رنگ های زندگی

Telegram
برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.
© Photo / Fortunato Gatto / Travel Photographer of the Year

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.

پارک ملی «دنالی» آلاسکا، آمریکا.

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.پارک ملی «دنالی» آلاسکا، آمریکا. - اسپوتنیک ایران
1/18

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.

پارک ملی «دنالی» آلاسکا، آمریکا.

© Photo / William Burrard-Lucas / Travel Photographer of the Year

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.

منطقه «لایکیپیا» در کنیا، یوزپلنگ.

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.منطقه «لایکیپیا» در کنیا، یوزپلنگ. - اسپوتنیک ایران
2/18

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.

منطقه «لایکیپیا» در کنیا، یوزپلنگ.

© Photo / Fortunato Gatto / Travel Photographer of the Year

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.

پارک ملی "دنالی" آلاسکا، آمریکا. رنگ‌آمیزی که آرامش بخش روح و جان است.

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.پارک ملی "دنالی" آلاسکا، آمریکا. رنگ‌آمیزی که آرامش بخش روح و جان است. - اسپوتنیک ایران
3/18

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.

پارک ملی "دنالی" آلاسکا، آمریکا. رنگ‌آمیزی که آرامش بخش روح و جان است.

© Photo / Indigo Larmour / Travel Photographer of the Year

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.

شرجه، امارات متحده، شتاب برای یافتن جایی خوب.

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.شرجه، امارات متحده، شتاب برای یافتن جایی خوب. - اسپوتنیک ایران
4/18

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.

شرجه، امارات متحده، شتاب برای یافتن جایی خوب.

© Photo / Viet Van Tran / Travel Photographer of the Year

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.

سایگون، ویتنام، کفاش 90 ساله نگوس، همچنان در حال کار.

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.سایگون، ویتنام، کفاش 90 ساله نگوس، همچنان در حال کار. - اسپوتنیک ایران
5/18

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.

سایگون، ویتنام، کفاش 90 ساله نگوس، همچنان در حال کار.

© Photo / Tevin Kim / Travel Photographer of the Year

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.

پارک ملی وایومینگ آمریکا.

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.پارک ملی وایومینگ آمریکا. - اسپوتنیک ایران
6/18

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.

پارک ملی وایومینگ آمریکا.

© Photo / Jie Fischer / Travel Photographer of the Year

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.

دریاچه «مگادی» کنیا.

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.دریاچه «مگادی» کنیا. - اسپوتنیک ایران
7/18

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.

دریاچه «مگادی» کنیا.

© Photo / F Dilek Uyar / Travel Photographer of the Year

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.

روستای «موغله» در ترکیه که هنوز برخی از سنت های خاص در آنجا حفظ شده است.

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.روستای «موغله» در ترکیه که هنوز برخی از سنت های خاص در آنجا حفظ شده است. - اسپوتنیک ایران
8/18

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.

روستای «موغله» در ترکیه که هنوز برخی از سنت های خاص در آنجا حفظ شده است.

© Photo / Jai Shet / Travel Photographer of the Year

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.

پارک «مگنولیا» تگزاس آمریکا.

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.پارک «مگنولیا» تگزاس آمریکا. - اسپوتنیک ایران
9/18

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.

پارک «مگنولیا» تگزاس آمریکا.

© Photo / Alain Schroeder / Travel Photographer of the Year

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.

قرقیزستان، شرکت 170 اسب سوار در مسابقه بزکشی.

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.قرقیزستان، شرکت 170 اسب سوار در مسابقه بزکشی. - اسپوتنیک ایران
10/18

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.

قرقیزستان، شرکت 170 اسب سوار در مسابقه بزکشی.

© Photo / Zhiyue Shi / Travel Photographer of the Year

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.

دایره طبیعی زیرآبی، فیلیپین.

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.دایره طبیعی زیرآبی، فیلیپین. - اسپوتنیک ایران
11/18

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.

دایره طبیعی زیرآبی، فیلیپین.

© Photo / Dani Salvà / Travel Photographer of the Year

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.

مقدمات «رقص مرگ» در اسپانیا.

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.مقدمات «رقص مرگ» در اسپانیا. - اسپوتنیک ایران
12/18

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.

مقدمات «رقص مرگ» در اسپانیا.

© Photo / Beniamino Pisati / Travel Photographer of the Year

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.

کلبه زیرزمینی چوپان ایتالیایی که به اندازه تابوت است.

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.کلبه زیرزمینی چوپان ایتالیایی که به اندازه تابوت است. - اسپوتنیک ایران
13/18

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.

کلبه زیرزمینی چوپان ایتالیایی که به اندازه تابوت است.

© Photo / Alessandro Bergamini / Travel Photographer of the Year

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.

دختر مسلمانی که صورتش را پوشانده است.

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.دختر مسلمانی که صورتش را پوشانده است. - اسپوتنیک ایران
14/18

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.

دختر مسلمانی که صورتش را پوشانده است.

© Photo / Johnny Haglund / Travel Photographer of the Year

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.

بندر برزیلی، آشکار شدن آشغال ها در هنگام جزرومد.

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.بندر برزیلی، آشکار شدن آشغال ها در هنگام جزرومد. - اسپوتنیک ایران
15/18

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.

بندر برزیلی، آشکار شدن آشغال ها در هنگام جزرومد.

© Photo / Alain Schroeder / Travel Photographer of the Year

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.

پیونگ یانگ، کره شمالی.

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.پیونگ یانگ، کره شمالی. - اسپوتنیک ایران
16/18

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.

پیونگ یانگ، کره شمالی.

© Photo / Mouneb Taim / Travel Photographer of the Year

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.

ادلب سوریه. محله ای که به خاطر افطارهای دسته‌جمعی قبل از جنگ مشهور بود.

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.ادلب سوریه. محله ای که به خاطر افطارهای دسته‌جمعی قبل از جنگ مشهور بود. - اسپوتنیک ایران
17/18

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.

ادلب سوریه. محله ای که به خاطر افطارهای دسته‌جمعی قبل از جنگ مشهور بود.

© Photo / Alessandro Bergamini / Travel Photographer of the Year

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.

راهب های میانمار در حال گردش در نزدیکی معبد.

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.راهب های میانمار در حال گردش در نزدیکی معبد. - اسپوتنیک ایران
18/18

برندگان مسابقه بین المللی سفر 2021 اعلام شدند.

راهب های میانمار در حال گردش در نزدیکی معبد.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала