جزئیات عجیب المپیک 2022 پکن

Telegram
ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.
© AP Photo / Lee Jin-man

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

الیزابت هاسکینگ از کانادا.

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.الیزابت هاسکینگ از کانادا. - اسپوتنیک ایران
1/29

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

الیزابت هاسکینگ از کانادا.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

بابسلد، سورتمه یخی تک نفری در بازی های المپیک پکن.

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.بابسلد، سورتمه یخی تک نفری در بازی های المپیک پکن. - اسپوتنیک ایران
2/29

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

بابسلد، سورتمه یخی تک نفری در بازی های المپیک پکن.

© REUTERS / Eloisa Lopez

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

سوزانا شولتینگ از هلند.

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.سوزانا شولتینگ از هلند. - اسپوتنیک ایران
3/29

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

سوزانا شولتینگ از هلند.

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

مدال طلا در دست ورزشکار روسیه.

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.مدال طلا در دست ورزشکار روسیه. - اسپوتنیک ایران
4/29

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

مدال طلا در دست ورزشکار روسیه.

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

داوران در زمان مسابقه پرش با اسکی.

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.داوران در زمان مسابقه پرش با اسکی. - اسپوتنیک ایران
5/29

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

داوران در زمان مسابقه پرش با اسکی.

© REUTERS / Christian Hartmann

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

ژانگ یانگ مین، ورزشکار چینی.

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.ژانگ یانگ مین، ورزشکار چینی. - اسپوتنیک ایران
6/29

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

ژانگ یانگ مین، ورزشکار چینی.

© AP Photo / Bernat Armangue

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

آناستاسیا شابوتووا از اوکراین.

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.آناستاسیا شابوتووا از اوکراین. - اسپوتنیک ایران
7/29

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

آناستاسیا شابوتووا از اوکراین.

© Sputnik / Ramil Sitdikov /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

بطری آب که الکساندر بالشونوف اسکی باز روسیه پرتاب کرد.

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.بطری آب که الکساندر بالشونوف اسکی باز روسیه پرتاب کرد. - اسپوتنیک ایران
8/29

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

بطری آب که الکساندر بالشونوف اسکی باز روسیه پرتاب کرد.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

مدالیون و نشان ها روی کارت داوطلبان المپیک.

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.مدالیون و نشان ها روی کارت داوطلبان المپیک. - اسپوتنیک ایران
9/29

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

مدالیون و نشان ها روی کارت داوطلبان المپیک.

© Sputnik / Pavel Bednyakov /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

عینک ورزشکار مسابقه فری استایل.

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.عینک ورزشکار مسابقه فری استایل. - اسپوتنیک ایران
10/29

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

عینک ورزشکار مسابقه فری استایل.

© Sputnik / Grigoriy Sysoyev /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

روند یخ‌سازی.

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.روند یخ‌سازی. - اسپوتنیک ایران
11/29

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

روند یخ‌سازی.

© AP Photo / Ng Han Guan

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

دیوار بزرگ روشن چین.

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.دیوار بزرگ روشن چین. - اسپوتنیک ایران
12/29

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

دیوار بزرگ روشن چین.

© AP Photo / Mark Schiefelbein

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

مک‌کنا هادگسون از کانادا.

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.مک‌کنا هادگسون از کانادا. - اسپوتنیک ایران
13/29

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

مک‌کنا هادگسون از کانادا.

© AFP 2023 / Anne-Christine Poujoulat

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

برندگان مدال نقره ویکتوریا سینیتسینا و نیکیتا کاتسالاپوف از روسیه و ورزشکاران فرانسه برنده مدال طلا.

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.برندگان مدال نقره ویکتوریا سینیتسینا و نیکیتا کاتسالاپوف از روسیه و ورزشکاران فرانسه برنده مدال طلا.  - اسپوتنیک ایران
14/29

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

برندگان مدال نقره ویکتوریا سینیتسینا و نیکیتا کاتسالاپوف از روسیه و ورزشکاران فرانسه برنده مدال طلا.

© Sputnik / Aleksei Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

ورزشکار آمریکایی.

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.ورزشکار آمریکایی. - اسپوتنیک ایران
15/29

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

ورزشکار آمریکایی.

© Sputnik / Ramil Sitdikov /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

شلیک به هدف.

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.شلیک به هدف. - اسپوتنیک ایران
16/29

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

شلیک به هدف.

© AP Photo / Gregory Bull

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

کلاهخود آناستاسیا گورودکو از قزاقستان.

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.کلاهخود آناستاسیا گورودکو از قزاقستان. - اسپوتنیک ایران
17/29

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

کلاهخود آناستاسیا گورودکو از قزاقستان.

© AP Photo / Pavel Golovkin

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

والنتینا مارگاجلیو از ایتالیا.

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.والنتینا مارگاجلیو از ایتالیا. - اسپوتنیک ایران
18/29

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

والنتینا مارگاجلیو از ایتالیا.

© AP Photo / Natacha Pisarenko

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

ماریوری لاجویه و زاچوری لاگا، ورزشکاران کامادایی.

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.ماریوری لاجویه و زاچوری لاگا، ورزشکاران کامادایی. - اسپوتنیک ایران
19/29

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

ماریوری لاجویه و زاچوری لاگا، ورزشکاران کامادایی.

© AP Photo / Matthias Schrader

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

راهنمایی ورزشکاران برای شرکت در مراسم اهدای گل.

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.راهنمایی ورزشکاران برای شرکت در مراسم اهدای گل. - اسپوتنیک ایران
20/29

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

راهنمایی ورزشکاران برای شرکت در مراسم اهدای گل.

© AP Photo / Brynn Anderson

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

کیم کوئینک آیه از کره جنوبی با نقش بیگ دوئن دوئن روی ناخنش.

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.کیم کوئینک آیه از کره جنوبی با نقش بیگ دوئن دوئن روی ناخنش. - اسپوتنیک ایران
21/29

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

کیم کوئینک آیه از کره جنوبی با نقش بیگ دوئن دوئن روی ناخنش.

© AP Photo / Ashley Landis

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

علامت گذاری قبل از آغاز مسابقه اسکی سرعت مردان.

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.علامت گذاری قبل از آغاز مسابقه اسکی سرعت مردان. - اسپوتنیک ایران
22/29

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

علامت گذاری قبل از آغاز مسابقه اسکی سرعت مردان.

© REUTERS / Brian Snyder

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

چوب های هاکی.

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.چوب های هاکی. - اسپوتنیک ایران
23/29

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

چوب های هاکی.

© AP Photo / Jae C. Hong

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

افراشتن پرچم چین در زمان اعطای مدال.

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.افراشتن پرچم چین در زمان اعطای مدال. - اسپوتنیک ایران
24/29

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

افراشتن پرچم چین در زمان اعطای مدال.

© REUTERS / Phil Noble

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

صوفیا مابرگز از سوئد.

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.صوفیا مابرگز از سوئد. - اسپوتنیک ایران
25/29

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

صوفیا مابرگز از سوئد.

© Sputnik / Aleksei Filippov /  مراجعه به بانک تصاویر

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

کفش های اسکین فلیکس رایخنین از آلمان.

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.کفش های اسکین فلیکس رایخنین از آلمان. - اسپوتنیک ایران
26/29

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

کفش های اسکین فلیکس رایخنین از آلمان.

© REUTERS / Mike Blake

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

عضو رسانه ای از کانادا.

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.عضو رسانه ای از کانادا. - اسپوتنیک ایران
27/29

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

عضو رسانه ای از کانادا.

© AP Photo / Matt Slocum

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

ادی پاسکوئل، دروازه‌بان هاکی از کانادا.

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.ادی پاسکوئل، دروازه‌بان هاکی از کانادا. - اسپوتنیک ایران
28/29

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

ادی پاسکوئل، دروازه‌بان هاکی از کانادا.

© REUTERS / Aleksandra Szmigiel

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

ناتالیا مالیژفسکا از لهستان.

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.ناتالیا مالیژفسکا از لهستان. - اسپوتنیک ایران
29/29

ورزشکاران المپیک زمستانی 2022 پکن از نشان‌ و سمبل های زیبا و حتی عجیبی در این بازی‌ها استفاده کردند.

ناتالیا مالیژفسکا از لهستان.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала