رزمایش ناتو در استونی

اشتراک
نظامیان فرانسوی در رزمایش ناتو در استونی حضور دارند.
© AFP 2023 / Alain Jocard

رزمایش ناتو با عنوان "وینتر کمپ" با شرکت واحدهای نظامی استونی و نیز واحدهایی از نیروهای ویژه فرانسه و انگلیس روز شتبه برگزار شد.

رزمایش ناتو با عنوان "وینتر کمپ" با شرکت واحدهای نظامی استونی و نیز واحدهایی از نیروهای ویژه فرانسه و انگلیس روز شتبه برگزار شد. - اسپوتنیک ایران
1/10

رزمایش ناتو با عنوان "وینتر کمپ" با شرکت واحدهای نظامی استونی و نیز واحدهایی از نیروهای ویژه فرانسه و انگلیس روز شتبه برگزار شد.

© AFP 2023 / Alain Jocard

نیروهای شرکت کننده در آن مقابله با دشمن فرضی در شرایط دشوار زمستان با استفاده از تسلیحات سنگین ازجمله تانک و نفربرهای زرهی را تمرین کردند. واحدهای شرکت کننده در رزمایش، همکاری واحدهای پیاده و زرهی و نیز اقدامات تهاجمی و دفاعی را تمرین کردند.

نیروهای شرکت کننده در آن مقابله با دشمن فرضی در شرایط دشوار زمستان با استفاده از تسلیحات سنگین ازجمله تانک و نفربرهای زرهی را تمرین کردند.  واحدهای شرکت کننده در رزمایش، همکاری واحدهای پیاده و زرهی و نیز اقدامات تهاجمی و دفاعی را تمرین کردند. - اسپوتنیک ایران
2/10

نیروهای شرکت کننده در آن مقابله با دشمن فرضی در شرایط دشوار زمستان با استفاده از تسلیحات سنگین ازجمله تانک و نفربرهای زرهی را تمرین کردند. واحدهای شرکت کننده در رزمایش، همکاری واحدهای پیاده و زرهی و نیز اقدامات تهاجمی و دفاعی را تمرین کردند.

© AFP 2023 / Alain Jocard

رزمایش ناتو با عنوان "وینتر کمپ" با شرکت واحدهای نظامی استونی و نیز واحدهایی از نیروهای ویژه فرانسه و انگلیس روز شتبه برگزار شد.

رزمایش ناتو با عنوان "وینتر کمپ" با شرکت واحدهای نظامی استونی و نیز واحدهایی از نیروهای ویژه فرانسه و انگلیس روز شتبه برگزار شد. - اسپوتنیک ایران
3/10

رزمایش ناتو با عنوان "وینتر کمپ" با شرکت واحدهای نظامی استونی و نیز واحدهایی از نیروهای ویژه فرانسه و انگلیس روز شتبه برگزار شد.

© AFP 2023 / Alain Jocard

این رزمایش در یک محدوده نظامی در منطقه تاپا در استونی جریان دارد و درمجموع بیش از ۱۴۰۰ نیروی نظامی در آن شرکت دارند.

این رزمایش در یک محدوده نظامی در منطقه تاپا در استونی جریان دارد و درمجموع بیش از ۱۴۰۰ نیروی نظامی در آن شرکت دارند. - اسپوتنیک ایران
4/10

این رزمایش در یک محدوده نظامی در منطقه تاپا در استونی جریان دارد و درمجموع بیش از ۱۴۰۰ نیروی نظامی در آن شرکت دارند.

© AFP 2023 / Alain Jocard

رزمایش ناتو با عنوان "وینتر کمپ" با شرکت واحدهای نظامی استونی و نیز واحدهایی از نیروهای ویژه فرانسه و انگلیس روز شتبه برگزار شد.

رزمایش ناتو با عنوان "وینتر کمپ" با شرکت واحدهای نظامی استونی و نیز واحدهایی از نیروهای ویژه فرانسه و انگلیس روز شتبه برگزار شد. - اسپوتنیک ایران
5/10

رزمایش ناتو با عنوان "وینتر کمپ" با شرکت واحدهای نظامی استونی و نیز واحدهایی از نیروهای ویژه فرانسه و انگلیس روز شتبه برگزار شد.

© AFP 2023 / Alain Jocard

نیروهای شرکت کننده در آن مقابله با دشمن فرضی در شرایط دشوار زمستان با استفاده از تسلیحات سنگین ازجمله تانک و نفربرهای زرهی را تمرین کردند. واحدهای شرکت کننده در رزمایش، همکاری واحدهای پیاده و زرهی و نیز اقدامات تهاجمی و دفاعی را تمرین کردند.

نیروهای شرکت کننده در آن مقابله با دشمن فرضی در شرایط دشوار زمستان با استفاده از تسلیحات سنگین ازجمله تانک و نفربرهای زرهی را تمرین کردند.  واحدهای شرکت کننده در رزمایش، همکاری واحدهای پیاده و زرهی و نیز اقدامات تهاجمی و دفاعی را تمرین کردند. - اسپوتنیک ایران
6/10

نیروهای شرکت کننده در آن مقابله با دشمن فرضی در شرایط دشوار زمستان با استفاده از تسلیحات سنگین ازجمله تانک و نفربرهای زرهی را تمرین کردند. واحدهای شرکت کننده در رزمایش، همکاری واحدهای پیاده و زرهی و نیز اقدامات تهاجمی و دفاعی را تمرین کردند.

© AFP 2023 / Alain Jocard

این رزمایش در یک محدوده نظامی در منطقه تاپا در استونی جریان دارد و درمجموع بیش از ۱۴۰۰ نیروی نظامی در آن شرکت دارند.

این رزمایش در یک محدوده نظامی در منطقه تاپا در استونی جریان دارد و درمجموع بیش از ۱۴۰۰ نیروی نظامی در آن شرکت دارند. - اسپوتنیک ایران
7/10

این رزمایش در یک محدوده نظامی در منطقه تاپا در استونی جریان دارد و درمجموع بیش از ۱۴۰۰ نیروی نظامی در آن شرکت دارند.

© AFP 2023 / Alain Jocard

رزمایش ناتو با عنوان "وینتر کمپ" با شرکت واحدهای نظامی استونی و نیز واحدهایی از نیروهای ویژه فرانسه و انگلیس روز شتبه برگزار شد.

رزمایش ناتو با عنوان "وینتر کمپ" با شرکت واحدهای نظامی استونی و نیز واحدهایی از نیروهای ویژه فرانسه و انگلیس روز شتبه برگزار شد. - اسپوتنیک ایران
8/10

رزمایش ناتو با عنوان "وینتر کمپ" با شرکت واحدهای نظامی استونی و نیز واحدهایی از نیروهای ویژه فرانسه و انگلیس روز شتبه برگزار شد.

© AFP 2023 / Alain Jocard

نیروهای شرکت کننده در آن مقابله با دشمن فرضی در شرایط دشوار زمستان با استفاده از تسلیحات سنگین ازجمله تانک و نفربرهای زرهی را تمرین کردند. واحدهای شرکت کننده در رزمایش، همکاری واحدهای پیاده و زرهی و نیز اقدامات تهاجمی و دفاعی را تمرین کردند.

نیروهای شرکت کننده در آن مقابله با دشمن فرضی در شرایط دشوار زمستان با استفاده از تسلیحات سنگین ازجمله تانک و نفربرهای زرهی را تمرین کردند.  واحدهای شرکت کننده در رزمایش، همکاری واحدهای پیاده و زرهی و نیز اقدامات تهاجمی و دفاعی را تمرین کردند. - اسپوتنیک ایران
9/10

نیروهای شرکت کننده در آن مقابله با دشمن فرضی در شرایط دشوار زمستان با استفاده از تسلیحات سنگین ازجمله تانک و نفربرهای زرهی را تمرین کردند. واحدهای شرکت کننده در رزمایش، همکاری واحدهای پیاده و زرهی و نیز اقدامات تهاجمی و دفاعی را تمرین کردند.

© AFP 2023 / Alain Jocard

نیروهای شرکت کننده به تیراندازی با تسلیحات مختلف از جمله تانک و گشت زنی و نیز مهندسی رزمی و پاکسازی مین خواهند پرداخت. در مرحله بعدی اقدامات برای مقابله با دشمن فرضی که نقش آن را واحدهای یک گردان استونی ایفا می کرد تمرین شد.

نیروهای شرکت کننده به تیراندازی با تسلیحات مختلف از جمله تانک و گشت زنی و نیز مهندسی رزمی و پاکسازی مین خواهند پرداخت. در مرحله بعدی اقدامات برای مقابله با دشمن فرضی که نقش آن را واحدهای یک گردان استونی ایفا می کرد  تمرین شد. - اسپوتنیک ایران
10/10

نیروهای شرکت کننده به تیراندازی با تسلیحات مختلف از جمله تانک و گشت زنی و نیز مهندسی رزمی و پاکسازی مین خواهند پرداخت. در مرحله بعدی اقدامات برای مقابله با دشمن فرضی که نقش آن را واحدهای یک گردان استونی ایفا می کرد تمرین شد.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала