سربازان تسلیم شده ارتش اوکراین

Telegram
سربازان اوکرائینی که سلاح بر زمین گذاشتند، تسلیم شدند.
© Sputnik / Valery Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

سربازان اوکرائینی که داوطلبانه سلاح بر زمین گذاشتند، در جمهوری خلق لوهانسک تسلیم شدند.

سربازان اوکرائینی که داوطلبانه سلاح بر زمین گذاشتند، در جمهوری خلق لوهانسک تسلیم شدند. - اسپوتنیک ایران
1/8

سربازان اوکرائینی که داوطلبانه سلاح بر زمین گذاشتند، در جمهوری خلق لوهانسک تسلیم شدند.

© Sputnik / Federal Security Service /  مراجعه به بانک تصاویر

مرزبانان اوکراینی که محل خدمت خود را در قلمرو فدراسیون روسیه ترک کردند. 26 سرباز اوکراینی از انجام وظیفه به عنوان نظامیان اوکرائینی خودداری ورزیدند.

مرزبانان اوکراینی که محل خدمت خود را در قلمرو فدراسیون روسیه ترک کردند. 26 سرباز اوکراینی از انجام وظیفه به عنوان نظامیان اوکرائینی خودداری ورزیدند. - اسپوتنیک ایران
2/8

مرزبانان اوکراینی که محل خدمت خود را در قلمرو فدراسیون روسیه ترک کردند. 26 سرباز اوکراینی از انجام وظیفه به عنوان نظامیان اوکرائینی خودداری ورزیدند.

© Sputnik / Valery Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

حمل نظامی مجروح اوکرائینی به بیمارستان لوهانسک.

حمل نظامی مجروح اوکرائینی به بیمارستان لوهانسک. - اسپوتنیک ایران
3/8

حمل نظامی مجروح اوکرائینی به بیمارستان لوهانسک.

© Sputnik / Russian Defence Ministry /  مراجعه به بانک تصاویر

مرزبانان اوکراینی که محل خدمت خود را در قلمرو فدراسیون روسیه ترک کردند. گروهی از 82 سرباز اوکراینی از انجام وظیفه به عنوان نظامیان اوکرائینی خودداری ورزیدند و تسلیم شدند.

مرزبانان اوکراینی که محل خدمت خود را در قلمرو فدراسیون روسیه ترک کردند. گروهی از 82  سرباز اوکراینی از انجام وظیفه به عنوان نظامیان اوکرائینی خودداری ورزیدند و تسلیم شدند. - اسپوتنیک ایران
4/8

مرزبانان اوکراینی که محل خدمت خود را در قلمرو فدراسیون روسیه ترک کردند. گروهی از 82 سرباز اوکراینی از انجام وظیفه به عنوان نظامیان اوکرائینی خودداری ورزیدند و تسلیم شدند.

© Sputnik / Valery Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

سربازانی اوکرائین یکه داوطلبانه سلاح برزمین گذاشتند.

سربازانی اوکرائین یکه داوطلبانه سلاح برزمین گذاشتند. - اسپوتنیک ایران
5/8

سربازانی اوکرائین یکه داوطلبانه سلاح برزمین گذاشتند.

© Sputnik / Valery Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

سربازان اوکرائینی که سلاح بر زمین گذاشتند، تسلیم شدند.

سربازان اوکرائینی که سلاح بر زمین گذاشتند، تسلیم شدند. - اسپوتنیک ایران
6/8

سربازان اوکرائینی که سلاح بر زمین گذاشتند، تسلیم شدند.

© Sputnik / Valery Melnikov /  مراجعه به بانک تصاویر

سربازان اوکرائینی که سلاح بر زمین گذاشتند، تسلیم شدند. سربازان در حال امضای تعهدنامه در خصوص عدم شرکت در عملیات نظامی در لوهانسک.

سربازان اوکرائینی که سلاح بر زمین گذاشتند، تسلیم شدند. سربازان در حال امضای تعهدنامه در خصوص عدم شرکت در عملیات نظامی در لوهانسک. - اسپوتنیک ایران
7/8

سربازان اوکرائینی که سلاح بر زمین گذاشتند، تسلیم شدند. سربازان در حال امضای تعهدنامه در خصوص عدم شرکت در عملیات نظامی در لوهانسک.

© Sputnik / Russian Defence Ministry /  مراجعه به بانک تصاویر

مرزبانان اوکراینی که محل خدمت خود را در قلمرو فدراسیون روسیه ترک کردند. گروهی از 82 سرباز اوکراینی از انجام وظیفه به عنوان نظامیان اوکرائینی خودداری ورزیدند.

مرزبانان اوکراینی که محل خدمت خود را در قلمرو فدراسیون روسیه ترک کردند. گروهی از 82  سرباز اوکراینی از انجام وظیفه به عنوان نظامیان اوکرائینی خودداری ورزیدند. - اسپوتنیک ایران
8/8

مرزبانان اوکراینی که محل خدمت خود را در قلمرو فدراسیون روسیه ترک کردند. گروهی از 82 سرباز اوکراینی از انجام وظیفه به عنوان نظامیان اوکرائینی خودداری ورزیدند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала