صد خانه در شیلی سوخت

Telegram
بر اثر آتش سوزی در مناطق زاغه نشین در کشور شیلی ۱۰۰ خانه در آتش سوخت و ۴۰۰ نفر آواره شدند.
© REUTERS / Alex Diaz

ساکنان خانه های سوخته در حال نجات فرار و نجات وسایل خود در شمال شیلی.

ساکنان خانه های سوخته در حال نجات فرار و نجات وسایل خود در شمال شیلی. - اسپوتنیک ایران
1/9

ساکنان خانه های سوخته در حال نجات فرار و نجات وسایل خود در شمال شیلی.

© AFP 2022 / Fernando Munoz

بر اثر آتش سوزی در مناطق زاغه نشین در کشور شیلی ۱۰۰ خانه در آتش سوخت و ۴۰۰ نفر آواره شدند.

بر اثر آتش سوزی در مناطق زاغه نشین در کشور شیلی ۱۰۰ خانه در آتش سوخت و ۴۰۰ نفر آواره شدند. - اسپوتنیک ایران
2/9

بر اثر آتش سوزی در مناطق زاغه نشین در کشور شیلی ۱۰۰ خانه در آتش سوخت و ۴۰۰ نفر آواره شدند.

© AP Photo / Ignacio Munoz

مأموران آتش نشانی در حال اطفای حریق در شمال شیلی.

مأموران آتش نشانی در حال اطفای حریق در شمال شیلی. - اسپوتنیک ایران
3/9

مأموران آتش نشانی در حال اطفای حریق در شمال شیلی.

© REUTERS / Alex Diaz

بر اثر آتش سوزی در مناطق زاغه نشین در کشور شیلی ۱۰۰ خانه در آتش سوخت و ۴۰۰ نفر آواره شدند.

بر اثر آتش سوزی در مناطق زاغه نشین در کشور شیلی ۱۰۰ خانه در آتش سوخت و ۴۰۰ نفر آواره شدند. - اسپوتنیک ایران
4/9

بر اثر آتش سوزی در مناطق زاغه نشین در کشور شیلی ۱۰۰ خانه در آتش سوخت و ۴۰۰ نفر آواره شدند.

© REUTERS / Alex Diaz

آب پاشیدن ساکن محله برای خاموش کردن آتش در شمال شیلی.

آب پاشیدن ساکن محله برای خاموش کردن آتش در شمال شیلی. - اسپوتنیک ایران
5/9

آب پاشیدن ساکن محله برای خاموش کردن آتش در شمال شیلی.

© AP Photo / Ignacio Munoz

بر اثر آتش سوزی در مناطق زاغه نشین در کشور شیلی ۱۰۰ خانه در آتش سوخت و ۴۰۰ نفر آواره شدند.

بر اثر آتش سوزی در مناطق زاغه نشین در کشور شیلی ۱۰۰ خانه در آتش سوخت و ۴۰۰ نفر آواره شدند. - اسپوتنیک ایران
6/9

بر اثر آتش سوزی در مناطق زاغه نشین در کشور شیلی ۱۰۰ خانه در آتش سوخت و ۴۰۰ نفر آواره شدند.

© REUTERS / Alex Diaz

خانه هایی که در شیلی طعمه آتش شدند.

خانه هایی که در شیلی طعمه آتش شدند. - اسپوتنیک ایران
7/9

خانه هایی که در شیلی طعمه آتش شدند.

© REUTERS / Alex Diaz

ساکنان خانه های سوخته در حال نجات فرار و نجات وسایل خود در شمال شیلی.

ساکنان خانه های سوخته در حال نجات فرار و نجات وسایل خود در شمال شیلی. - اسپوتنیک ایران
8/9

ساکنان خانه های سوخته در حال نجات فرار و نجات وسایل خود در شمال شیلی.

© AP Photo / Ignacio Munoz

بر اثر آتش سوزی در مناطق زاغه نشین در کشور شیلی ۱۰۰ خانه در آتش سوخت و ۴۰۰ نفر آواره شدند.

بر اثر آتش سوزی در مناطق زاغه نشین در کشور شیلی ۱۰۰ خانه در آتش سوخت و ۴۰۰ نفر آواره شدند. - اسپوتنیک ایران
9/9

بر اثر آتش سوزی در مناطق زاغه نشین در کشور شیلی ۱۰۰ خانه در آتش سوخت و ۴۰۰ نفر آواره شدند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала