نمایش مد دیور

Telegram
طرح های لباس، طراح ماریا گرازیا چیوری را به‌عنوان بخشی از نمایش مجموعه مد لباس بهار و تابستان ۲۰۲۲ او برای خانه مد دیور در پاریس به نمایش درآمد.
© REUTERS / Violeta Santos Moura

مدل‌ها خلاقیت‌های طراح ماریا گرازیا چیوری را به‌عنوان بخشی از نمایش مجموعه مد لباس بهار و تابستان ۲۰۲۲ او برای خانه مد دیور در پاریس، فرانسه، ۲۴ ژانویه ۲۰۲۲ ارائه می‌کنند.

مدل‌ها خلاقیت‌های طراح ماریا گرازیا چیوری را به‌عنوان بخشی از نمایش مجموعه مد لباس بهار و تابستان ۲۰۲۲ او برای خانه مد دیور در پاریس، فرانسه، ۲۴ ژانویه ۲۰۲۲ ارائه می‌کنند. - اسپوتنیک ایران
1/10

مدل‌ها خلاقیت‌های طراح ماریا گرازیا چیوری را به‌عنوان بخشی از نمایش مجموعه مد لباس بهار و تابستان ۲۰۲۲ او برای خانه مد دیور در پاریس، فرانسه، ۲۴ ژانویه ۲۰۲۲ ارائه می‌کنند.

© AP Photo / Michel Euler

طرح های لباس، طراح ماریا گرازیا چیوری را به‌عنوان بخشی از نمایش مجموعه مد لباس بهار و تابستان ۲۰۲۲ او برای خانه مد دیور در پاریس به نمایش درآمد.

طرح های لباس،  طراح ماریا گرازیا چیوری را به‌عنوان بخشی از نمایش مجموعه مد لباس بهار و تابستان ۲۰۲۲ او برای خانه مد دیور در پاریس به نمایش درآمد. - اسپوتنیک ایران
2/10

طرح های لباس، طراح ماریا گرازیا چیوری را به‌عنوان بخشی از نمایش مجموعه مد لباس بهار و تابستان ۲۰۲۲ او برای خانه مد دیور در پاریس به نمایش درآمد.

© AP Photo / Lewis Joly

طرح های لباس، طراح ماریا گرازیا چیوری را به‌عنوان بخشی از نمایش مجموعه مد لباس بهار و تابستان ۲۰۲۲ او برای خانه مد دیور در پاریس به نمایش درآمد.

مدل پاتریسیا کونترراس.

طرح های لباس،  طراح ماریا گرازیا چیوری را به‌عنوان بخشی از نمایش مجموعه مد لباس بهار و تابستان ۲۰۲۲ او برای خانه مد دیور در پاریس به نمایش درآمد.مدل پاتریسیا کونترراس. - اسپوتنیک ایران
3/10

طرح های لباس، طراح ماریا گرازیا چیوری را به‌عنوان بخشی از نمایش مجموعه مد لباس بهار و تابستان ۲۰۲۲ او برای خانه مد دیور در پاریس به نمایش درآمد.

مدل پاتریسیا کونترراس.

© REUTERS / Violeta Santos Moura

طرح های لباس، طراح ماریا گرازیا چیوری را به‌عنوان بخشی از نمایش مجموعه مد لباس بهار و تابستان ۲۰۲۲ او برای خانه مد دیور در پاریس به نمایش درآمد.

طرح های لباس،  طراح ماریا گرازیا چیوری را به‌عنوان بخشی از نمایش مجموعه مد لباس بهار و تابستان ۲۰۲۲ او برای خانه مد دیور در پاریس به نمایش درآمد. - اسپوتنیک ایران
4/10

طرح های لباس، طراح ماریا گرازیا چیوری را به‌عنوان بخشی از نمایش مجموعه مد لباس بهار و تابستان ۲۰۲۲ او برای خانه مد دیور در پاریس به نمایش درآمد.

© AP Photo / Michel Euler

حاضران در نمایش مجموعه مد لباس بهار و تابستان ۲۰۲۲ طراح ماریا گرازیا چیوری برای خانه مد دیور در پاریس.

حاضران در نمایش مجموعه مد لباس بهار و تابستان ۲۰۲۲ طراح ماریا گرازیا چیوری برای خانه مد دیور در پاریس. - اسپوتنیک ایران
5/10

حاضران در نمایش مجموعه مد لباس بهار و تابستان ۲۰۲۲ طراح ماریا گرازیا چیوری برای خانه مد دیور در پاریس.

© AP Photo / Lewis Joly

طرح های لباس، طراح ماریا گرازیا چیوری را به‌عنوان بخشی از نمایش مجموعه مد لباس بهار و تابستان ۲۰۲۲ او برای خانه مد دیور در پاریس به نمایش درآمد.

مدل کارا دلوینگ.

طرح های لباس،  طراح ماریا گرازیا چیوری را به‌عنوان بخشی از نمایش مجموعه مد لباس بهار و تابستان ۲۰۲۲ او برای خانه مد دیور در پاریس به نمایش درآمد.مدل کارا دلوینگ. - اسپوتنیک ایران
6/10

طرح های لباس، طراح ماریا گرازیا چیوری را به‌عنوان بخشی از نمایش مجموعه مد لباس بهار و تابستان ۲۰۲۲ او برای خانه مد دیور در پاریس به نمایش درآمد.

مدل کارا دلوینگ.

© REUTERS / Violeta Santos Moura

طرح های لباس، طراح ماریا گرازیا چیوری را به‌عنوان بخشی از نمایش مجموعه مد لباس بهار و تابستان ۲۰۲۲ او برای خانه مد دیور در پاریس به نمایش درآمد.

مدل ها در حال نمایش طرح های لباس.

طرح های لباس،  طراح ماریا گرازیا چیوری را به‌عنوان بخشی از نمایش مجموعه مد لباس بهار و تابستان ۲۰۲۲ او برای خانه مد دیور در پاریس به نمایش درآمد.مدل ها در حال نمایش طرح های لباس. - اسپوتنیک ایران
7/10

طرح های لباس، طراح ماریا گرازیا چیوری را به‌عنوان بخشی از نمایش مجموعه مد لباس بهار و تابستان ۲۰۲۲ او برای خانه مد دیور در پاریس به نمایش درآمد.

مدل ها در حال نمایش طرح های لباس.

© AFP 2022 / Christophe Archambault

طرح های لباس، طراح ماریا گرازیا چیوری را به‌عنوان بخشی از نمایش مجموعه مد لباس بهار و تابستان ۲۰۲۲ او برای خانه مد دیور در پاریس به نمایش درآمد.

طرح های لباس،  طراح ماریا گرازیا چیوری را به‌عنوان بخشی از نمایش مجموعه مد لباس بهار و تابستان ۲۰۲۲ او برای خانه مد دیور در پاریس به نمایش درآمد. - اسپوتنیک ایران
8/10

طرح های لباس، طراح ماریا گرازیا چیوری را به‌عنوان بخشی از نمایش مجموعه مد لباس بهار و تابستان ۲۰۲۲ او برای خانه مد دیور در پاریس به نمایش درآمد.

© REUTERS / Violeta Santos Moura

طرح های لباس، طراح ماریا گرازیا چیوری را به‌عنوان بخشی از نمایش مجموعه مد لباس بهار و تابستان ۲۰۲۲ او برای خانه مد دیور در پاریس به نمایش درآمد.

طرح های لباس،  طراح ماریا گرازیا چیوری را به‌عنوان بخشی از نمایش مجموعه مد لباس بهار و تابستان ۲۰۲۲ او برای خانه مد دیور در پاریس به نمایش درآمد. - اسپوتنیک ایران
9/10

طرح های لباس، طراح ماریا گرازیا چیوری را به‌عنوان بخشی از نمایش مجموعه مد لباس بهار و تابستان ۲۰۲۲ او برای خانه مد دیور در پاریس به نمایش درآمد.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes

طرح های لباس، طراح ماریا گرازیا چیوری را به‌عنوان بخشی از نمایش مجموعه مد لباس بهار و تابستان ۲۰۲۲ او برای خانه مد دیور در پاریس به نمایش درآمد.

طرح های لباس،  طراح ماریا گرازیا چیوری را به‌عنوان بخشی از نمایش مجموعه مد لباس بهار و تابستان ۲۰۲۲ او برای خانه مد دیور در پاریس به نمایش درآمد. - اسپوتنیک ایران
10/10

طرح های لباس، طراح ماریا گرازیا چیوری را به‌عنوان بخشی از نمایش مجموعه مد لباس بهار و تابستان ۲۰۲۲ او برای خانه مد دیور در پاریس به نمایش درآمد.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала