ورود پناهجویان دونتسک به روسیه

Telegram
در پی حملات نیروهای مسلح اوکراین به دونباس، شهروندان دونتسک و لوهانسک به روسیه تخلیه شدند.
© Sputnik / Andrey Arhipov /  مراجعه به بانک تصاویر

در پی حملات نیروهای مسلح اوکراین به دونباس، شهروندان دونتسک و لوهانسک به روسیه تخلیه شدند.

در پی حملات نیروهای مسلح اوکراین به دونباس، شهروندان دونتسک و لوهانسک به روسیه تخلیه شدند. - اسپوتنیک ایران
1/16

در پی حملات نیروهای مسلح اوکراین به دونباس، شهروندان دونتسک و لوهانسک به روسیه تخلیه شدند.

© Sputnik / Ilya Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

ساکنان دونتسک با قطار به روسیه منتقل می شوند.

ساکنان دونتسک با قطار به روسیه منتقل می شوند. - اسپوتنیک ایران
2/16

ساکنان دونتسک با قطار به روسیه منتقل می شوند.

© Sputnik / Kirill Braga /  مراجعه به بانک تصاویر

کارمندان وزارت اوضاع اضطراری روسیه از پناهجویان دونباس استقبال می کنند.

کارمندان وزارت اوضاع اضطراری روسیه از پناهجویان دونباس استقبال می کنند. - اسپوتنیک ایران
3/16

کارمندان وزارت اوضاع اضطراری روسیه از پناهجویان دونباس استقبال می کنند.

© Sputnik / Andrey Arhipov /  مراجعه به بانک تصاویر

ورود ساکنان دونتسک و لوهانسک به ایستگاه راه آهن ولژسکی روسیه.

ورود ساکنان دونتسک و لوهانسک به ایستگاه راه آهن ولژسکی روسیه. - اسپوتنیک ایران
4/16

ورود ساکنان دونتسک و لوهانسک به ایستگاه راه آهن ولژسکی روسیه.

© Sputnik / Maksim Bogodvid /  مراجعه به بانک تصاویر

کارمندان وزارت اوضاع اضطراری روسیه از پناهجویان دونباس استقبال می کنند.

کارمندان وزارت اوضاع اضطراری روسیه از پناهجویان دونباس استقبال می کنند. - اسپوتنیک ایران
5/16

کارمندان وزارت اوضاع اضطراری روسیه از پناهجویان دونباس استقبال می کنند.

© Sputnik / Kirill Braga /  مراجعه به بانک تصاویر

ورود ساکنان دونتسک و لوهانسک به ایستگاه راه آهن ولژسکی روسیه.

ورود ساکنان دونتسک و لوهانسک به ایستگاه راه آهن ولژسکی روسیه. - اسپوتنیک ایران
6/16

ورود ساکنان دونتسک و لوهانسک به ایستگاه راه آهن ولژسکی روسیه.

© Sputnik / Andrey Arkhipov  /  مراجعه به بانک تصاویر

ساکنان دونباس به اتوبوس تخلیه و به مراکز استقرار موقت در روسیه منتقل می شوند.

ساکنان دونباس به اتوبوس تخلیه و به مراکز استقرار موقت در روسیه منتقل می شوند. - اسپوتنیک ایران
7/16

ساکنان دونباس به اتوبوس تخلیه و به مراکز استقرار موقت در روسیه منتقل می شوند.

© Sputnik / Kirill Braga /  مراجعه به بانک تصاویر

ورود ساکنان دونتسک و لوهانسک به ایستگاه راه آهن ولژسکی روسیه.

ورود ساکنان دونتسک و لوهانسک به ایستگاه راه آهن ولژسکی روسیه. - اسپوتنیک ایران
8/16

ورود ساکنان دونتسک و لوهانسک به ایستگاه راه آهن ولژسکی روسیه.

© Sputnik / Kirill Braga /  مراجعه به بانک تصاویر

کارمندان وزارت اوضاع اضطراری روسیه از پناهجویان دونباس استقبال می کنند.

کارمندان وزارت اوضاع اضطراری روسیه از پناهجویان دونباس استقبال می کنند. - اسپوتنیک ایران
9/16

کارمندان وزارت اوضاع اضطراری روسیه از پناهجویان دونباس استقبال می کنند.

© Sputnik / Sergey Pivovarov /  مراجعه به بانک تصاویر

استقرار موقت پناهجویان دونباس در روسیه.

استقرار موقت پناهجویان دونباس در روسیه. - اسپوتنیک ایران
10/16

استقرار موقت پناهجویان دونباس در روسیه.

© Sputnik / Kirill Braga /  مراجعه به بانک تصاویر

کارمندان وزارت اوضاع اضطراری روسیه از پناهجویان دونباس استقبال می کنند.

کارمندان وزارت اوضاع اضطراری روسیه از پناهجویان دونباس استقبال می کنند. - اسپوتنیک ایران
11/16

کارمندان وزارت اوضاع اضطراری روسیه از پناهجویان دونباس استقبال می کنند.

© Sputnik / Kirill Braga /  مراجعه به بانک تصاویر

تست کووید از ساکنان دونباس در ایستگاه راه آهن ولژسکی روسیه.

تست کووید از ساکنان دونباس در ایستگاه راه آهن ولژسکی روسیه. - اسپوتنیک ایران
12/16

تست کووید از ساکنان دونباس در ایستگاه راه آهن ولژسکی روسیه.

© Sputnik / Kirill Braga  /  مراجعه به بانک تصاویر

کارمندان وزارت اوضاع اضطراری روسیه از پناهجویان دونباس استقبال می کنند.

کارمندان وزارت اوضاع اضطراری روسیه از پناهجویان دونباس استقبال می کنند. - اسپوتنیک ایران
13/16

کارمندان وزارت اوضاع اضطراری روسیه از پناهجویان دونباس استقبال می کنند.

© Sputnik / Kirill Braga  /  مراجعه به بانک تصاویر

در پی حملات نیروهای مسلح اوکراین به دونباس، شهروندان دونتسک و لوهانسک به روسیه تخلیه شدند.

در پی حملات نیروهای مسلح اوکراین به دونباس، شهروندان دونتسک و لوهانسک به روسیه تخلیه شدند. - اسپوتنیک ایران
14/16

در پی حملات نیروهای مسلح اوکراین به دونباس، شهروندان دونتسک و لوهانسک به روسیه تخلیه شدند.

© Sputnik / Andrey Arkhipov  /  مراجعه به بانک تصاویر

در پی حملات نیروهای مسلح اوکراین به دونباس، شهروندان دونتسک و لوهانسک به روسیه تخلیه شدند.

در پی حملات نیروهای مسلح اوکراین به دونباس، شهروندان دونتسک و لوهانسک به روسیه تخلیه شدند. - اسپوتنیک ایران
15/16

در پی حملات نیروهای مسلح اوکراین به دونباس، شهروندان دونتسک و لوهانسک به روسیه تخلیه شدند.

© Sputnik / Sergey Pivovarov  /  مراجعه به بانک تصاویر

در پی حملات نیروهای مسلح اوکراین به دونباس، شهروندان دونتسک و لوهانسک به روسیه تخلیه شدند.

در پی حملات نیروهای مسلح اوکراین به دونباس، شهروندان دونتسک و لوهانسک به روسیه تخلیه شدند. - اسپوتنیک ایران
16/16

در پی حملات نیروهای مسلح اوکراین به دونباس، شهروندان دونتسک و لوهانسک به روسیه تخلیه شدند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала