رویدادهای هفته به روایت تصویر

Telegram
مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.
© REUTERS / Alkis Konstantinidis

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

آتش برفپوش شد.

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.آتش برفپوش شد. - اسپوتنیک ایران
1/22

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

آتش برفپوش شد.

© REUTERS / Kim Hong-Ji

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

تاجران کره جنوبی در اعتراض به وضعیت کار و قوانین جدید دولتی، سر خود را تراشیدند.

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.تاجران کره جنوبی در اعتراض به وضعیت کار و قوانین جدید دولتی، سر خود را تراشیدند. - اسپوتنیک ایران
2/22

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

تاجران کره جنوبی در اعتراض به وضعیت کار و قوانین جدید دولتی، سر خود را تراشیدند.

© Sputnik / Alexander Patrin /  مراجعه به بانک تصاویر

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

مسابقه «جام کوزباس».

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.مسابقه «جام کوزباس». - اسپوتنیک ایران
3/22

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

مسابقه «جام کوزباس».

© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

وضعیت زیست محیطی بنگلادش.

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.وضعیت زیست محیطی بنگلادش. - اسپوتنیک ایران
4/22

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

وضعیت زیست محیطی بنگلادش.

© AFP 2022 / Carl De Souza

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

شوی موسیقی الکترونیک در برزیل.

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.شوی موسیقی الکترونیک در برزیل. - اسپوتنیک ایران
5/22

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

شوی موسیقی الکترونیک در برزیل.

© AFP 2022 / Sajjad Qayyum

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

یوزپلنگ در جامو و کشمیر.

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.یوزپلنگ در جامو و کشمیر. - اسپوتنیک ایران
6/22

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

یوزپلنگ در جامو و کشمیر.

© AP Photo / Mahesh Kumar A

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

نیروی حافظ امنیت راه آهن هند.

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.نیروی حافظ امنیت راه آهن هند. - اسپوتنیک ایران
7/22

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

نیروی حافظ امنیت راه آهن هند.

© AP Photo / Pau de la Calle

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

مهاجران در ایتالیا.

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.مهاجران در ایتالیا. - اسپوتنیک ایران
8/22

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

مهاجران در ایتالیا.

© AFP 2022 / Noel Celis

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

پوشش پلاستیکی زن چینی.

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.پوشش پلاستیکی زن چینی. - اسپوتنیک ایران
9/22

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

پوشش پلاستیکی زن چینی.

© REUTERS / Albert Gea

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

واکنش به محدودیت های کرونایی و واکسیناسیون در بارسلون اسپانیا.

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.واکنش به محدودیت های کرونایی و واکسیناسیون در بارسلون اسپانیا. - اسپوتنیک ایران
10/22

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

واکنش به محدودیت های کرونایی و واکسیناسیون در بارسلون اسپانیا.

© REUTERS / Violeta Santos Moura

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

نمایش مد شانل در پاریس.

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.نمایش مد شانل در پاریس. - اسپوتنیک ایران
11/22

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

نمایش مد شانل در پاریس.

© AFP 2022 / Jaafar Ashtiyeh

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

پناه گرفتن جوانان فلسطینی در پشت سپر در زمان درگیری با نیروهای اسرائیلی.

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.پناه گرفتن جوانان فلسطینی در پشت سپر در زمان درگیری با نیروهای اسرائیلی. - اسپوتنیک ایران
12/22

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

پناه گرفتن جوانان فلسطینی در پشت سپر در زمان درگیری با نیروهای اسرائیلی.

© REUTERS / Eldson Chagara

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

عواقب طوفان در ملاوی جنوبی آفریقا.

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.عواقب طوفان در ملاوی جنوبی آفریقا. - اسپوتنیک ایران
13/22

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

عواقب طوفان در ملاوی جنوبی آفریقا.

© AFP 2022 / Rijasolo

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

سقوط پارکینگ در ماداگاسکار.

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.سقوط پارکینگ در ماداگاسکار. - اسپوتنیک ایران
14/22

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

سقوط پارکینگ در ماداگاسکار.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

تظاهرات در بروکسل علیه محدودیت های کرونایی.

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.تظاهرات در بروکسل علیه محدودیت های کرونایی. - اسپوتنیک ایران
15/22

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

تظاهرات در بروکسل علیه محدودیت های کرونایی.

© AFP 2022 / Yasin Akgul

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

سرسره بازی در استانبول ترکیه.

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.سرسره بازی در استانبول ترکیه. - اسپوتنیک ایران
16/22

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

سرسره بازی در استانبول ترکیه.

© AFP 2022 / -

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

یکی از اعضای نیروهای دمکراتیک سوریه.

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.یکی از اعضای نیروهای دمکراتیک سوریه. - اسپوتنیک ایران
17/22

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

یکی از اعضای نیروهای دمکراتیک سوریه.

© AFP 2022

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

حمله به قطار و آتش زدن آن در «بیهار» هند.

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.حمله به قطار و آتش زدن آن در «بیهار» هند. - اسپوتنیک ایران
18/22

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

حمله به قطار و آتش زدن آن در «بیهار» هند.

© REUTERS / Kevin Jairaj / USA TODAY Sports

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

ورزشکار آمریکایی و همراهی سگ، تگزاس آمریکا.

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.ورزشکار آمریکایی و همراهی سگ، تگزاس آمریکا. - اسپوتنیک ایران
19/22

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

ورزشکار آمریکایی و همراهی سگ، تگزاس آمریکا.

© REUTERS / Stephane Mahe

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

طلوع خورشید در آسمان فرانسه.

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.طلوع خورشید در آسمان فرانسه. - اسپوتنیک ایران
20/22

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

طلوع خورشید در آسمان فرانسه.

© AP Photo / Alessandra Tarantino

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

عروس و پاپ فرانسیس.

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.عروس و پاپ فرانسیس. - اسپوتنیک ایران
21/22

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

عروس و پاپ فرانسیس.

© AFP 2022 / Javed Tanveer

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

دوچرخه‌سواری در قندهار.

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.دوچرخه‌سواری در قندهار. - اسپوتنیک ایران
22/22

مروری تصویری بر رویدادها و حوادثی می کنیم که طی هفته گذشته در جهان رخ دادند.

دوچرخه‌سواری در قندهار.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала