باله و آسمان پرستاره

Telegram
شمار زیادی عکاس، عکس‌ های جذاب خود را در مسابقه جهانی عکاسی سونی (Sony World Photography Awards) شرکت می دهند. بیش از ۳۴۰ هزار عکس از ۲۱۱ خطه در رقابت ۲۰۲۲ شرکت کردند و بیش از ۱۷۰ هزار مورد در بخش Open جایزه شرکت داده شدند.
© Photo / Thanh Nguyen Phuc / 2022 Sony World Photography Award

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.

عکاس، Thanh Nguyen Phuc,

از ویتنام. دوچرخه و دنباله گلی.

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.عکاس، Thanh Nguyen Phuc, از ویتنام. دوچرخه و دنباله گلی. - اسپوتنیک ایران
1/16

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.

عکاس، Thanh Nguyen Phuc,

از ویتنام. دوچرخه و دنباله گلی.

© Photo / Jenny Zhao / 2022 Sony World Photography Award

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.

عکاس، جنی ژائو از آمریکا. خرس قطبی.

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.عکاس، جنی ژائو از آمریکا. خرس قطبی. - اسپوتنیک ایران
2/16

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.

عکاس، جنی ژائو از آمریکا. خرس قطبی.

© Photo / Kaoru Sugiyama / 2022 Sony World Photography Award

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.

عکاس، کائورو سوگیاما از ژاپن. تماشای قرص کامل ماه.

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.عکاس، کائورو سوگیاما از ژاپن. تماشای قرص کامل ماه. - اسپوتنیک ایران
3/16

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.

عکاس، کائورو سوگیاما از ژاپن. تماشای قرص کامل ماه.

© Photo / Jose Pessoa Neto / 2022 Sony World Photography Award

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.

عکاس، جوزه پسوآ نتو از پرتغال. نیمه پل.

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.عکاس، جوزه پسوآ نتو از پرتغال. نیمه پل. - اسپوتنیک ایران
4/16

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.

عکاس، جوزه پسوآ نتو از پرتغال. نیمه پل.

© Photo / Chihao Wang / 2022 Sony World Photography Award

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.

عکاس چی هائو وانگ، تایوان.

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.عکاس چی هائو وانگ، تایوان. - اسپوتنیک ایران
5/16

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.

عکاس چی هائو وانگ، تایوان.

© Photo / Marianna Smolina / 2022 Sony World Photography Award

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.

عکاس، ماریانا اسمولینا از روسیه. باله.

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.عکاس، ماریانا اسمولینا از روسیه. باله. - اسپوتنیک ایران
6/16

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.

عکاس، ماریانا اسمولینا از روسیه. باله.

© Photo / Antonino Pellicano / 2022 Sony World Photography Awards

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.

عکاس، آنتونینو پلیکانو از ایتالیا. پرتره.

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.عکاس، آنتونینو پلیکانو از ایتالیا. پرتره. - اسپوتنیک ایران
7/16

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.

عکاس، آنتونینو پلیکانو از ایتالیا. پرتره.

© Photo / Wonyoung Choi / 2022 Sony World Photography Awards

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.

عکاس، ونگ یانگ چوی از کره جنوبی. شهری در میان ابرها.

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.عکاس، ونگ یانگ چوی از کره جنوبی. شهری در میان ابرها. - اسپوتنیک ایران
8/16

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.

عکاس، ونگ یانگ چوی از کره جنوبی. شهری در میان ابرها.

© Photo / Vladimir Zivojinovic / 2022 Sony World Photography Awards

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.

عکاس، ولادیمیر زیوجینوویک از صربستان. حومه لنینگراد.

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.عکاس، ولادیمیر زیوجینوویک از صربستان. حومه لنینگراد. - اسپوتنیک ایران
9/16

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.

عکاس، ولادیمیر زیوجینوویک از صربستان. حومه لنینگراد.

© Photo / Cigdem Ayyildiz / 2022 Sony World Photography Awards

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.

عکاس، سیگدم آییلدیز، برنده جایزه ملی برای ترکیه. عکس، "مون سن-میشل" در فرانسه هنگام غروب.

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.عکاس، سیگدم آییلدیز، برنده جایزه ملی برای ترکیه. عکس، "مون سن-میشل" در فرانسه هنگام غروب. - اسپوتنیک ایران
10/16

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.

عکاس، سیگدم آییلدیز، برنده جایزه ملی برای ترکیه. عکس، "مون سن-میشل" در فرانسه هنگام غروب.

© Photo / Edina Csoboth / 2022 Sony World Photography Awards

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.

عکاس، یدینا شوبوث از مجارستان.

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.عکاس، یدینا شوبوث از مجارستان. - اسپوتنیک ایران
11/16

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.

عکاس، یدینا شوبوث از مجارستان.

© Photo / Mazin Alhassan / 2022 Sony World Photography Awards

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.

عکاس مازین الحسن از عربستان. آسمان پرستاره.

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.عکاس مازین الحسن از عربستان. آسمان پرستاره. - اسپوتنیک ایران
12/16

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.

عکاس مازین الحسن از عربستان. آسمان پرستاره.

© Photo / Teodor Toma / 2022 Sony World Photography Awards

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.

عکاس، تئودور توما از رومانی. کوزه‌گر.

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.عکاس، تئودور توما از رومانی. کوزه‌گر. - اسپوتنیک ایران
13/16

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.

عکاس، تئودور توما از رومانی. کوزه‌گر.

© Photo / Martina Dimunova / 2022 Sony World Photography Awards

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.

عکاس، مارتین دیمونوف از چک. سکوت.

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.عکاس، مارتین دیمونوف از چک. سکوت. - اسپوتنیک ایران
14/16

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.

عکاس، مارتین دیمونوف از چک. سکوت.

© Photo / Marcin Giba / 2022 Sony World Photography Awards

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.

عکاس، مارکین گیبا از لهستان.

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.عکاس، مارکین گیبا از لهستان. - اسپوتنیک ایران
15/16

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.

عکاس، مارکین گیبا از لهستان.

© Photo / Mariano Belmar Torrecilla / 2022 Sony World Photography Awards

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.

عکاس، ماریانو بلما تورسیلا از اسپانیا. سایه روشن.

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.عکاس، ماریانو بلما تورسیلا از اسپانیا. سایه روشن. - اسپوتنیک ایران
16/16

منتخب عکس های شرکت کننده در مسابقه عکاسی سونی 2022 اعلام شدند.

عکاس، ماریانو بلما تورسیلا از اسپانیا. سایه روشن.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала