پیامد سقوط هواپیمای جنگی در تبریز

Telegram
این هواپیما از نوع آموزشی F5 حوالی ساعت ۹ صبح روز 21 فوریه در منطقه یکه‌دکان تبریز سقوط کرد.
© REUTERS / Mehr News/WANA

عملیات امداد و نجات با حضور همه دستگاه‌های امدادی و نیروهای نظامی در حال انجام است و اطفای حریق به طور کامل انجام شده است.

عملیات امداد و نجات با حضور همه دستگاه‌های امدادی و نیروهای نظامی در حال انجام است و اطفای حریق به طور کامل انجام شده است. - اسپوتنیک ایران
1/12

عملیات امداد و نجات با حضور همه دستگاه‌های امدادی و نیروهای نظامی در حال انجام است و اطفای حریق به طور کامل انجام شده است.

© REUTERS / Mehr News/WANA

هواپیما به دیواره یک مدرسه برخورد کرده است که خوشبختانه مدرسه تعطیل بوده است.

هواپیما به دیواره یک مدرسه برخورد کرده است که خوشبختانه مدرسه تعطیل بوده است. - اسپوتنیک ایران
2/12

هواپیما به دیواره یک مدرسه برخورد کرده است که خوشبختانه مدرسه تعطیل بوده است.

© REUTERS / Mehr News/WANA

دو تن از خلبانان رشید و شجاع نیروی هوایی ارتش در حین بازگشت از ماموریت آموزشی با هواپیمای اف۵ دچار سانحه شده و جان خود را از دست دادند.

دو تن از خلبانان رشید و شجاع نیروی هوایی ارتش در حین بازگشت از ماموریت آموزشی با هواپیمای اف۵ دچار سانحه شده  و جان خود را از دست دادند. - اسپوتنیک ایران
3/12

دو تن از خلبانان رشید و شجاع نیروی هوایی ارتش در حین بازگشت از ماموریت آموزشی با هواپیمای اف۵ دچار سانحه شده و جان خود را از دست دادند.

© REUTERS / Mehr News/WANA

یک فروند هواپیمای اف ۵ آموزشی پایگاه شهید فکوری هنگام بازگشت از مأموریت آموزشی به علت اشکال فنی دچار سانحه شد.

یک فروند هواپیمای اف ۵ آموزشی پایگاه شهید فکوری هنگام بازگشت از مأموریت آموزشی به علت اشکال فنی دچار سانحه شد. - اسپوتنیک ایران
4/12

یک فروند هواپیمای اف ۵ آموزشی پایگاه شهید فکوری هنگام بازگشت از مأموریت آموزشی به علت اشکال فنی دچار سانحه شد.

© REUTERS / Mehr News/WANA

عملیات امداد و نجات با حضور همه دستگاه‌های امدادی و نیروهای نظامی در حال انجام است و اطفای حریق به طور کامل انجام شده است.

عملیات امداد و نجات با حضور همه دستگاه‌های امدادی و نیروهای نظامی در حال انجام است و اطفای حریق به طور کامل انجام شده است. - اسپوتنیک ایران
5/12

عملیات امداد و نجات با حضور همه دستگاه‌های امدادی و نیروهای نظامی در حال انجام است و اطفای حریق به طور کامل انجام شده است.

© REUTERS / Mehr News/WANA

دو تن از خلبانان رشید و شجاع نیروی هوایی ارتش در حین بازگشت از ماموریت آموزشی با هواپیمای اف۵ دچار سانحه شده و جان خود را از دست دادند.

دو تن از خلبانان رشید و شجاع نیروی هوایی ارتش در حین بازگشت از ماموریت آموزشی با هواپیمای اف۵ دچار سانحه شده  و جان خود را از دست دادند. - اسپوتنیک ایران
6/12

دو تن از خلبانان رشید و شجاع نیروی هوایی ارتش در حین بازگشت از ماموریت آموزشی با هواپیمای اف۵ دچار سانحه شده و جان خود را از دست دادند.

© REUTERS / Mehr News/WANA

عملیات امداد و نجات با حضور همه دستگاه‌های امدادی و نیروهای نظامی در حال انجام است و اطفای حریق به طور کامل انجام شده است.

عملیات امداد و نجات با حضور همه دستگاه‌های امدادی و نیروهای نظامی در حال انجام است و اطفای حریق به طور کامل انجام شده است. - اسپوتنیک ایران
7/12

عملیات امداد و نجات با حضور همه دستگاه‌های امدادی و نیروهای نظامی در حال انجام است و اطفای حریق به طور کامل انجام شده است.

© REUTERS / Mehr News/WANA

دو تن از خلبانان رشید و شجاع نیروی هوایی ارتش در حین بازگشت از ماموریت آموزشی با هواپیمای اف۵ دچار سانحه شده و جان خود را از دست دادند.

دو تن از خلبانان رشید و شجاع نیروی هوایی ارتش در حین بازگشت از ماموریت آموزشی با هواپیمای اف۵ دچار سانحه شده  و جان خود را از دست دادند. - اسپوتنیک ایران
8/12

دو تن از خلبانان رشید و شجاع نیروی هوایی ارتش در حین بازگشت از ماموریت آموزشی با هواپیمای اف۵ دچار سانحه شده و جان خود را از دست دادند.

© REUTERS / Mehr News/WANA

یک فروند هواپیمای اف ۵ آموزشی پایگاه شهید فکوری هنگام بازگشت از مأموریت آموزشی به علت اشکال فنی دچار سانحه شد.

یک فروند هواپیمای اف ۵ آموزشی پایگاه شهید فکوری هنگام بازگشت از مأموریت آموزشی به علت اشکال فنی دچار سانحه شد. - اسپوتنیک ایران
9/12

یک فروند هواپیمای اف ۵ آموزشی پایگاه شهید فکوری هنگام بازگشت از مأموریت آموزشی به علت اشکال فنی دچار سانحه شد.

© REUTERS / Tasnim News/WANA

عملیات امداد و نجات با حضور همه دستگاه‌های امدادی و نیروهای نظامی در حال انجام است و اطفای حریق به طور کامل انجام شده است.

عملیات امداد و نجات با حضور همه دستگاه‌های امدادی و نیروهای نظامی در حال انجام است و اطفای حریق به طور کامل انجام شده است. - اسپوتنیک ایران
10/12

عملیات امداد و نجات با حضور همه دستگاه‌های امدادی و نیروهای نظامی در حال انجام است و اطفای حریق به طور کامل انجام شده است.

© REUTERS / Tasnim News/WANA

یک فروند هواپیمای اف ۵ آموزشی پایگاه شهید فکوری هنگام بازگشت از مأموریت آموزشی به علت اشکال فنی دچار سانحه شد.

یک فروند هواپیمای اف ۵ آموزشی پایگاه شهید فکوری هنگام بازگشت از مأموریت آموزشی به علت اشکال فنی دچار سانحه شد. - اسپوتنیک ایران
11/12

یک فروند هواپیمای اف ۵ آموزشی پایگاه شهید فکوری هنگام بازگشت از مأموریت آموزشی به علت اشکال فنی دچار سانحه شد.

© REUTERS / Mehr News/WANA

عملیات امداد و نجات با حضور همه دستگاه‌های امدادی و نیروهای نظامی در حال انجام است و اطفای حریق به طور کامل انجام شده است.

عملیات امداد و نجات با حضور همه دستگاه‌های امدادی و نیروهای نظامی در حال انجام است و اطفای حریق به طور کامل انجام شده است. - اسپوتنیک ایران
12/12

عملیات امداد و نجات با حضور همه دستگاه‌های امدادی و نیروهای نظامی در حال انجام است و اطفای حریق به طور کامل انجام شده است.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала