آتشفشان تونگا، خاکسترپوش کرد

Telegram
عکس های ماهواره‌ای از فوران آتشفشان تونگا اعجاب‌آور است.
© REUTERS / 2022 Maxar Technologies

عکس های ماهواره‌ای از فوران آتشفشان تونگا اعجاب‌آور است.

فوران آتش‌فشانی عظیم در کشور تونگا، که باعث ایجاد امواج سونامی شد، بخش‌های بزرگی از اقیانوس آرام را با خاکستر پوشاند.

عکس های ماهواره‌ای از فوران آتشفشان تونگا اعجاب‌آور است.فوران آتش‌فشانی عظیم در کشور تونگا، که باعث ایجاد امواج سونامی شد، بخش‌های بزرگی از اقیانوس آرام را با خاکستر پوشاند. - اسپوتنیک ایران
1/8

عکس های ماهواره‌ای از فوران آتشفشان تونگا اعجاب‌آور است.

فوران آتش‌فشانی عظیم در کشور تونگا، که باعث ایجاد امواج سونامی شد، بخش‌های بزرگی از اقیانوس آرام را با خاکستر پوشاند.

© REUTERS / 2022 Maxar Technologies

فوران این آتش‌فشان ستونی از خاکستر را به آسمان فرستاد و هشدار امواج ۱.۲ متری برای تونگا داده شد. فوران آتش‌فشانی عظیم در کشور تونگا، که باعث ایجاد امواج سونامی شد، بخش‌های بزرگی از اقیانوس آرام را با خاکستر پوشاند.

فوران این آتش‌فشان ستونی از خاکستر را به آسمان فرستاد و هشدار امواج ۱.۲ متری برای تونگا داده شد.  فوران آتش‌فشانی عظیم در کشور تونگا، که باعث ایجاد امواج سونامی شد، بخش‌های بزرگی از اقیانوس آرام را با خاکستر پوشاند. - اسپوتنیک ایران
2/8

فوران این آتش‌فشان ستونی از خاکستر را به آسمان فرستاد و هشدار امواج ۱.۲ متری برای تونگا داده شد. فوران آتش‌فشانی عظیم در کشور تونگا، که باعث ایجاد امواج سونامی شد، بخش‌های بزرگی از اقیانوس آرام را با خاکستر پوشاند.

© REUTERS / New Zealand Defence Force

عکس های ماهواره‌ای از فوران آتشفشان تونگا اعجاب‌آور است.

فوران آتش‌فشانی عظیم در کشور تونگا، که باعث ایجاد امواج سونامی شد، بخش‌های بزرگی از اقیانوس آرام را با خاکستر پوشاند.

عکس های ماهواره‌ای از فوران آتشفشان تونگا اعجاب‌آور است.فوران آتش‌فشانی عظیم در کشور تونگا، که باعث ایجاد امواج سونامی شد، بخش‌های بزرگی از اقیانوس آرام را با خاکستر پوشاند. - اسپوتنیک ایران
3/8

عکس های ماهواره‌ای از فوران آتشفشان تونگا اعجاب‌آور است.

فوران آتش‌فشانی عظیم در کشور تونگا، که باعث ایجاد امواج سونامی شد، بخش‌های بزرگی از اقیانوس آرام را با خاکستر پوشاند.

© REUTERS / New Zealand Defence Force

مجموعه آتش‌فشان‌های منطقه هونگا تونگا-هونگا هاآپای در حدود ۶۵ کیلومتری شمال پایتخت تونگا واقع شده‌اند. فوران عظیم آتش‌فشان در زیر آب‌های جنوب اقیانوس آرام اتفاق افتاد و در پی آن برای چند کشور، از جمله تونگا، فیجی و نیوزیلند، هشدار وقوع سونامی صادر شد. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که بعضی از جزایر دورافتاده کاملا زیرآب رفته‌اند.

مجموعه آتش‌فشان‌های منطقه هونگا تونگا-هونگا هاآپای در حدود ۶۵ کیلومتری شمال پایتخت تونگا واقع شده‌اند. فوران عظیم آتش‌فشان در زیر آب‌های جنوب اقیانوس آرام اتفاق افتاد و در پی آن برای چند کشور، از جمله تونگا، فیجی و نیوزیلند، هشدار وقوع سونامی صادر شد.  تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که بعضی از جزایر دورافتاده کاملا زیرآب رفته‌اند. - اسپوتنیک ایران
4/8

مجموعه آتش‌فشان‌های منطقه هونگا تونگا-هونگا هاآپای در حدود ۶۵ کیلومتری شمال پایتخت تونگا واقع شده‌اند. فوران عظیم آتش‌فشان در زیر آب‌های جنوب اقیانوس آرام اتفاق افتاد و در پی آن برای چند کشور، از جمله تونگا، فیجی و نیوزیلند، هشدار وقوع سونامی صادر شد. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که بعضی از جزایر دورافتاده کاملا زیرآب رفته‌اند.

© REUTERS / 2022 Maxar Technologies

عکس های ماهواره‌ای از فوران آتشفشان تونگا اعجاب‌آور است.

فوران آتش‌فشانی عظیم در کشور تونگا، که باعث ایجاد امواج سونامی شد، بخش‌های بزرگی از اقیانوس آرام را با خاکستر پوشاند.

عکس های ماهواره‌ای از فوران آتشفشان تونگا اعجاب‌آور است.فوران آتش‌فشانی عظیم در کشور تونگا، که باعث ایجاد امواج سونامی شد، بخش‌های بزرگی از اقیانوس آرام را با خاکستر پوشاند. - اسپوتنیک ایران
5/8

عکس های ماهواره‌ای از فوران آتشفشان تونگا اعجاب‌آور است.

فوران آتش‌فشانی عظیم در کشور تونگا، که باعث ایجاد امواج سونامی شد، بخش‌های بزرگی از اقیانوس آرام را با خاکستر پوشاند.

© REUTERS / 2022 Maxar Technologies

فوران این آتش‌فشان ستونی از خاکستر را به آسمان فرستاد و هشدار امواج ۱.۲ متری برای تونگا داده شد. فوران آتش‌فشانی عظیم در کشور تونگا، که باعث ایجاد امواج سونامی شد، بخش‌های بزرگی از اقیانوس آرام را با خاکستر پوشاند.

فوران این آتش‌فشان ستونی از خاکستر را به آسمان فرستاد و هشدار امواج ۱.۲ متری برای تونگا داده شد.  فوران آتش‌فشانی عظیم در کشور تونگا، که باعث ایجاد امواج سونامی شد، بخش‌های بزرگی از اقیانوس آرام را با خاکستر پوشاند. - اسپوتنیک ایران
6/8

فوران این آتش‌فشان ستونی از خاکستر را به آسمان فرستاد و هشدار امواج ۱.۲ متری برای تونگا داده شد. فوران آتش‌فشانی عظیم در کشور تونگا، که باعث ایجاد امواج سونامی شد، بخش‌های بزرگی از اقیانوس آرام را با خاکستر پوشاند.

© REUTERS / 2022 Maxar Technologies

عکس های ماهواره‌ای از فوران آتشفشان تونگا اعجاب‌آور است.

فوران آتش‌فشانی عظیم در کشور تونگا، که باعث ایجاد امواج سونامی شد، بخش‌های بزرگی از اقیانوس آرام را با خاکستر پوشاند.

عکس های ماهواره‌ای از فوران آتشفشان تونگا اعجاب‌آور است.فوران آتش‌فشانی عظیم در کشور تونگا، که باعث ایجاد امواج سونامی شد، بخش‌های بزرگی از اقیانوس آرام را با خاکستر پوشاند. - اسپوتنیک ایران
7/8

عکس های ماهواره‌ای از فوران آتشفشان تونگا اعجاب‌آور است.

فوران آتش‌فشانی عظیم در کشور تونگا، که باعث ایجاد امواج سونامی شد، بخش‌های بزرگی از اقیانوس آرام را با خاکستر پوشاند.

© REUTERS / 2022 Maxar Technologies

عکس های ماهواره‌ای از فوران آتشفشان تونگا اعجاب‌آور است.

تونگا، حالا که لایه‌ای از خاکستر آتش‌فشان آن را پوشانده، شبیه سطح ماه شده است.

عکس های ماهواره‌ای از فوران آتشفشان تونگا اعجاب‌آور است.تونگا، حالا که لایه‌ای از خاکستر آتش‌فشان آن را پوشانده، شبیه سطح ماه شده است. - اسپوتنیک ایران
8/8

عکس های ماهواره‌ای از فوران آتشفشان تونگا اعجاب‌آور است.

تونگا، حالا که لایه‌ای از خاکستر آتش‌فشان آن را پوشانده، شبیه سطح ماه شده است.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала