سربازان آمریکایی در راه اروپا

اشتراک
سربازان آمریکایی برای انتقال به اروپا آماده می شوند.
© AFP 2023 / Allison Joyce

سربازان آمریکایی برای انتقال به اروپا آماده می شوند.

آمادگی نظامیان در کارولینای شمالی.

سربازان آمریکایی برای انتقال به اروپا آماده می شوند.آمادگی نظامیان در کارولینای شمالی. - اسپوتنیک ایران
1/10

سربازان آمریکایی برای انتقال به اروپا آماده می شوند.

آمادگی نظامیان در کارولینای شمالی.

© REUTERS / Jonathan Drake

سربازان آمریکایی برای انتقال به اروپا آماده می شوند.

سربازان در کنار هواپیما برای انتقال به اروپا.

سربازان آمریکایی برای انتقال به اروپا آماده می شوند.سربازان در کنار هواپیما برای انتقال به اروپا. - اسپوتنیک ایران
2/10

سربازان آمریکایی برای انتقال به اروپا آماده می شوند.

سربازان در کنار هواپیما برای انتقال به اروپا.

© REUTERS / Jonathan Drake

سربازان آمریکایی برای انتقال به اروپا آماده می شوند.

سربازان در حال استراحت در کارولینای شمالی قبل از اعزام به اروپا.

سربازان آمریکایی برای انتقال به اروپا آماده می شوند.سربازان در حال استراحت در کارولینای شمالی قبل از اعزام به اروپا. - اسپوتنیک ایران
3/10

سربازان آمریکایی برای انتقال به اروپا آماده می شوند.

سربازان در حال استراحت در کارولینای شمالی قبل از اعزام به اروپا.

© AFP 2023 / Allison Joyce

سربازان آمریکایی برای انتقال به اروپا آماده می شوند.

آمادگی نظامیان در کارولینای شمالی

سربازان آمریکایی برای انتقال به اروپا آماده می شوند.آمادگی نظامیان در کارولینای شمالی - اسپوتنیک ایران
4/10

سربازان آمریکایی برای انتقال به اروپا آماده می شوند.

آمادگی نظامیان در کارولینای شمالی

© REUTERS / Jonathan Drake

سربازان آمریکایی برای انتقال به اروپا آماده می شوند.

سربازان در کنار هواپیما برای انتقال به اروپا.

سربازان آمریکایی برای انتقال به اروپا آماده می شوند.سربازان در کنار هواپیما برای انتقال به اروپا. - اسپوتنیک ایران
5/10

سربازان آمریکایی برای انتقال به اروپا آماده می شوند.

سربازان در کنار هواپیما برای انتقال به اروپا.

© AFP 2023 / Melissa Sue Gerrits/Getty Images

سربازان آمریکایی برای انتقال به اروپا آماده می شوند.

حدود 3000 سرباز از کارولینای شمالی به اروپا اعزام می شوند.

سربازان آمریکایی برای انتقال به اروپا آماده می شوند.حدود 3000 سرباز از کارولینای شمالی  به اروپا اعزام می شوند. - اسپوتنیک ایران
6/10

سربازان آمریکایی برای انتقال به اروپا آماده می شوند.

حدود 3000 سرباز از کارولینای شمالی به اروپا اعزام می شوند.

© REUTERS / Jonathan Drake

سربازان آمریکایی برای انتقال به اروپا آماده می شوند.

آمادگی نظامیان در کارولینای شمالی.

سربازان آمریکایی برای انتقال به اروپا آماده می شوند.آمادگی نظامیان در کارولینای شمالی. - اسپوتنیک ایران
7/10

سربازان آمریکایی برای انتقال به اروپا آماده می شوند.

آمادگی نظامیان در کارولینای شمالی.

© AFP 2023 / Melissa Sue Gerrits/Getty Images

سربازان آمریکایی برای انتقال به اروپا آماده می شوند.

سربازان در حال استراحت در کارولینای شمالی قبل از اعزام به اروپا.

کاتلین بیکر (سمت راست) تلفظ کلمات روسی را به مسخره گرفته است.

سربازان آمریکایی برای انتقال به اروپا آماده می شوند.سربازان در حال استراحت در کارولینای شمالی قبل از اعزام به اروپا.کاتلین بیکر (سمت راست) تلفظ کلمات روسی را به مسخره گرفته است. - اسپوتنیک ایران
8/10

سربازان آمریکایی برای انتقال به اروپا آماده می شوند.

سربازان در حال استراحت در کارولینای شمالی قبل از اعزام به اروپا.

کاتلین بیکر (سمت راست) تلفظ کلمات روسی را به مسخره گرفته است.

© AFP 2023 / Allison Joyce

سربازان آمریکایی برای انتقال به اروپا آماده می شوند.

سربازان در حال انگشت نگاری در کارولینای شمالی قبل از اعزام به اروپا.

سربازان آمریکایی برای انتقال به اروپا آماده می شوند.سربازان در حال انگشت نگاری در کارولینای شمالی قبل از اعزام به اروپا. - اسپوتنیک ایران
9/10

سربازان آمریکایی برای انتقال به اروپا آماده می شوند.

سربازان در حال انگشت نگاری در کارولینای شمالی قبل از اعزام به اروپا.

© AP Photo / Nathan Posner

سربازان آمریکایی برای انتقال به اروپا آماده می شوند.

حدود 3000 سرباز از کارولینای شمالی به اروپا، لهستان اعزام می شوند.

سربازان آمریکایی برای انتقال به اروپا آماده می شوند.حدود 3000 سرباز از کارولینای شمالی  به اروپا، لهستان اعزام می شوند. - اسپوتنیک ایران
10/10

سربازان آمریکایی برای انتقال به اروپا آماده می شوند.

حدود 3000 سرباز از کارولینای شمالی به اروپا، لهستان اعزام می شوند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала