اوضاع دونباس به روایت تصویر

Telegram
گلوله‌باران‌ها ویرانی و خرابی زیادی در دونباس ببار آورده است.
© Sputnik / Ilia Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

گلوله‌باران‌ها ویرانی و خرابی زیادی در دونباس ببار آورده است. ساکن خانه ای در دونتسک که مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.

گلوله‌باران‌ها ویرانی و خرابی زیادی در دونباس ببار آورده است. ساکن خانه ای در دونتسک که مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. - اسپوتنیک ایران
1/15

گلوله‌باران‌ها ویرانی و خرابی زیادی در دونباس ببار آورده است. ساکن خانه ای در دونتسک که مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.

© Sputnik / Sergei Averin /  مراجعه به بانک تصاویر

ساکنان دونتسک با قطار به راستوف روسیه منتقل شده اند.

ساکنان دونتسک با قطار به راستوف روسیه منتقل شده اند. - اسپوتنیک ایران
2/15

ساکنان دونتسک با قطار به راستوف روسیه منتقل شده اند.

© Sputnik / Ilia Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

مین در حیاط خانه ای در دونتسک.

مین در حیاط خانه ای در دونتسک. - اسپوتنیک ایران
3/15

مین در حیاط خانه ای در دونتسک.

© Sputnik / Maksim Zakharov /  مراجعه به بانک تصاویر

نماینده مرکز مشترک کنترل و هماهنگی آتش بس لوهانسک در نزدیکی خانه‌ای که مورد آتشباری قرار گرفته است.

نمایندگان جمهوری خلق دونتسک و لوهانسک صبح روز 17 فوریه گفتند که نیروهای مسلح اوکراین به مواضع آنها آتش گشودند.

نماینده مرکز مشترک کنترل و هماهنگی آتش بس لوهانسک در نزدیکی خانه‌ای که مورد آتشباری قرار گرفته است.نمایندگان جمهوری خلق دونتسک و لوهانسک صبح روز 17 فوریه گفتند که نیروهای مسلح اوکراین به مواضع آنها آتش گشودند.  - اسپوتنیک ایران
4/15

نماینده مرکز مشترک کنترل و هماهنگی آتش بس لوهانسک در نزدیکی خانه‌ای که مورد آتشباری قرار گرفته است.

نمایندگان جمهوری خلق دونتسک و لوهانسک صبح روز 17 فوریه گفتند که نیروهای مسلح اوکراین به مواضع آنها آتش گشودند.

© Sputnik / Ilia Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

ساکن دونتسک که از این وقایع دچار شوک شده است.

نمایندگان جمهوری خلق دونتسک و لوهانسک صبح روز 17 فوریه گفتند که نیروهای مسلح اوکراین به مواضع آنها آتش گشودند.

ساکن دونتسک که از این وقایع دچار شوک شده است.نمایندگان جمهوری خلق دونتسک و لوهانسک صبح روز 17 فوریه گفتند که نیروهای مسلح اوکراین به مواضع آنها آتش گشودند. - اسپوتنیک ایران
5/15

ساکن دونتسک که از این وقایع دچار شوک شده است.

نمایندگان جمهوری خلق دونتسک و لوهانسک صبح روز 17 فوریه گفتند که نیروهای مسلح اوکراین به مواضع آنها آتش گشودند.

© Sputnik / Maksim Zakharov /  مراجعه به بانک تصاویر

پیامد ضربات توپخانه ای به لوهانسک که باعث کشته شدن 2 نفر شد.

پیامد ضربات توپخانه ای به لوهانسک که باعث کشته شدن 2 نفر شد. - اسپوتنیک ایران
6/15

پیامد ضربات توپخانه ای به لوهانسک که باعث کشته شدن 2 نفر شد.

© REUTERS / Gleb Garanich

نمایندگان جمهوری خلق دونتسک و لوهانسک صبح روز 17 فوریه گفتند که نیروهای مسلح اوکراین به مواضع آنها آتش گشودند.

نظامیان اوکراین سوار بر تانک در دونتسک.

نمایندگان جمهوری خلق دونتسک و لوهانسک صبح روز 17 فوریه گفتند که نیروهای مسلح اوکراین به مواضع آنها آتش گشودند.نظامیان اوکراین سوار بر تانک در دونتسک. - اسپوتنیک ایران
7/15

نمایندگان جمهوری خلق دونتسک و لوهانسک صبح روز 17 فوریه گفتند که نیروهای مسلح اوکراین به مواضع آنها آتش گشودند.

نظامیان اوکراین سوار بر تانک در دونتسک.

© Sputnik / Maksim Zakharov /  مراجعه به بانک تصاویر

پیامد ضربات توپخانه ای به لوهانسک که باعث کشته شدن 2 نفر شد.

پیامد ضربات توپخانه ای به لوهانسک که باعث کشته شدن 2 نفر شد. - اسپوتنیک ایران
8/15

پیامد ضربات توپخانه ای به لوهانسک که باعث کشته شدن 2 نفر شد.

© Sputnik / Sergei Averin /  مراجعه به بانک تصاویر

کی یف با گلوله باران قلمرو جمهوری های دونباس از سلاح های سنگین، عمداً اقدامات آتش بس در دونباس را که در تابستان 2020 امضا شد، نقض می کند.

کی یف با گلوله باران قلمرو جمهوری های دونباس از سلاح های سنگین، عمداً اقدامات آتش بس در دونباس را که در تابستان 2020 امضا شد، نقض می کند. - اسپوتنیک ایران
9/15

کی یف با گلوله باران قلمرو جمهوری های دونباس از سلاح های سنگین، عمداً اقدامات آتش بس در دونباس را که در تابستان 2020 امضا شد، نقض می کند.

© Sputnik / Sergei Pivovarov /  مراجعه به بانک تصاویر

چادر پناهجویان از جمهوری های دونتسک و لوهانسک در راستوف روسیه.

چادر پناهجویان از جمهوری های دونتسک و لوهانسک در راستوف روسیه. - اسپوتنیک ایران
10/15

چادر پناهجویان از جمهوری های دونتسک و لوهانسک در راستوف روسیه.

© REUTERS / Maksim Levin

کی یف با گلوله باران قلمرو جمهوری های دونباس از سلاح های سنگین، عمداً اقدامات آتش بس در دونباس را که در تابستان 2020 امضا شد، نقض می کند.

کی یف با گلوله باران قلمرو جمهوری های دونباس از سلاح های سنگین، عمداً اقدامات آتش بس در دونباس را که در تابستان 2020 امضا شد، نقض می کند. - اسپوتنیک ایران
11/15

کی یف با گلوله باران قلمرو جمهوری های دونباس از سلاح های سنگین، عمداً اقدامات آتش بس در دونباس را که در تابستان 2020 امضا شد، نقض می کند.

© Sputnik / Ilia Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

نظامی و دوستش در کوچه ای در دونتسک در حال گفتگو.

نظامی و دوستش در کوچه ای در دونتسک  در حال گفتگو. - اسپوتنیک ایران
12/15

نظامی و دوستش در کوچه ای در دونتسک در حال گفتگو.

© REUTERS / Gleb Garanich

تسلیحات توپخانه ای نیروهای مسلح اوکراین که در توافقات مینسک ممنوع شده و در مواضع نزدیک شهرک های دونباس قرار دارد، نشان دهنده آمادگی برای حمله نظامی است. نظامی اوکراین در خط اول جبهه.

تسلیحات توپخانه ای نیروهای مسلح اوکراین که در توافقات مینسک ممنوع شده و در مواضع نزدیک شهرک های دونباس قرار دارد، نشان دهنده آمادگی برای حمله نظامی است. نظامی اوکراین در خط اول جبهه. - اسپوتنیک ایران
13/15

تسلیحات توپخانه ای نیروهای مسلح اوکراین که در توافقات مینسک ممنوع شده و در مواضع نزدیک شهرک های دونباس قرار دارد، نشان دهنده آمادگی برای حمله نظامی است. نظامی اوکراین در خط اول جبهه.

© Sputnik / Maksim Zakharov /  مراجعه به بانک تصاویر

کی یف با گلوله باران قلمرو جمهوری های دونباس از سلاح های سنگین، عمداً اقدامات آتش بس در دونباس را که در تابستان 2020 امضا شد، نقض می کند.

کی یف با گلوله باران قلمرو جمهوری های دونباس از سلاح های سنگین، عمداً اقدامات آتش بس در دونباس را که در تابستان 2020 امضا شد، نقض می کند. - اسپوتنیک ایران
14/15

کی یف با گلوله باران قلمرو جمهوری های دونباس از سلاح های سنگین، عمداً اقدامات آتش بس در دونباس را که در تابستان 2020 امضا شد، نقض می کند.

© Sputnik / Ilia Pitalev /  مراجعه به بانک تصاویر

نظامی جمهوری خلق دونتسک.

تسلیحات توپخانه ای نیروهای مسلح اوکراین که در توافقات مینسک ممنوع شده و در مواضع نزدیک شهرک های دونباس قرار دارد، نشان دهنده آمادگی برای حمله نظامی است.

نظامی جمهوری خلق دونتسک.تسلیحات توپخانه ای نیروهای مسلح اوکراین که در توافقات مینسک ممنوع شده و در مواضع نزدیک شهرک های دونباس قرار دارد، نشان دهنده آمادگی برای حمله نظامی است.  - اسپوتنیک ایران
15/15

نظامی جمهوری خلق دونتسک.

تسلیحات توپخانه ای نیروهای مسلح اوکراین که در توافقات مینسک ممنوع شده و در مواضع نزدیک شهرک های دونباس قرار دارد، نشان دهنده آمادگی برای حمله نظامی است.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала