چوب‌های عود معطر سال نو

Telegram
مراسم جشن سال نو به تقویم قمری در ویتنام گوناگون، رنگارنگ و معطر است.
© AFP 2023 / Nhac Nguyen

سال نو در ویتنام براساس تقویم قمری جشن گرفته می شود، بنابراین زمان جشن آن در یک ماه - از 20 ژانویه تا 20 فوریه متفاوت است. در این کشور آسیایی یک نقطه شروع جدید به نام Thet نامیده می شود. لازم به ذکر است که این سنت برای چین و دیگر کشورهای خاور دور بسیار رایج است.

سال نو در ویتنام براساس تقویم قمری جشن گرفته می شود، بنابراین زمان جشن آن در یک ماه - از 20 ژانویه تا 20 فوریه متفاوت است. در این کشور آسیایی یک نقطه شروع جدید به نام Thet نامیده می شود. لازم به ذکر است که این سنت برای چین و دیگر کشورهای خاور دور بسیار رایج است. - اسپوتنیک ایران
1/8

سال نو در ویتنام براساس تقویم قمری جشن گرفته می شود، بنابراین زمان جشن آن در یک ماه - از 20 ژانویه تا 20 فوریه متفاوت است. در این کشور آسیایی یک نقطه شروع جدید به نام Thet نامیده می شود. لازم به ذکر است که این سنت برای چین و دیگر کشورهای خاور دور بسیار رایج است.

© AFP 2023 / Nhac Nguyen

سال نو در ویتنام - این زمان گلدهی درختان بادام ، نارنگی ها و هلو ها است، پس شاخه های شکوفایی آنها خانه ها و ادارات را تزئین می کنند.

تت یک تعطیلات صرفا خانوادگی محسوب می شود از زمان آغاز تت، علامت بعدی فالوی چینی به اجرا درآمده است، که در آن سال جدید می گذرد. در میان آنها می توان میمون، سگ، خرگوش، ببر، خروس و بسیاری دیگر را نام برد.

سال نو در ویتنام - این زمان گلدهی درختان بادام ، نارنگی ها و هلو ها است، پس شاخه های شکوفایی آنها خانه ها و ادارات را تزئین می کنند.تت یک تعطیلات صرفا خانوادگی محسوب می شود از زمان آغاز تت، علامت بعدی فالوی چینی به اجرا درآمده است، که در آن سال جدید می گذرد. در میان آنها می توان میمون، سگ، خرگوش، ببر، خروس و بسیاری دیگر را نام برد. - اسپوتنیک ایران
2/8

سال نو در ویتنام - این زمان گلدهی درختان بادام ، نارنگی ها و هلو ها است، پس شاخه های شکوفایی آنها خانه ها و ادارات را تزئین می کنند.

تت یک تعطیلات صرفا خانوادگی محسوب می شود از زمان آغاز تت، علامت بعدی فالوی چینی به اجرا درآمده است، که در آن سال جدید می گذرد. در میان آنها می توان میمون، سگ، خرگوش، ببر، خروس و بسیاری دیگر را نام برد.

© AFP 2023 / Nhac Nguyen

سال نو در ویتنام - این زمان گلدهی درختان بادام ، نارنگی ها و هلو ها است، پس شاخه های شکوفایی آنها خانه ها و ادارات را تزئین می کنند.

تهیه چوب عودهای معطر برای جشن سال نو به تقویم قمری.

سال نو در ویتنام - این زمان گلدهی درختان بادام ، نارنگی ها و هلو ها است، پس شاخه های شکوفایی آنها خانه ها و ادارات را تزئین می کنند.تهیه چوب عودهای معطر برای جشن سال نو به تقویم قمری. - اسپوتنیک ایران
3/8

سال نو در ویتنام - این زمان گلدهی درختان بادام ، نارنگی ها و هلو ها است، پس شاخه های شکوفایی آنها خانه ها و ادارات را تزئین می کنند.

تهیه چوب عودهای معطر برای جشن سال نو به تقویم قمری.

© AFP 2023 / Nhac Nguyen

سال نو در ویتنام - این زمان گلدهی درختان بادام ، نارنگی ها و هلو ها است، پس شاخه های شکوفایی آنها خانه ها و ادارات را تزئین می کنند.

تهیه چوب عودهای معطر برای جشن سال نو به تقویم قمری.

سال نو در ویتنام - این زمان گلدهی درختان بادام ، نارنگی ها و هلو ها است، پس شاخه های شکوفایی آنها خانه ها و ادارات را تزئین می کنند.تهیه چوب عودهای معطر برای جشن سال نو به تقویم قمری. - اسپوتنیک ایران
4/8

سال نو در ویتنام - این زمان گلدهی درختان بادام ، نارنگی ها و هلو ها است، پس شاخه های شکوفایی آنها خانه ها و ادارات را تزئین می کنند.

تهیه چوب عودهای معطر برای جشن سال نو به تقویم قمری.

© AFP 2023 / Nhac Nguyen

تت یک تعطیلات صرفا خانوادگی محسوب می شود از زمان آغاز تت، علامت بعدی فالوی چینی به اجرا درآمده است، که در آن سال جدید می گذرد. در میان آنها می توان میمون، سگ، خرگوش، ببر، خروس و بسیاری دیگر را نام برد.

تت یک تعطیلات صرفا خانوادگی محسوب می شود از زمان آغاز تت، علامت بعدی فالوی چینی به اجرا درآمده است، که در آن سال جدید می گذرد. در میان آنها می توان میمون، سگ، خرگوش، ببر، خروس و بسیاری دیگر را نام برد. - اسپوتنیک ایران
5/8

تت یک تعطیلات صرفا خانوادگی محسوب می شود از زمان آغاز تت، علامت بعدی فالوی چینی به اجرا درآمده است، که در آن سال جدید می گذرد. در میان آنها می توان میمون، سگ، خرگوش، ببر، خروس و بسیاری دیگر را نام برد.

© AFP 2023 / Nhac Nguyen

سال نو در ویتنام - این زمان گلدهی درختان بادام ، نارنگی ها و هلو ها است، پس شاخه های شکوفایی آنها خانه ها و ادارات را تزئین می کنند.

سال نو در ویتنام - این زمان گلدهی درختان بادام ، نارنگی ها و هلو ها است، پس شاخه های شکوفایی آنها خانه ها و ادارات را تزئین می کنند. - اسپوتنیک ایران
6/8

سال نو در ویتنام - این زمان گلدهی درختان بادام ، نارنگی ها و هلو ها است، پس شاخه های شکوفایی آنها خانه ها و ادارات را تزئین می کنند.

© AFP 2023 / Nhac Nguyen

سال نو در ویتنام - این زمان گلدهی درختان بادام ، نارنگی ها و هلو ها است، پس شاخه های شکوفایی آنها خانه ها و ادارات را تزئین می کنند.

تهیه چوب عودهای معطر برای جشن سال نو به تقویم قمری.

سال نو در ویتنام - این زمان گلدهی درختان بادام ، نارنگی ها و هلو ها است، پس شاخه های شکوفایی آنها خانه ها و ادارات را تزئین می کنند.تهیه چوب عودهای معطر برای جشن سال نو به تقویم قمری. - اسپوتنیک ایران
7/8

سال نو در ویتنام - این زمان گلدهی درختان بادام ، نارنگی ها و هلو ها است، پس شاخه های شکوفایی آنها خانه ها و ادارات را تزئین می کنند.

تهیه چوب عودهای معطر برای جشن سال نو به تقویم قمری.

© AFP 2023 / Nhac Nguyen

تت یک تعطیلات صرفا خانوادگی محسوب می شود از زمان آغاز تت، علامت بعدی فالوی چینی به اجرا درآمده است، که در آن سال جدید می گذرد. در میان آنها می توان میمون، سگ، خرگوش، ببر، خروس و بسیاری دیگر را نام برد.

تت یک تعطیلات صرفا خانوادگی محسوب می شود از زمان آغاز تت، علامت بعدی فالوی چینی به اجرا درآمده است، که در آن سال جدید می گذرد. در میان آنها می توان میمون، سگ، خرگوش، ببر، خروس و بسیاری دیگر را نام برد. - اسپوتنیک ایران
8/8

تت یک تعطیلات صرفا خانوادگی محسوب می شود از زمان آغاز تت، علامت بعدی فالوی چینی به اجرا درآمده است، که در آن سال جدید می گذرد. در میان آنها می توان میمون، سگ، خرگوش، ببر، خروس و بسیاری دیگر را نام برد.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала