عروسی سگ‌ها

اشتراک
مسابقه ولنتاین "ماتریکان" در پرو برگزار شد.
© REUTERS / Angela Ponce

مسابقه ولنتاین "ماتریکان" در پرو برگزار شد.

سگ ها در زمان عروسی سمبلیک به مناسبت جشن عشاق.

مسابقه  ولنتاین "ماتریکان" در پرو برگزار شد.سگ ها در زمان عروسی سمبلیک به مناسبت جشن عشاق. - اسپوتنیک ایران
1/7

مسابقه ولنتاین "ماتریکان" در پرو برگزار شد.

سگ ها در زمان عروسی سمبلیک به مناسبت جشن عشاق.

© REUTERS / Angela Ponce

مسابقه ولنتاین "ماتریکان" در پرو برگزار شد. عروسی سگ ها در لیما.

مسابقه  ولنتاین "ماتریکان" در پرو برگزار شد. عروسی سگ ها در لیما. - اسپوتنیک ایران
2/7

مسابقه ولنتاین "ماتریکان" در پرو برگزار شد. عروسی سگ ها در لیما.

© REUTERS / Angela Ponce

مسابقه ولنتاین "ماتریکان" در پرو برگزار شد.

سگ ها در زمان عروسی سمبلیک به مناسبت جشن عشاق

مسابقه  ولنتاین "ماتریکان" در پرو برگزار شد.سگ ها در زمان عروسی سمبلیک به مناسبت جشن عشاق - اسپوتنیک ایران
3/7

مسابقه ولنتاین "ماتریکان" در پرو برگزار شد.

سگ ها در زمان عروسی سمبلیک به مناسبت جشن عشاق

© REUTERS / Angela Ponce

ازدواج سگ ها پس از انکه زوج ها با پنجه های خود روی اسناد ازدواج به اصطلاح انگشت زدند جنبه قانونی یافت. پس از ان سگ ها در کنار صاحبان خود عکس های یادگاری نیز گرفتند.

ازدواج سگ ها پس از انکه زوج ها با پنجه های خود روی اسناد ازدواج به اصطلاح انگشت زدند جنبه قانونی یافت. پس از ان سگ ها در کنار صاحبان خود عکس های یادگاری نیز گرفتند. - اسپوتنیک ایران
4/7

ازدواج سگ ها پس از انکه زوج ها با پنجه های خود روی اسناد ازدواج به اصطلاح انگشت زدند جنبه قانونی یافت. پس از ان سگ ها در کنار صاحبان خود عکس های یادگاری نیز گرفتند.

© REUTERS / Angela Ponce

مسابقه ولنتاین "ماتریکان" در پرو برگزار شد. عروسی سگ ها در لیما.

سگ های خوشبخت که برای این مراسم ویژه لباس عروسی به تن داشتند در کنار صاحبانِ اندکی مضطرب خود اغاز زندگی مشترک خود را جشن گرفتند. ازدواج سگ ها پس از انکه زوج ها با پنجه های خود روی اسناد ازدواج به اصطلاح انگشت زدند جنبه قانونی یافت. پس از ان سگ ها در کنار صاحبان خود عکس های یادگاری نیز گرفتند.

مسابقه  ولنتاین "ماتریکان" در پرو برگزار شد. عروسی سگ ها در لیما.سگ های خوشبخت که برای این مراسم ویژه لباس عروسی به تن داشتند در کنار صاحبانِ اندکی مضطرب خود اغاز زندگی مشترک خود را جشن گرفتند. ازدواج سگ ها پس از انکه زوج ها با پنجه های خود روی اسناد ازدواج به اصطلاح انگشت زدند جنبه قانونی یافت. پس از ان سگ ها در کنار صاحبان خود عکس های یادگاری نیز گرفتند. - اسپوتنیک ایران
5/7

مسابقه ولنتاین "ماتریکان" در پرو برگزار شد. عروسی سگ ها در لیما.

سگ های خوشبخت که برای این مراسم ویژه لباس عروسی به تن داشتند در کنار صاحبانِ اندکی مضطرب خود اغاز زندگی مشترک خود را جشن گرفتند. ازدواج سگ ها پس از انکه زوج ها با پنجه های خود روی اسناد ازدواج به اصطلاح انگشت زدند جنبه قانونی یافت. پس از ان سگ ها در کنار صاحبان خود عکس های یادگاری نیز گرفتند.

© REUTERS / Angela Ponce

ازدواج سگ ها پس از انکه زوج ها با پنجه های خود روی اسناد ازدواج به اصطلاح انگشت زدند جنبه قانونی یافت. پس از ان سگ ها در کنار صاحبان خود عکس های یادگاری نیز گرفتند.

ازدواج سگ ها پس از انکه زوج ها با پنجه های خود روی اسناد ازدواج به اصطلاح انگشت زدند جنبه قانونی یافت. پس از ان سگ ها در کنار صاحبان خود عکس های یادگاری نیز گرفتند. - اسپوتنیک ایران
6/7

ازدواج سگ ها پس از انکه زوج ها با پنجه های خود روی اسناد ازدواج به اصطلاح انگشت زدند جنبه قانونی یافت. پس از ان سگ ها در کنار صاحبان خود عکس های یادگاری نیز گرفتند.

© REUTERS / Angela Ponce

سگ های خوشبخت که برای این مراسم ویژه لباس عروسی به تن داشتند در کنار صاحبانِ اندکی مضطرب خود اغاز زندگی مشترک خود را جشن گرفتند. ازدواج سگ ها پس از انکه زوج ها با پنجه های خود روی اسناد ازدواج به اصطلاح انگشت زدند جنبه قانونی یافت. پس از ان سگ ها در کنار صاحبان خود عکس های یادگاری نیز گرفتند.

سگ های خوشبخت که برای این مراسم ویژه لباس عروسی به تن داشتند در کنار صاحبانِ اندکی مضطرب خود اغاز زندگی مشترک خود را جشن گرفتند. ازدواج سگ ها پس از انکه زوج ها با پنجه های خود روی اسناد ازدواج به اصطلاح انگشت زدند جنبه قانونی یافت. پس از ان سگ ها در کنار صاحبان خود عکس های یادگاری نیز گرفتند. - اسپوتنیک ایران
7/7

سگ های خوشبخت که برای این مراسم ویژه لباس عروسی به تن داشتند در کنار صاحبانِ اندکی مضطرب خود اغاز زندگی مشترک خود را جشن گرفتند. ازدواج سگ ها پس از انکه زوج ها با پنجه های خود روی اسناد ازدواج به اصطلاح انگشت زدند جنبه قانونی یافت. پس از ان سگ ها در کنار صاحبان خود عکس های یادگاری نیز گرفتند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала