افتادن، برخاستن، پیروزی

Telegram
ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.
© AFP 2022 / Anthony Wallace

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

سوزانا تاپانی از فنلاند.

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.سوزانا تاپانی از فنلاند. - اسپوتنیک ایران
1/20

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

سوزانا تاپانی از فنلاند.

© REUTERS / Kai Pfaffenbach

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

دنیس اسپیتسوف برنده مدال طلا از روسیه.

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.دنیس اسپیتسوف برنده مدال طلا از روسیه. - اسپوتنیک ایران
2/20

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

دنیس اسپیتسوف برنده مدال طلا از روسیه.

© REUTERS / Dmitri Lovetsky

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

جولیا تاپیتز از آلمان.

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.جولیا تاپیتز از آلمان. - اسپوتنیک ایران
3/20

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

جولیا تاپیتز از آلمان.

© AP Photo / David J. Phillip

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

پی‌یترو سیگل از ایتالیا.

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.پی‌یترو سیگل از ایتالیا. - اسپوتنیک ایران
4/20

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

پی‌یترو سیگل از ایتالیا.

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

کوکومو موراکه از ژاپن.

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.کوکومو موراکه از ژاپن. - اسپوتنیک ایران
5/20

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

کوکومو موراکه از ژاپن.

© REUTERS / Tyrone Siu

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

یوزورو نانویی از ژاپن.

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.یوزورو نانویی از ژاپن. - اسپوتنیک ایران
6/20

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

یوزورو نانویی از ژاپن.

© REUTERS / Phil Noble

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

ایو موئیرهد از بریتانیا.

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.ایو موئیرهد از بریتانیا. - اسپوتنیک ایران
7/20

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

ایو موئیرهد از بریتانیا.

© AFP 2022 / Marco Bertorello

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

اولگا پالوک از اوکراین.

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.اولگا پالوک از اوکراین. - اسپوتنیک ایران
8/20

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

اولگا پالوک از اوکراین.

© AFP 2022 / Manan Vatsyayana

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

صوفیا پروسویرنووا از روسیه و اولگا تیخونووا از قزاقستان.

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.صوفیا پروسویرنووا از روسیه و اولگا تیخونووا از قزاقستان. - اسپوتنیک ایران
9/20

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

صوفیا پروسویرنووا از روسیه و اولگا تیخونووا از قزاقستان.

© REUTERS / David W Cerny

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

اوویس جانیس بالیسکیس از لیتوانی.

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.اوویس جانیس بالیسکیس از لیتوانی. - اسپوتنیک ایران
10/20

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

اوویس جانیس بالیسکیس از لیتوانی.

© AP Photo / Lee Jin-man

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

کامرون بولتون از استرالیا.

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.کامرون بولتون از استرالیا. - اسپوتنیک ایران
11/20

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

کامرون بولتون از استرالیا.

© Sputnik / Grigoriy Sysoyev /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

جو ای از چین.

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.جو ای از چین. - اسپوتنیک ایران
12/20

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

جو ای از چین.

© Sputnik / Aleksander Vilf /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

دمیتری وارونکوف از روسیه.

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.دمیتری وارونکوف از روسیه. - اسپوتنیک ایران
13/20

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

دمیتری وارونکوف از روسیه.

© REUTERS / Evgenia Novozhenina

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

فان کهین از چین و آلیسون چارلز از کانادا.

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.فان کهین از چین و آلیسون چارلز از کانادا. - اسپوتنیک ایران
14/20

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

فان کهین از چین و آلیسون چارلز از کانادا.

© AFP 2022 / Anne-Christine Poujoulat

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

آندری موزالف از روسیه.

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.آندری موزالف از روسیه. - اسپوتنیک ایران
15/20

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

آندری موزالف از روسیه.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

لو شائولین شاندرو از مجارستان (سمت چپ) و ورزشکار چینی.

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.لو شائولین شاندرو از مجارستان (سمت چپ) و ورزشکار چینی. - اسپوتنیک ایران
16/20

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

لو شائولین شاندرو از مجارستان (سمت چپ) و ورزشکار چینی.

© REUTERS / Fabrizio Bensch

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

مک فورهند از آمریکا.

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.مک فورهند از آمریکا. - اسپوتنیک ایران
17/20

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

مک فورهند از آمریکا.

© AP Photo / Matt Slocum

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

ادی پاسکوئل دروازه بان کانادایی.

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.ادی پاسکوئل دروازه بان کانادایی. - اسپوتنیک ایران
18/20

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

ادی پاسکوئل دروازه بان کانادایی.

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

کن فانیویی از چین.

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.کن فانیویی از چین. - اسپوتنیک ایران
19/20

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

کن فانیویی از چین.

© REUTERS / Toby Melville

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

کیم بوتین از کانادا.

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.کیم بوتین از کانادا. - اسپوتنیک ایران
20/20

ورزشکاران طی مسابقات المپیک زمستانی 2022 پکن، بارها زمین خوردند و دوباره بر پا ایستادند تا به پیروزی برسند.

کیم بوتین از کانادا.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала