درخشان ترین صحنه های رالی "داکار-2022" در عربستان

Telegram
رالی داکار ۲۰۲۲ معتبرترین و بزرگ‌ترین رقابت‌های جهانی ورزش اتومبیلرانی و موتورسواری حرفه‌ای در کشور عربستان برگزار می شود.
© AFP 2022 / Franck Fife

رالی داکار امسال از روز اول سال جدید یعنی یکم ژانویه 2022 آغاز شده و دو هفته به طول خواهد انجامید در حالی که بیش از 500 شرکت‌کننده با انواع خودروهای بزرگ و کوچک در آن شرکت می‌کنند.

ریکی برابس موتورسوار آمریکایی.

رالی داکار امسال از روز اول سال جدید یعنی یکم ژانویه 2022 آغاز شده و دو هفته به طول خواهد انجامید در حالی که بیش از 500 شرکت‌کننده با انواع خودروهای بزرگ و کوچک در آن شرکت می‌کنند.ریکی برابس موتورسوار آمریکایی. - اسپوتنیک ایران
1/18

رالی داکار امسال از روز اول سال جدید یعنی یکم ژانویه 2022 آغاز شده و دو هفته به طول خواهد انجامید در حالی که بیش از 500 شرکت‌کننده با انواع خودروهای بزرگ و کوچک در آن شرکت می‌کنند.

ریکی برابس موتورسوار آمریکایی.

© Sputnik / www.kamazmaster.ru / ورود به گالری تصاویر

رالی داکار امسال از روز اول سال جدید یعنی یکم ژانویه 2022 آغاز شده و دو هفته به طول خواهد انجامید در حالی که بیش از 500 شرکت‌کننده با انواع خودروهای بزرگ و کوچک در آن شرکت می‌کنند.

تیم « کاماز مستر» روسیه، آندری کارگینوف، آندری ماکییف، ایوان مالکوف.

رالی داکار امسال از روز اول سال جدید یعنی یکم ژانویه 2022 آغاز شده و دو هفته به طول خواهد انجامید در حالی که بیش از 500 شرکت‌کننده با انواع خودروهای بزرگ و کوچک در آن شرکت می‌کنند.تیم « کاماز مستر» روسیه، آندری کارگینوف، آندری ماکییف، ایوان مالکوف. - اسپوتنیک ایران
2/18

رالی داکار امسال از روز اول سال جدید یعنی یکم ژانویه 2022 آغاز شده و دو هفته به طول خواهد انجامید در حالی که بیش از 500 شرکت‌کننده با انواع خودروهای بزرگ و کوچک در آن شرکت می‌کنند.

تیم « کاماز مستر» روسیه، آندری کارگینوف، آندری ماکییف، ایوان مالکوف.

© REUTERS / Hamad I Mohammed

رالی داکار امسال از روز اول سال جدید یعنی یکم ژانویه 2022 آغاز شده و دو هفته به طول خواهد انجامید در حالی که بیش از 500 شرکت‌کننده با انواع خودروهای بزرگ و کوچک در آن شرکت می‌کنند.

مرحله ششم - از ریاض به ریاض عربستان.

رالی داکار امسال از روز اول سال جدید یعنی یکم ژانویه 2022 آغاز شده و دو هفته به طول خواهد انجامید در حالی که بیش از 500 شرکت‌کننده با انواع خودروهای بزرگ و کوچک در آن شرکت می‌کنند.مرحله ششم - از ریاض به ریاض عربستان. - اسپوتنیک ایران
3/18

رالی داکار امسال از روز اول سال جدید یعنی یکم ژانویه 2022 آغاز شده و دو هفته به طول خواهد انجامید در حالی که بیش از 500 شرکت‌کننده با انواع خودروهای بزرگ و کوچک در آن شرکت می‌کنند.

مرحله ششم - از ریاض به ریاض عربستان.

© REUTERS / Hamad I Mohammed

مرحله هفتم رالی داکار ۲۰۲۲ در مسیر بین شهرهای ریاض تا الدوادمی کشور عربستان برگزار شد.

مرحله هفتم رالی داکار ۲۰۲۲ در مسیر بین شهرهای ریاض تا الدوادمی کشور عربستان برگزار شد. - اسپوتنیک ایران
4/18

مرحله هفتم رالی داکار ۲۰۲۲ در مسیر بین شهرهای ریاض تا الدوادمی کشور عربستان برگزار شد.

© REUTERS / Hamad I Mohammed

رالی داکار امسال از روز اول سال جدید یعنی یکم ژانویه 2022 آغاز شده و دو هفته به طول خواهد انجامید در حالی که بیش از 500 شرکت‌کننده با انواع خودروهای بزرگ و کوچک در آن شرکت می‌کنند. مسیر جده.

رالی داکار امسال از روز اول سال جدید یعنی یکم ژانویه 2022 آغاز شده و دو هفته به طول خواهد انجامید در حالی که بیش از 500 شرکت‌کننده با انواع خودروهای بزرگ و کوچک در آن شرکت می‌کنند. مسیر جده. - اسپوتنیک ایران
5/18

رالی داکار امسال از روز اول سال جدید یعنی یکم ژانویه 2022 آغاز شده و دو هفته به طول خواهد انجامید در حالی که بیش از 500 شرکت‌کننده با انواع خودروهای بزرگ و کوچک در آن شرکت می‌کنند. مسیر جده.

© AFP 2022 / Franck Fife

رالی داکار امسال از روز اول سال جدید یعنی یکم ژانویه 2022 آغاز شده و دو هفته به طول خواهد انجامید در حالی که بیش از 500 شرکت‌کننده با انواع خودروهای بزرگ و کوچک در آن شرکت می‌کنند. تیم فرانسه.

رالی داکار امسال از روز اول سال جدید یعنی یکم ژانویه 2022 آغاز شده و دو هفته به طول خواهد انجامید در حالی که بیش از 500 شرکت‌کننده با انواع خودروهای بزرگ و کوچک در آن شرکت می‌کنند. تیم فرانسه. - اسپوتنیک ایران
6/18

رالی داکار امسال از روز اول سال جدید یعنی یکم ژانویه 2022 آغاز شده و دو هفته به طول خواهد انجامید در حالی که بیش از 500 شرکت‌کننده با انواع خودروهای بزرگ و کوچک در آن شرکت می‌کنند. تیم فرانسه.

© Sputnik / Marcelo Maragni / www.kamazmaster.ru / ورود به گالری تصاویر

رالی داکار امسال از روز اول سال جدید یعنی یکم ژانویه 2022 آغاز شده و دو هفته به طول خواهد انجامید در حالی که بیش از 500 شرکت‌کننده با انواع خودروهای بزرگ و کوچک در آن شرکت می‌کنند.

تیم روسیه- دمیتری سوتنیکوف، روسلان احمدییف، ایلگیز احمدزیانوف.

رالی داکار امسال از روز اول سال جدید یعنی یکم ژانویه 2022 آغاز شده و دو هفته به طول خواهد انجامید در حالی که بیش از 500 شرکت‌کننده با انواع خودروهای بزرگ و کوچک در آن شرکت می‌کنند.تیم روسیه- دمیتری سوتنیکوف، روسلان احمدییف، ایلگیز احمدزیانوف. - اسپوتنیک ایران
7/18

رالی داکار امسال از روز اول سال جدید یعنی یکم ژانویه 2022 آغاز شده و دو هفته به طول خواهد انجامید در حالی که بیش از 500 شرکت‌کننده با انواع خودروهای بزرگ و کوچک در آن شرکت می‌کنند.

تیم روسیه- دمیتری سوتنیکوف، روسلان احمدییف، ایلگیز احمدزیانوف.

© AFP 2022 / Franck Fife

رالی داکار امسال از روز اول سال جدید یعنی یکم ژانویه 2022 آغاز شده و دو هفته به طول خواهد انجامید در حالی که بیش از 500 شرکت‌کننده با انواع خودروهای بزرگ و کوچک در آن شرکت می‌کنند.

واکنش سباستین لوب، راننده فرانسوی به پایان مسیر.

رالی داکار امسال از روز اول سال جدید یعنی یکم ژانویه 2022 آغاز شده و دو هفته به طول خواهد انجامید در حالی که بیش از 500 شرکت‌کننده با انواع خودروهای بزرگ و کوچک در آن شرکت می‌کنند.واکنش سباستین لوب، راننده فرانسوی به پایان مسیر. - اسپوتنیک ایران
8/18

رالی داکار امسال از روز اول سال جدید یعنی یکم ژانویه 2022 آغاز شده و دو هفته به طول خواهد انجامید در حالی که بیش از 500 شرکت‌کننده با انواع خودروهای بزرگ و کوچک در آن شرکت می‌کنند.

واکنش سباستین لوب، راننده فرانسوی به پایان مسیر.

© REUTERS / Hamad I Mohammed

مرحله هفتم رالی داکار ۲۰۲۲ در مسیر بین شهرهای ریاض تا الدوادمی کشور عربستان برگزار شد.

مرحله هفتم رالی داکار ۲۰۲۲ در مسیر بین شهرهای ریاض تا الدوادمی کشور عربستان برگزار شد. - اسپوتنیک ایران
9/18

مرحله هفتم رالی داکار ۲۰۲۲ در مسیر بین شهرهای ریاض تا الدوادمی کشور عربستان برگزار شد.

© AFP 2022 / Franck Fife

رالی داکار امسال از روز اول سال جدید یعنی یکم ژانویه 2022 آغاز شده و دو هفته به طول خواهد انجامید در حالی که بیش از 500 شرکت‌کننده با انواع خودروهای بزرگ و کوچک در آن شرکت می‌کنند.

بالگردها در مرحله سوم رالی.

رالی داکار امسال از روز اول سال جدید یعنی یکم ژانویه 2022 آغاز شده و دو هفته به طول خواهد انجامید در حالی که بیش از 500 شرکت‌کننده با انواع خودروهای بزرگ و کوچک در آن شرکت می‌کنند.بالگردها در مرحله سوم رالی. - اسپوتنیک ایران
10/18

رالی داکار امسال از روز اول سال جدید یعنی یکم ژانویه 2022 آغاز شده و دو هفته به طول خواهد انجامید در حالی که بیش از 500 شرکت‌کننده با انواع خودروهای بزرگ و کوچک در آن شرکت می‌کنند.

بالگردها در مرحله سوم رالی.

© REUTERS / Hamad I Mohammed

رالی داکار امسال از روز اول سال جدید یعنی یکم ژانویه 2022 آغاز شده و دو هفته به طول خواهد انجامید در حالی که بیش از 500 شرکت‌کننده با انواع خودروهای بزرگ و کوچک در آن شرکت می‌کنند.

مرحله پنجم، ماشین اسپورت «آئودی»،

رالی داکار امسال از روز اول سال جدید یعنی یکم ژانویه 2022 آغاز شده و دو هفته به طول خواهد انجامید در حالی که بیش از 500 شرکت‌کننده با انواع خودروهای بزرگ و کوچک در آن شرکت می‌کنند.مرحله پنجم، ماشین اسپورت «آئودی»، - اسپوتنیک ایران
11/18

رالی داکار امسال از روز اول سال جدید یعنی یکم ژانویه 2022 آغاز شده و دو هفته به طول خواهد انجامید در حالی که بیش از 500 شرکت‌کننده با انواع خودروهای بزرگ و کوچک در آن شرکت می‌کنند.

مرحله پنجم، ماشین اسپورت «آئودی»،

© REUTERS / Hamad I Mohammed

رالی داکار امسال از روز اول سال جدید یعنی یکم ژانویه 2022 آغاز شده و دو هفته به طول خواهد انجامید در حالی که بیش از 500 شرکت‌کننده با انواع خودروهای بزرگ و کوچک در آن شرکت می‌کنند.

مرحله چهارم رالی در عربستان.

رالی داکار امسال از روز اول سال جدید یعنی یکم ژانویه 2022 آغاز شده و دو هفته به طول خواهد انجامید در حالی که بیش از 500 شرکت‌کننده با انواع خودروهای بزرگ و کوچک در آن شرکت می‌کنند.مرحله چهارم رالی در عربستان. - اسپوتنیک ایران
12/18

رالی داکار امسال از روز اول سال جدید یعنی یکم ژانویه 2022 آغاز شده و دو هفته به طول خواهد انجامید در حالی که بیش از 500 شرکت‌کننده با انواع خودروهای بزرگ و کوچک در آن شرکت می‌کنند.

مرحله چهارم رالی در عربستان.

© AFP 2022 / Franck Fife

رالی داکار امسال از روز اول سال جدید یعنی یکم ژانویه 2022 آغاز شده و دو هفته به طول خواهد انجامید در حالی که بیش از 500 شرکت‌کننده با انواع خودروهای بزرگ و کوچک در آن شرکت می‌کنند.

ماتیاس اکستروم، راننده سوئدی در پایان مرحله هشتم رالی عربستان.

رالی داکار امسال از روز اول سال جدید یعنی یکم ژانویه 2022 آغاز شده و دو هفته به طول خواهد انجامید در حالی که بیش از 500 شرکت‌کننده با انواع خودروهای بزرگ و کوچک در آن شرکت می‌کنند.ماتیاس اکستروم، راننده سوئدی در پایان مرحله هشتم رالی عربستان. - اسپوتنیک ایران
13/18

رالی داکار امسال از روز اول سال جدید یعنی یکم ژانویه 2022 آغاز شده و دو هفته به طول خواهد انجامید در حالی که بیش از 500 شرکت‌کننده با انواع خودروهای بزرگ و کوچک در آن شرکت می‌کنند.

ماتیاس اکستروم، راننده سوئدی در پایان مرحله هشتم رالی عربستان.

© AFP 2022 / Franck Fife

رالی داکار امسال از روز اول سال جدید یعنی یکم ژانویه 2022 آغاز شده و دو هفته به طول خواهد انجامید در حالی که بیش از 500 شرکت‌کننده با انواع خودروهای بزرگ و کوچک در آن شرکت می‌کنند.

کونراد دابروفسکی، موتورسوار لهستانی در مرحله 8 رالی عربستان.

رالی داکار امسال از روز اول سال جدید یعنی یکم ژانویه 2022 آغاز شده و دو هفته به طول خواهد انجامید در حالی که بیش از 500 شرکت‌کننده با انواع خودروهای بزرگ و کوچک در آن شرکت می‌کنند.کونراد دابروفسکی، موتورسوار لهستانی در مرحله 8 رالی عربستان. - اسپوتنیک ایران
14/18

رالی داکار امسال از روز اول سال جدید یعنی یکم ژانویه 2022 آغاز شده و دو هفته به طول خواهد انجامید در حالی که بیش از 500 شرکت‌کننده با انواع خودروهای بزرگ و کوچک در آن شرکت می‌کنند.

کونراد دابروفسکی، موتورسوار لهستانی در مرحله 8 رالی عربستان.

© REUTERS / Hamad I Mohammed

مرحله هشتم رالی داکار ۲۰۲۲ در مسیر بین شهرهای ریاض تا الدوادمی کشور عربستان برگزار شد.

مرحله هشتم رالی داکار ۲۰۲۲ در مسیر بین شهرهای ریاض تا الدوادمی کشور عربستان برگزار شد. - اسپوتنیک ایران
15/18

مرحله هشتم رالی داکار ۲۰۲۲ در مسیر بین شهرهای ریاض تا الدوادمی کشور عربستان برگزار شد.

© AFP 2022 / Franck Fife

رالی داکار ۲۰۲۲ معتبرترین و بزرگ‌ترین رقابت‌های جهانی ورزش اتومبیلرانی و موتورسواری حرفه‌ای در کشور عربستان برگزار شد.

توبی پرایز، موتورسوار استرالیایی.

رالی داکار ۲۰۲۲ معتبرترین و بزرگ‌ترین رقابت‌های جهانی ورزش اتومبیلرانی و موتورسواری حرفه‌ای در کشور عربستان برگزار شد.توبی پرایز، موتورسوار استرالیایی. - اسپوتنیک ایران
16/18

رالی داکار ۲۰۲۲ معتبرترین و بزرگ‌ترین رقابت‌های جهانی ورزش اتومبیلرانی و موتورسواری حرفه‌ای در کشور عربستان برگزار شد.

توبی پرایز، موتورسوار استرالیایی.

© AFP 2022 / Franck Fife

رالی داکار ۲۰۲۲ معتبرترین و بزرگ‌ترین رقابت‌های جهانی ورزش اتومبیلرانی و موتورسواری حرفه‌ای در کشور عربستان برگزار شد.

ماسون کلین، موتورسوار آمریکایی.

رالی داکار ۲۰۲۲ معتبرترین و بزرگ‌ترین رقابت‌های جهانی ورزش اتومبیلرانی و موتورسواری حرفه‌ای در کشور عربستان برگزار شد.ماسون کلین، موتورسوار آمریکایی. - اسپوتنیک ایران
17/18

رالی داکار ۲۰۲۲ معتبرترین و بزرگ‌ترین رقابت‌های جهانی ورزش اتومبیلرانی و موتورسواری حرفه‌ای در کشور عربستان برگزار شد.

ماسون کلین، موتورسوار آمریکایی.

© AFP 2022 / Franck Fife

رالی داکار ۲۰۲۲ معتبرترین و بزرگ‌ترین رقابت‌های جهانی ورزش اتومبیلرانی و موتورسواری حرفه‌ای در کشور عربستان برگزار شد.

خودروی راننده لهستانی در رالی 2022 عربستان.

رالی داکار ۲۰۲۲ معتبرترین و بزرگ‌ترین رقابت‌های جهانی ورزش اتومبیلرانی و موتورسواری حرفه‌ای در کشور عربستان برگزار شد.خودروی راننده لهستانی در رالی 2022 عربستان. - اسپوتنیک ایران
18/18

رالی داکار ۲۰۲۲ معتبرترین و بزرگ‌ترین رقابت‌های جهانی ورزش اتومبیلرانی و موتورسواری حرفه‌ای در کشور عربستان برگزار شد.

خودروی راننده لهستانی در رالی 2022 عربستان.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала