زندگی از نگاه تاریخ

Telegram
برگزیدگان مسابقه "هنر عکاسی ساختمان 2021" اعلام شدند.
© Photo / Mikhail Proskalov / Art of Building / CIOB

برگزیدگان مسابقه "هنر عکاسی ساختمان 2021" اعلام شدند.

سن پیترزبورگ، روسیه. ارتفاع ساختمان 462 متر.

برگزیدگان مسابقه "هنر عکاسی ساختمان 2021" اعلام شدند.سن پیترزبورگ، روسیه. ارتفاع ساختمان 462 متر. - اسپوتنیک ایران
1/12

برگزیدگان مسابقه "هنر عکاسی ساختمان 2021" اعلام شدند.

سن پیترزبورگ، روسیه. ارتفاع ساختمان 462 متر.

© Photo / Rahaman Hossain / Art of Building / CIOB

برگزیدگان مسابقه "هنر عکاسی ساختمان 2021" اعلام شدند.

آرامگاه «همایون» در دهلی هند، میراث فرهنگی یونسکو.

برگزیدگان مسابقه "هنر عکاسی ساختمان 2021" اعلام شدند.آرامگاه «همایون» در دهلی هند، میراث فرهنگی یونسکو. - اسپوتنیک ایران
2/12

برگزیدگان مسابقه "هنر عکاسی ساختمان 2021" اعلام شدند.

آرامگاه «همایون» در دهلی هند، میراث فرهنگی یونسکو.

© Photo / Joebel Garcisto / Art of Building / CIOB

برگزیدگان مسابقه "هنر عکاسی ساختمان 2021" اعلام شدند.

غرفه ژاپن در نمایشگاه بین المللی اکسپو در دبی.

برگزیدگان مسابقه "هنر عکاسی ساختمان 2021" اعلام شدند.غرفه ژاپن در نمایشگاه بین المللی اکسپو در دبی. - اسپوتنیک ایران
3/12

برگزیدگان مسابقه "هنر عکاسی ساختمان 2021" اعلام شدند.

غرفه ژاپن در نمایشگاه بین المللی اکسپو در دبی.

© Photo / Camellia L. Staab / Art of Building / CIOB

برگزیدگان مسابقه "هنر عکاسی ساختمان 2021" اعلام شدند.

ترکیبی از سبک معماری قدیمی و نو.

برگزیدگان مسابقه "هنر عکاسی ساختمان 2021" اعلام شدند.ترکیبی از سبک معماری قدیمی و نو. - اسپوتنیک ایران
4/12

برگزیدگان مسابقه "هنر عکاسی ساختمان 2021" اعلام شدند.

ترکیبی از سبک معماری قدیمی و نو.

© Photo / Kiril Kolosov / Art of Building / CIOB

برگزیدگان مسابقه "هنر عکاسی ساختمان 2021" اعلام شدند.

بازی نور و سایه در محل ساختمان سازی.

برگزیدگان مسابقه "هنر عکاسی ساختمان 2021" اعلام شدند.بازی نور و سایه در محل ساختمان سازی. - اسپوتنیک ایران
5/12

برگزیدگان مسابقه "هنر عکاسی ساختمان 2021" اعلام شدند.

بازی نور و سایه در محل ساختمان سازی.

© Photo / Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz / Art of Building / CIOB

برگزیدگان مسابقه "هنر عکاسی ساختمان 2021" اعلام شدند.

پل معلق بیزکایا، میراث فرهنگی یونسکو که توسط فردیناند آرنودین شاگرد ایفل ساخته شد.

برگزیدگان مسابقه "هنر عکاسی ساختمان 2021" اعلام شدند.پل معلق بیزکایا، میراث فرهنگی یونسکو که توسط فردیناند آرنودین شاگرد ایفل ساخته شد. - اسپوتنیک ایران
6/12

برگزیدگان مسابقه "هنر عکاسی ساختمان 2021" اعلام شدند.

پل معلق بیزکایا، میراث فرهنگی یونسکو که توسط فردیناند آرنودین شاگرد ایفل ساخته شد.

© Photo / Gina Soden / Art of Building / CIOB

برگزیدگان مسابقه "هنر عکاسی ساختمان 2021" اعلام شدند.

راه پله‌ای از یاد رفته. طاق نورانی.

برگزیدگان مسابقه "هنر عکاسی ساختمان 2021" اعلام شدند.راه پله‌ای از یاد رفته. طاق نورانی. - اسپوتنیک ایران
7/12

برگزیدگان مسابقه "هنر عکاسی ساختمان 2021" اعلام شدند.

راه پله‌ای از یاد رفته. طاق نورانی.

© Photo / Yulia Nevskaya / Art of Building / CIOB

برگزیدگان مسابقه "هنر عکاسی ساختمان 2021" اعلام شدند.

ساختمان سازی در نوریلسک روسیه. رنگ آمیزی ساختمانها برای آرامش بیشتر ساکنان.

برگزیدگان مسابقه "هنر عکاسی ساختمان 2021" اعلام شدند.ساختمان سازی در نوریلسک روسیه. رنگ آمیزی ساختمانها برای آرامش بیشتر ساکنان. - اسپوتنیک ایران
8/12

برگزیدگان مسابقه "هنر عکاسی ساختمان 2021" اعلام شدند.

ساختمان سازی در نوریلسک روسیه. رنگ آمیزی ساختمانها برای آرامش بیشتر ساکنان.

© Photo / Desmond Chiend Yew Ngu / Art of Building / CIOB

برگزیدگان مسابقه "هنر عکاسی ساختمان 2021" اعلام شدند.

فضایی باز برای دوستداران اسکیت.

برگزیدگان مسابقه "هنر عکاسی ساختمان 2021" اعلام شدند.فضایی باز برای دوستداران اسکیت. - اسپوتنیک ایران
9/12

برگزیدگان مسابقه "هنر عکاسی ساختمان 2021" اعلام شدند.

فضایی باز برای دوستداران اسکیت.

© Photo / Roberto Bueno / Art of Building / CIOB

برگزیدگان مسابقه "هنر عکاسی ساختمان 2021" اعلام شدند.

سایه، نمایانگر شکل واقعی پل.

برگزیدگان مسابقه "هنر عکاسی ساختمان 2021" اعلام شدند.سایه، نمایانگر شکل واقعی پل. - اسپوتنیک ایران
10/12

برگزیدگان مسابقه "هنر عکاسی ساختمان 2021" اعلام شدند.

سایه، نمایانگر شکل واقعی پل.

© Photo / Pati John / Art of Building / CIOB

برگزیدگان مسابقه "هنر عکاسی ساختمان 2021" اعلام شدند.

معماری هلندی.

برگزیدگان مسابقه "هنر عکاسی ساختمان 2021" اعلام شدند.معماری هلندی. - اسپوتنیک ایران
11/12

برگزیدگان مسابقه "هنر عکاسی ساختمان 2021" اعلام شدند.

معماری هلندی.

© Photo / Andrzej_Bochenski / Art of Building / CIOB

برگزیدگان مسابقه "هنر عکاسی ساختمان 2021" اعلام شدند.

سقف چوبی سنتی.

برگزیدگان مسابقه "هنر عکاسی ساختمان 2021" اعلام شدند.سقف چوبی سنتی. - اسپوتنیک ایران
12/12

برگزیدگان مسابقه "هنر عکاسی ساختمان 2021" اعلام شدند.

سقف چوبی سنتی.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала