروز کرد.

این حادثه در ساعت 6:55 به وقت محلی  رخ داد. صدای انفجار در مرکز شهر به وضوح شنیده می شد.به گفته این شاهدان پس از انفجار، بلافاصله آتش سوزی در انبار نفت رخ داده است. آتش سوزی به دلیل حملات نیروهای مسلح اوکراین بروز کرد. - اسپوتنیک ایران
5/10

این حادثه در ساعت 6:55 به وقت محلی رخ داد. صدای انفجار در مرکز شهر به وضوح شنیده می شد.

به گفته این شاهدان پس از انفجار، بلافاصله آتش سوزی در انبار نفت رخ داده است. آتش سوزی به دلیل حملات نیروهای مسلح اوکراین بروز کرد.

© Sputnik / Valeriy Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

صدای انفجار مهیبی در لوهانسک شنیده شد که به گفته شاهدان عینی یک انبار نفت دچار حریق شده است. آتش سوزی به دلیل حملات نیروهای مسلح اوکراین بروز کرد.

صدای انفجار مهیبی در لوهانسک شنیده شد که به گفته شاهدان عینی یک انبار نفت دچار حریق شده است. آتش سوزی به دلیل حملات نیروهای مسلح اوکراین بروز کرد. - اسپوتنیک ایران
6/10

صدای انفجار مهیبی در لوهانسک شنیده شد که به گفته شاهدان عینی یک انبار نفت دچار حریق شده است. آتش سوزی به دلیل حملات نیروهای مسلح اوکراین بروز کرد.

© Photo / Press service of the EMERCOM of Luhansk

صدای انفجار مهیبی در لوهانسک شنیده شد که به گفته شاهدان عینی یک انبار نفت دچار حریق شده است. آتش سوزی به دلیل حملات نیروهای مسلح اوکراین بروز کرد.

صدای انفجار مهیبی در لوهانسک شنیده شد که به گفته شاهدان عینی یک انبار نفت دچار حریق شده است. آتش سوزی به دلیل حملات نیروهای مسلح اوکراین بروز کرد. - اسپوتنیک ایران
7/10

صدای انفجار مهیبی در لوهانسک شنیده شد که به گفته شاهدان عینی یک انبار نفت دچار حریق شده است. آتش سوزی به دلیل حملات نیروهای مسلح اوکراین بروز کرد.

© Sputnik / Valeriy Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

صدای انفجار مهیبی در لوهانسک شنیده شد که به گفته شاهدان عینی یک انبار نفت دچار حریق شده است. آتش سوزی به دلیل حملات نیروهای مسلح اوکراین بروز کرد.

صدای انفجار مهیبی در لوهانسک شنیده شد که به گفته شاهدان عینی یک انبار نفت دچار حریق شده است. آتش سوزی به دلیل حملات نیروهای مسلح اوکراین بروز کرد. - اسپوتنیک ایران
8/10

صدای انفجار مهیبی در لوهانسک شنیده شد که به گفته شاهدان عینی یک انبار نفت دچار حریق شده است. آتش سوزی به دلیل حملات نیروهای مسلح اوکراین بروز کرد.

© Photo / Press service of the EMERCOM of Luhansk

صدای انفجار مهیبی در لوهانسک شنیده شد که به گفته شاهدان عینی یک انبار نفت دچار حریق شده است. آتش سوزی به دلیل حملات نیروهای مسلح اوکراین بروز کرد.

صدای انفجار مهیبی در لوهانسک شنیده شد که به گفته شاهدان عینی یک انبار نفت دچار حریق شده است. آتش سوزی به دلیل حملات نیروهای مسلح اوکراین بروز کرد. - اسپوتنیک ایران
9/10

صدای انفجار مهیبی در لوهانسک شنیده شد که به گفته شاهدان عینی یک انبار نفت دچار حریق شده است. آتش سوزی به دلیل حملات نیروهای مسلح اوکراین بروز کرد.

© Sputnik / Valeriy Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

صدای انفجار مهیبی در لوهانسک شنیده شد که به گفته شاهدان عینی یک انبار نفت دچار حریق شده است. آتش سوزی به دلیل حملات نیروهای مسلح اوکراین بروز کرد.

صدای انفجار مهیبی در لوهانسک شنیده شد که به گفته شاهدان عینی یک انبار نفت دچار حریق شده است. آتش سوزی به دلیل حملات نیروهای مسلح اوکراین بروز کرد. - اسپوتنیک ایران
10/10

صدای انفجار مهیبی در لوهانسک شنیده شد که به گفته شاهدان عینی یک انبار نفت دچار حریق شده است. آتش سوزی به دلیل حملات نیروهای مسلح اوکراین بروز کرد.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала