استودیوی "بازی تخت و تاج" در ایرلند

Telegram
استودیو "بازی تخت و تاج" در ایرلند، موزه‌ای جالب برای بازدیدکنندگان و گردشگران از سراسر جهان شده است.
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

استودیو "بازی تخت و تاج" در ایرلند، موزه‌ای جالب برای بازدیدکنندگان و گردشگران از سراسر جهان شده است.

مردی در حال عکس گرفتن از غول «وون وون» از سریال تلویزیونی «باز تخت و تاج».

استودیو "بازی تخت و تاج" در ایرلند، موزه‌ای جالب برای بازدیدکنندگان و گردشگران از سراسر جهان شده است.مردی در حال عکس گرفتن از غول «وون وون» از سریال تلویزیونی «باز تخت و تاج». - اسپوتنیک ایران
1/12

استودیو "بازی تخت و تاج" در ایرلند، موزه‌ای جالب برای بازدیدکنندگان و گردشگران از سراسر جهان شده است.

مردی در حال عکس گرفتن از غول «وون وون» از سریال تلویزیونی «باز تخت و تاج».

© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

استودیو "بازی تخت و تاج" در ایرلند، موزه‌ای جالب برای بازدیدکنندگان و گردشگران از سراسر جهان شده است.

صحنه ای از سریال و لباس هنرپیشگان.

استودیو "بازی تخت و تاج" در ایرلند، موزه‌ای جالب برای بازدیدکنندگان و گردشگران از سراسر جهان شده است.صحنه ای از سریال و لباس هنرپیشگان. - اسپوتنیک ایران
2/12

استودیو "بازی تخت و تاج" در ایرلند، موزه‌ای جالب برای بازدیدکنندگان و گردشگران از سراسر جهان شده است.

صحنه ای از سریال و لباس هنرپیشگان.

© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

استودیو "بازی تخت و تاج" در ایرلند، موزه‌ای جالب برای بازدیدکنندگان و گردشگران از سراسر جهان شده است.

صحنه ای از سریال و لباس هنرپیشگان.

استودیو "بازی تخت و تاج" در ایرلند، موزه‌ای جالب برای بازدیدکنندگان و گردشگران از سراسر جهان شده است.صحنه ای از سریال و لباس هنرپیشگان. - اسپوتنیک ایران
3/12

استودیو "بازی تخت و تاج" در ایرلند، موزه‌ای جالب برای بازدیدکنندگان و گردشگران از سراسر جهان شده است.

صحنه ای از سریال و لباس هنرپیشگان.

© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

صحنه های شمال عمدتا در ایرلند شمالی و ایسلند و صحنه های جنوب عمدتا در کرواسی و اسپانیا فیلمبرداری شده است. گفته می شود که بازیگرانی که سکانس هایی را در خارج از استودیو را بازی کردند در دمای انجماد و اغلب در زمین هایی پوشیده از برف زیاد بوده اند.

تنظیم صحنه‌ها.

صحنه های شمال عمدتا در ایرلند شمالی و ایسلند و صحنه های جنوب عمدتا در کرواسی و اسپانیا فیلمبرداری شده است. گفته می شود که بازیگرانی که سکانس هایی را در خارج از استودیو را بازی کردند در دمای انجماد و اغلب در زمین هایی پوشیده از برف زیاد بوده اند.تنظیم صحنه‌ها. - اسپوتنیک ایران
4/12

صحنه های شمال عمدتا در ایرلند شمالی و ایسلند و صحنه های جنوب عمدتا در کرواسی و اسپانیا فیلمبرداری شده است. گفته می شود که بازیگرانی که سکانس هایی را در خارج از استودیو را بازی کردند در دمای انجماد و اغلب در زمین هایی پوشیده از برف زیاد بوده اند.

تنظیم صحنه‌ها.

© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

استودیو "بازی تخت و تاج" در ایرلند، موزه‌ای جالب برای بازدیدکنندگان و گردشگران از سراسر جهان شده است.

اتاق بران استارک.

استودیو "بازی تخت و تاج" در ایرلند، موزه‌ای جالب برای بازدیدکنندگان و گردشگران از سراسر جهان شده است.اتاق بران استارک. - اسپوتنیک ایران
5/12

استودیو "بازی تخت و تاج" در ایرلند، موزه‌ای جالب برای بازدیدکنندگان و گردشگران از سراسر جهان شده است.

اتاق بران استارک.

© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

استودیو "بازی تخت و تاج" در ایرلند، موزه‌ای جالب برای بازدیدکنندگان و گردشگران از سراسر جهان شده است.

صحنه ای از سریال و گریم هنرپیشگان.

استودیو "بازی تخت و تاج" در ایرلند، موزه‌ای جالب برای بازدیدکنندگان و گردشگران از سراسر جهان شده است.صحنه ای از سریال و گریم هنرپیشگان. - اسپوتنیک ایران
6/12

استودیو "بازی تخت و تاج" در ایرلند، موزه‌ای جالب برای بازدیدکنندگان و گردشگران از سراسر جهان شده است.

صحنه ای از سریال و گریم هنرپیشگان.

© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

استودیو "بازی تخت و تاج" در ایرلند، موزه‌ای جالب برای بازدیدکنندگان و گردشگران از سراسر جهان شده است.

هنرپیشه یان بیتیه در نقش مرین ترانت.

استودیو "بازی تخت و تاج" در ایرلند، موزه‌ای جالب برای بازدیدکنندگان و گردشگران از سراسر جهان شده است.هنرپیشه یان بیتیه در نقش مرین ترانت. - اسپوتنیک ایران
7/12

استودیو "بازی تخت و تاج" در ایرلند، موزه‌ای جالب برای بازدیدکنندگان و گردشگران از سراسر جهان شده است.

هنرپیشه یان بیتیه در نقش مرین ترانت.

© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

استودیو "بازی تخت و تاج" در ایرلند، موزه‌ای جالب برای بازدیدکنندگان و گردشگران از سراسر جهان شده است.

شمشیر ند استارک.

استودیو "بازی تخت و تاج" در ایرلند، موزه‌ای جالب برای بازدیدکنندگان و گردشگران از سراسر جهان شده است.شمشیر ند استارک. - اسپوتنیک ایران
8/12

استودیو "بازی تخت و تاج" در ایرلند، موزه‌ای جالب برای بازدیدکنندگان و گردشگران از سراسر جهان شده است.

شمشیر ند استارک.

© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

استودیو "بازی تخت و تاج" در ایرلند، موزه‌ای جالب برای بازدیدکنندگان و گردشگران از سراسر جهان شده است.

صحنه ای از سریال و لباس هنرپیشگان.

استودیو "بازی تخت و تاج" در ایرلند، موزه‌ای جالب برای بازدیدکنندگان و گردشگران از سراسر جهان شده است.صحنه ای از سریال و لباس هنرپیشگان. - اسپوتنیک ایران
9/12

استودیو "بازی تخت و تاج" در ایرلند، موزه‌ای جالب برای بازدیدکنندگان و گردشگران از سراسر جهان شده است.

صحنه ای از سریال و لباس هنرپیشگان.

© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

بسیاری از سکانس های این سریال ( مانند تخت آهنی ) در استودیوی پینت هال در بلفاست فیلمبرداری شده اند.

بسیاری از سکانس های این سریال ( مانند تخت آهنی ) در استودیوی پینت هال در بلفاست فیلمبرداری شده اند. - اسپوتنیک ایران
10/12

بسیاری از سکانس های این سریال ( مانند تخت آهنی ) در استودیوی پینت هال در بلفاست فیلمبرداری شده اند.

© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

بسیاری از سکانس های این سریال ( مانند تخت آهنی ) در استودیوی پینت هال در بلفاست فیلمبرداری شده اند، صحنه های شمال عمدتا در ایرلند شمالی و ایسلند و صحنه های جنوب عمدتا در کرواسی و اسپانیا فیلمبرداری شده است. لوکیشن های سریال بازی تاج و تخت به یک جاذبه توریستی در کل اروپا برای گذراندن یک تعطیلات مناسب تبدیل شده اند. دنیای "وستروس"، سرزمینی که بیشتر وقایع بازی تاج و تخت در آن اتفاق می‌افتند، دارای نمادهایی از دوران قرون وسطی است. برای سازگاری با صفحه‌ی نمایش، تهیه‌کنندگان این سریال لوکیشن‌های بسیار دیدنی‌ای را انتخاب کردند تا حس دنیای دیگر که در کتاب نشان داده شده بود را القا کنند.

بسیاری از سکانس های این سریال ( مانند تخت آهنی ) در استودیوی پینت هال در بلفاست فیلمبرداری شده اند،  صحنه های شمال عمدتا در ایرلند شمالی و ایسلند و صحنه های جنوب عمدتا در کرواسی و اسپانیا فیلمبرداری شده است.  لوکیشن های سریال بازی تاج و تخت به یک جاذبه توریستی در کل اروپا برای گذراندن یک تعطیلات مناسب تبدیل شده اند. دنیای "وستروس"، سرزمینی که بیشتر وقایع بازی تاج و تخت در آن اتفاق می‌افتند، دارای نمادهایی از دوران قرون وسطی است.  برای سازگاری با صفحه‌ی نمایش، تهیه‌کنندگان این سریال لوکیشن‌های بسیار دیدنی‌ای را انتخاب کردند تا حس دنیای دیگر که در کتاب نشان داده شده بود را القا کنند. - اسپوتنیک ایران
11/12

بسیاری از سکانس های این سریال ( مانند تخت آهنی ) در استودیوی پینت هال در بلفاست فیلمبرداری شده اند، صحنه های شمال عمدتا در ایرلند شمالی و ایسلند و صحنه های جنوب عمدتا در کرواسی و اسپانیا فیلمبرداری شده است. لوکیشن های سریال بازی تاج و تخت به یک جاذبه توریستی در کل اروپا برای گذراندن یک تعطیلات مناسب تبدیل شده اند. دنیای "وستروس"، سرزمینی که بیشتر وقایع بازی تاج و تخت در آن اتفاق می‌افتند، دارای نمادهایی از دوران قرون وسطی است. برای سازگاری با صفحه‌ی نمایش، تهیه‌کنندگان این سریال لوکیشن‌های بسیار دیدنی‌ای را انتخاب کردند تا حس دنیای دیگر که در کتاب نشان داده شده بود را القا کنند.

© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

لوکیشن های سریال بازی تاج و تخت به یک جاذبه توریستی در کل اروپا برای گذراندن یک تعطیلات مناسب تبدیل شده اند. دنیای "وستروس"، سرزمینی که بیشتر وقایع بازی تاج و تخت در آن اتفاق می‌افتند، دارای نمادهایی از دوران قرون وسطی است. برای سازگاری با صفحه‌ی نمایش، تهیه‌کنندگان این سریال لوکیشن‌های بسیار دیدنی‌ای را انتخاب کردند تا حس دنیای دیگر که در کتاب نشان داده شده بود را القا کنند.

لوکیشن های سریال بازی تاج و تخت به یک جاذبه توریستی در کل اروپا برای گذراندن یک تعطیلات مناسب تبدیل شده اند. دنیای "وستروس"، سرزمینی که بیشتر وقایع بازی تاج و تخت در آن اتفاق می‌افتند، دارای نمادهایی از دوران قرون وسطی است.  برای سازگاری با صفحه‌ی نمایش، تهیه‌کنندگان این سریال لوکیشن‌های بسیار دیدنی‌ای را انتخاب کردند تا حس دنیای دیگر که در کتاب نشان داده شده بود را القا کنند. - اسپوتنیک ایران
12/12

لوکیشن های سریال بازی تاج و تخت به یک جاذبه توریستی در کل اروپا برای گذراندن یک تعطیلات مناسب تبدیل شده اند. دنیای "وستروس"، سرزمینی که بیشتر وقایع بازی تاج و تخت در آن اتفاق می‌افتند، دارای نمادهایی از دوران قرون وسطی است. برای سازگاری با صفحه‌ی نمایش، تهیه‌کنندگان این سریال لوکیشن‌های بسیار دیدنی‌ای را انتخاب کردند تا حس دنیای دیگر که در کتاب نشان داده شده بود را القا کنند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала