غارت بسته‌های پستی در آمریکا

Telegram
راهزنی و دزدی از قطارهای باری یونیون پاسفیک از مبدا بنادر واقع در لس آنجلس و "Long Beach" در ایالت کالیفرنیا طی ماه ها و سال های اخیر شدت یافته است.
© AFP 2022 / Patrick T. Fallon

راهزنی و دزدی از قطارهای باری یونیون پاسفیک از مبدا بنادر واقع در لس آنجلس و "Long Beach" در ایالت کالیفرنیا طی ماه ها و سال های اخیر شدت یافته است.

راهزنی و دزدی از قطارهای باری یونیون پاسفیک از مبدا بنادر واقع در  لس آنجلس و "Long Beach" در ایالت کالیفرنیا طی ماه ها و سال های اخیر شدت یافته است. - اسپوتنیک ایران
1/11

راهزنی و دزدی از قطارهای باری یونیون پاسفیک از مبدا بنادر واقع در لس آنجلس و "Long Beach" در ایالت کالیفرنیا طی ماه ها و سال های اخیر شدت یافته است.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

حدود ۴۰ درصد از نقل و انتقال کالا در خاک آمریکا از طریق شرکت خط آهن یونیون پاسفیک صورت می گیرد و این دستبردها بر انتقال زنجیره کالا در آمریکا تاثیر می گذارد. نیروهای امنیتی این شرکت ظرف سه ماه گذشته حدود ۱۰۰ نفر از این سارقان را بازداشت کرده اند.

حدود ۴۰ درصد از نقل و انتقال کالا در خاک آمریکا از طریق شرکت خط آهن  یونیون پاسفیک صورت می گیرد و این دستبردها بر انتقال زنجیره کالا در  آمریکا تاثیر می گذارد. نیروهای امنیتی این شرکت ظرف سه ماه گذشته حدود ۱۰۰  نفر از این سارقان را بازداشت کرده اند. - اسپوتنیک ایران
2/11

حدود ۴۰ درصد از نقل و انتقال کالا در خاک آمریکا از طریق شرکت خط آهن یونیون پاسفیک صورت می گیرد و این دستبردها بر انتقال زنجیره کالا در آمریکا تاثیر می گذارد. نیروهای امنیتی این شرکت ظرف سه ماه گذشته حدود ۱۰۰ نفر از این سارقان را بازداشت کرده اند.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

در مسیر ۲۰ مایلی که قطارهای باری از بندر طی می کنند تا از شهر خارج شوند از سوی همسایگان که در اطراف خط آهن به سر می برند، اختلال ایجاد می شود و سنسورهای قطار با تصور آنکه مشکلی بروز کرده باعث توقف و یا کند شدن حرکت می شوند که آنگاه مردم به سوی کانتینرهای حامل بار حمله برده و کالاهای موجود را به سرقت می برند.

در مسیر ۲۰ مایلی که قطارهای باری از بندر طی می کنند تا از شهر خارج شوند از سوی همسایگان که در اطراف خط آهن به سر می برند، اختلال ایجاد می شود و سنسورهای قطار با تصور آنکه مشکلی بروز کرده باعث توقف و یا کند شدن حرکت می شوند که آنگاه مردم به سوی کانتینرهای حامل بار حمله برده و کالاهای موجود را به سرقت می برند. - اسپوتنیک ایران
3/11

در مسیر ۲۰ مایلی که قطارهای باری از بندر طی می کنند تا از شهر خارج شوند از سوی همسایگان که در اطراف خط آهن به سر می برند، اختلال ایجاد می شود و سنسورهای قطار با تصور آنکه مشکلی بروز کرده باعث توقف و یا کند شدن حرکت می شوند که آنگاه مردم به سوی کانتینرهای حامل بار حمله برده و کالاهای موجود را به سرقت می برند.

© AFP 2022 / Patrick T. Fallon

به گفته مقامات یونیون پاسفیک دزدی از محموله های باری قطارهای این شرکت راه آهن طی سال گذشته ۱۶۰ درصد افزایش داشته و روزانه ۹۰ کانتینر باری از سوی مردم مورد دستبرد قرار می گیرد. این شرکت خط آهن آمریکایی اعلام کرده که خسارت به واگن های آن تاکنون حدود پنج میلیون دلار هزینه به بار آورده است. در مسیر ۲۰ مایلی که قطارهای باری از بندر طی می کنند تا از شهر خارج شوند از سوی همسایگان که در اطراف خط آهن به سر می برند، اختلال ایجاد می شود و سنسورهای قطار با تصور آنکه مشکلی بروز کرده باعث توقف و یا کند شدن حرکت می شوند که آنگاه مردم به سوی کانتینرهای حامل بار حمله برده و کالاهای موجود را به سرقت می برند. شرکت خط آهن یونیون پسفیک که بیش از ۳۲هزار مایل (۵۱هزار کیلومتر) خط آهن را دراختیار دارد از نیروهای امنیتی مخصوص به خود برای حفاظت ازاین خطوط برخودار است و این نیروها با پلیس محلی نیز همکاری دارند.

به گفته مقامات یونیون پاسفیک دزدی از محموله های باری قطارهای این شرکت راه آهن طی سال گذشته ۱۶۰ درصد افزایش داشته و روزانه ۹۰ کانتینر باری از سوی مردم مورد دستبرد قرار می گیرد. این شرکت خط آهن آمریکایی اعلام کرده که خسارت به واگن های آن تاکنون حدود پنج میلیون دلار هزینه به بار آورده است.   در مسیر ۲۰ مایلی که قطارهای باری از بندر طی می کنند تا از شهر خارج شوند از سوی همسایگان که در اطراف خط آهن به سر می برند، اختلال ایجاد می شود و سنسورهای قطار با تصور آنکه مشکلی بروز کرده باعث توقف و یا کند شدن حرکت می شوند که آنگاه مردم به سوی کانتینرهای حامل بار حمله برده و کالاهای موجود را به سرقت می برند.  شرکت خط آهن یونیون پسفیک که بیش از ۳۲هزار مایل (۵۱هزار کیلومتر) خط آهن را دراختیار دارد از نیروهای امنیتی مخصوص به خود برای حفاظت ازاین خطوط برخودار است و این نیروها با پلیس محلی نیز همکاری دارند. - اسپوتنیک ایران
4/11

به گفته مقامات یونیون پاسفیک دزدی از محموله های باری قطارهای این شرکت راه آهن طی سال گذشته ۱۶۰ درصد افزایش داشته و روزانه ۹۰ کانتینر باری از سوی مردم مورد دستبرد قرار می گیرد. این شرکت خط آهن آمریکایی اعلام کرده که خسارت به واگن های آن تاکنون حدود پنج میلیون دلار هزینه به بار آورده است. در مسیر ۲۰ مایلی که قطارهای باری از بندر طی می کنند تا از شهر خارج شوند از سوی همسایگان که در اطراف خط آهن به سر می برند، اختلال ایجاد می شود و سنسورهای قطار با تصور آنکه مشکلی بروز کرده باعث توقف و یا کند شدن حرکت می شوند که آنگاه مردم به سوی کانتینرهای حامل بار حمله برده و کالاهای موجود را به سرقت می برند. شرکت خط آهن یونیون پسفیک که بیش از ۳۲هزار مایل (۵۱هزار کیلومتر) خط آهن را دراختیار دارد از نیروهای امنیتی مخصوص به خود برای حفاظت ازاین خطوط برخودار است و این نیروها با پلیس محلی نیز همکاری دارند.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

حدود ۴۰ درصد از نقل و انتقال کالا در خاک آمریکا از طریق شرکت خط آهن یونیون پاسفیک صورت می گیرد و این دستبردها بر انتقال زنجیره کالا در آمریکا تاثیر می گذارد. نیروهای امنیتی این شرکت ظرف سه ماه گذشته حدود ۱۰۰ نفر از این سارقان را بازداشت کرده اند.

حدود ۴۰ درصد از نقل و انتقال کالا در خاک آمریکا از طریق شرکت خط آهن  یونیون پاسفیک صورت می گیرد و این دستبردها بر انتقال زنجیره کالا در  آمریکا تاثیر می گذارد. نیروهای امنیتی این شرکت ظرف سه ماه گذشته حدود ۱۰۰  نفر از این سارقان را بازداشت کرده اند. - اسپوتنیک ایران
5/11

حدود ۴۰ درصد از نقل و انتقال کالا در خاک آمریکا از طریق شرکت خط آهن یونیون پاسفیک صورت می گیرد و این دستبردها بر انتقال زنجیره کالا در آمریکا تاثیر می گذارد. نیروهای امنیتی این شرکت ظرف سه ماه گذشته حدود ۱۰۰ نفر از این سارقان را بازداشت کرده اند.

© AFP 2022 / Patrick T. Fallon

به گفته مقامات یونیون پاسفیک دزدی از محموله های باری قطارهای این شرکت راه آهن طی سال گذشته ۱۶۰ درصد افزایش داشته و روزانه ۹۰ کانتینر باری از سوی مردم مورد دستبرد قرار می گیرد. این شرکت خط آهن آمریکایی اعلام کرده که خسارت به واگن های آن تاکنون حدود پنج میلیون دلار هزینه به بار آورده است.

به گفته مقامات یونیون پاسفیک دزدی از محموله های باری قطارهای این شرکت راه آهن طی سال گذشته ۱۶۰ درصد افزایش داشته و روزانه ۹۰ کانتینر باری از سوی مردم مورد دستبرد قرار می گیرد. این شرکت خط آهن آمریکایی اعلام کرده که خسارت به واگن های آن تاکنون حدود پنج میلیون دلار هزینه به بار آورده است. - اسپوتنیک ایران
6/11

به گفته مقامات یونیون پاسفیک دزدی از محموله های باری قطارهای این شرکت راه آهن طی سال گذشته ۱۶۰ درصد افزایش داشته و روزانه ۹۰ کانتینر باری از سوی مردم مورد دستبرد قرار می گیرد. این شرکت خط آهن آمریکایی اعلام کرده که خسارت به واگن های آن تاکنون حدود پنج میلیون دلار هزینه به بار آورده است.

© AFP 2022 / Patrick T. Fallon

در مسیر ۲۰ مایلی که قطارهای باری از بندر طی می کنند تا از شهر خارج شوند از سوی همسایگان که در اطراف خط آهن به سر می برند، اختلال ایجاد می شود و سنسورهای قطار با تصور آنکه مشکلی بروز کرده باعث توقف و یا کند شدن حرکت می شوند که آنگاه مردم به سوی کانتینرهای حامل بار حمله برده و کالاهای موجود را به سرقت می برند.

در مسیر ۲۰ مایلی که قطارهای باری از بندر طی می کنند تا از شهر خارج شوند از سوی همسایگان که در اطراف خط آهن به سر می برند، اختلال ایجاد می شود و سنسورهای قطار با تصور آنکه مشکلی بروز کرده باعث توقف و یا کند شدن حرکت می شوند که آنگاه مردم به سوی کانتینرهای حامل بار حمله برده و کالاهای موجود را به سرقت می برند. - اسپوتنیک ایران
7/11

در مسیر ۲۰ مایلی که قطارهای باری از بندر طی می کنند تا از شهر خارج شوند از سوی همسایگان که در اطراف خط آهن به سر می برند، اختلال ایجاد می شود و سنسورهای قطار با تصور آنکه مشکلی بروز کرده باعث توقف و یا کند شدن حرکت می شوند که آنگاه مردم به سوی کانتینرهای حامل بار حمله برده و کالاهای موجود را به سرقت می برند.

© AFP 2022 / Patrick T. Fallon

به گفته مقامات یونیون پاسفیک دزدی از محموله های باری قطارهای این شرکت راه آهن طی سال گذشته ۱۶۰ درصد افزایش داشته و روزانه ۹۰ کانتینر باری از سوی مردم مورد دستبرد قرار می گیرد. این شرکت خط آهن آمریکایی اعلام کرده که خسارت به واگن های آن تاکنون حدود پنج میلیون دلار هزینه به بار آورده است.

به گفته مقامات یونیون پاسفیک دزدی از محموله های باری قطارهای این شرکت راه آهن طی سال گذشته ۱۶۰ درصد افزایش داشته و روزانه ۹۰ کانتینر باری از سوی مردم مورد دستبرد قرار می گیرد. این شرکت خط آهن آمریکایی اعلام کرده که خسارت به واگن های آن تاکنون حدود پنج میلیون دلار هزینه به بار آورده است. - اسپوتنیک ایران
8/11

به گفته مقامات یونیون پاسفیک دزدی از محموله های باری قطارهای این شرکت راه آهن طی سال گذشته ۱۶۰ درصد افزایش داشته و روزانه ۹۰ کانتینر باری از سوی مردم مورد دستبرد قرار می گیرد. این شرکت خط آهن آمریکایی اعلام کرده که خسارت به واگن های آن تاکنون حدود پنج میلیون دلار هزینه به بار آورده است.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

شرکت خط آهن یونیون پسفیک که بیش از ۳۲هزار مایل (۵۱هزار کیلومتر) خط آهن را دراختیار دارد از نیروهای امنیتی مخصوص به خود برای حفاظت ازاین خطوط برخودار است و این نیروها با پلیس محلی نیز همکاری دارند.

شرکت خط آهن یونیون پسفیک که بیش از ۳۲هزار مایل (۵۱هزار کیلومتر) خط آهن را دراختیار دارد از نیروهای امنیتی مخصوص به خود برای حفاظت ازاین خطوط برخودار است و این نیروها با پلیس محلی نیز همکاری دارند. - اسپوتنیک ایران
9/11

شرکت خط آهن یونیون پسفیک که بیش از ۳۲هزار مایل (۵۱هزار کیلومتر) خط آهن را دراختیار دارد از نیروهای امنیتی مخصوص به خود برای حفاظت ازاین خطوط برخودار است و این نیروها با پلیس محلی نیز همکاری دارند.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

به گفته مقامات یونیون پاسفیک دزدی از محموله های باری قطارهای این شرکت راه آهن طی سال گذشته ۱۶۰ درصد افزایش داشته و روزانه ۹۰ کانتینر باری از سوی مردم مورد دستبرد قرار می گیرد. این شرکت خط آهن آمریکایی اعلام کرده که خسارت به واگن های آن تاکنون حدود پنج میلیون دلار هزینه به بار آورده است.

به گفته مقامات یونیون پاسفیک دزدی از محموله های باری قطارهای این شرکت راه آهن طی سال گذشته ۱۶۰ درصد افزایش داشته و روزانه ۹۰ کانتینر باری از سوی مردم مورد دستبرد قرار می گیرد. این شرکت خط آهن آمریکایی اعلام کرده که خسارت به واگن های آن تاکنون حدود پنج میلیون دلار هزینه به بار آورده است. - اسپوتنیک ایران
10/11

به گفته مقامات یونیون پاسفیک دزدی از محموله های باری قطارهای این شرکت راه آهن طی سال گذشته ۱۶۰ درصد افزایش داشته و روزانه ۹۰ کانتینر باری از سوی مردم مورد دستبرد قرار می گیرد. این شرکت خط آهن آمریکایی اعلام کرده که خسارت به واگن های آن تاکنون حدود پنج میلیون دلار هزینه به بار آورده است.

© AFP 2022 / Patrick T. Fallon

در مسیر ۲۰ مایلی که قطارهای باری از بندر طی می کنند تا از شهر خارج شوند از سوی همسایگان که در اطراف خط آهن به سر می برند، اختلال ایجاد می شود و سنسورهای قطار با تصور آنکه مشکلی بروز کرده باعث توقف و یا کند شدن حرکت می شوند که آنگاه مردم به سوی کانتینرهای حامل بار حمله برده و کالاهای موجود را به سرقت می برند.

در مسیر ۲۰ مایلی که قطارهای باری از بندر طی می کنند تا از شهر خارج شوند از سوی همسایگان که در اطراف خط آهن به سر می برند، اختلال ایجاد می شود و سنسورهای قطار با تصور آنکه مشکلی بروز کرده باعث توقف و یا کند شدن حرکت می شوند که آنگاه مردم به سوی کانتینرهای حامل بار حمله برده و کالاهای موجود را به سرقت می برند. - اسپوتنیک ایران
11/11

در مسیر ۲۰ مایلی که قطارهای باری از بندر طی می کنند تا از شهر خارج شوند از سوی همسایگان که در اطراف خط آهن به سر می برند، اختلال ایجاد می شود و سنسورهای قطار با تصور آنکه مشکلی بروز کرده باعث توقف و یا کند شدن حرکت می شوند که آنگاه مردم به سوی کانتینرهای حامل بار حمله برده و کالاهای موجود را به سرقت می برند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала