گزارش و تحلیل

راهیپیمایی 43 مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

Telegram
© REUTERS / Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency)

22 بهمن 1400 و راهپیمایی به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی ایران

22 بهمن 1400 و راهپیمایی به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی ایران - اسپوتنیک ایران
1/12

22 بهمن 1400 و راهپیمایی به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی ایران

© REUTERS / President Website / WANA (West Asia News Agency)

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در 22 بهمن 1400 جشن گرفته شد

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در 22 بهمن 1400 جشن گرفته شد - اسپوتنیک ایران
2/12

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در 22 بهمن 1400 جشن گرفته شد

© REUTERS / President Website / WANA (West Asia News Agency)

راهیپیمایی 43 مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

راهیپیمایی 43 مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی - اسپوتنیک ایران
3/12

راهیپیمایی 43 مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

© REUTERS / Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency)

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در 22 بهمن 1400 جشن گرفته شد

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در 22 بهمن 1400 جشن گرفته شد - اسپوتنیک ایران
4/12

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در 22 بهمن 1400 جشن گرفته شد

© REUTERS / Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency)

22 بهمن 1400 و راهپیمایی به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی ایران

22 بهمن 1400 و راهپیمایی به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی ایران - اسپوتنیک ایران
5/12

22 بهمن 1400 و راهپیمایی به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی ایران

© REUTERS / Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency)

راهیپیمایی 43 مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

راهیپیمایی 43 مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی - اسپوتنیک ایران
6/12

راهیپیمایی 43 مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

© REUTERS / Majid Asgaripour / WANA

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در 22 بهمن 1400 جشن گرفته شد

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در 22 بهمن 1400 جشن گرفته شد - اسپوتنیک ایران
7/12

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در 22 بهمن 1400 جشن گرفته شد

© REUTERS / Majid Asgaripour / WANA

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در 22 بهمن 1400 جشن گرفته شد

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در 22 بهمن 1400 جشن گرفته شد - اسپوتنیک ایران
8/12

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در 22 بهمن 1400 جشن گرفته شد

© REUTERS / Majid Asgaripour / WANA

22 بهمن 1400 و راهپیمایی به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی ایران

22 بهمن 1400 و راهپیمایی به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی ایران - اسپوتنیک ایران
9/12

22 بهمن 1400 و راهپیمایی به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی ایران

© REUTERS / Majid Asgaripour / WANA

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در 22 بهمن 1400 جشن گرفته شد

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در 22 بهمن 1400 جشن گرفته شد - اسپوتنیک ایران
10/12

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در 22 بهمن 1400 جشن گرفته شد

© REUTERS / Majid Asgaripour / WANA

22 بهمن 1400 و راهپیمایی به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی ایران

22 بهمن 1400 و راهپیمایی به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی ایران - اسپوتنیک ایران
11/12

22 بهمن 1400 و راهپیمایی به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی ایران

© REUTERS / Majid Asgaripour / WANA

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در 22 بهمن 1400 جشن گرفته شد

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در 22 بهمن 1400 جشن گرفته شد - اسپوتنیک ایران
12/12

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در 22 بهمن 1400 جشن گرفته شد

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала