آتش‌سوخته های زمستانی

Telegram
هزاران نفر در پی آتش سوزی های زمستانی در کلرادو آمریکا سرپناه خود را از دست دادند.
© AFP 2022 / Marc Piscotty/Getty Images

به علت آتش سوزی گسترده در شهر بولدر در این ایالت، دستکم ۵۰۰ خانه تخریب شده و بیش از ۳0 هزار نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شده اند.

به علت آتش سوزی گسترده در شهر بولدر در این ایالت، دستکم ۵۰۰ خانه تخریب شده و بیش از ۳0 هزار نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شده اند. - اسپوتنیک ایران
1/12

به علت آتش سوزی گسترده در شهر بولدر در این ایالت، دستکم ۵۰۰ خانه تخریب شده و بیش از ۳0 هزار نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شده اند.

© AP Photo / Brittany Peterson

هزاران نفر در پی آتش سوزی های زمستانی در کلرادو آمریکا سرپناه خود را از دست دادند.

هزاران نفر در پی آتش سوزی های زمستانی در کلرادو آمریکا سرپناه خود را از دست دادند. - اسپوتنیک ایران
2/12

هزاران نفر در پی آتش سوزی های زمستانی در کلرادو آمریکا سرپناه خود را از دست دادند.

© AP Photo / Hart Van Denburg/Colorado Public Radio/Pool

وزش باد‌های شدید به گسترش این آتش نیز کمک کرده است. در همین حال در روز جمعه، برق حدود ۱۷ هزار نفر در ایالت کلرادو قطع بوده و اکثر افرادی که به برق دسترسی نداشته اند در شهر زندگی می‌کنند. مقامات ایالت کلرادو به چگونگی آغاز این آتش سوزی اشاره‌ای نکرده اند.

وزش باد‌های شدید به گسترش این آتش نیز کمک کرده است. در همین حال در روز جمعه، برق حدود ۱۷ هزار نفر در ایالت کلرادو قطع بوده و اکثر افرادی که به برق دسترسی نداشته اند در شهر زندگی می‌کنند. مقامات ایالت کلرادو به چگونگی آغاز این آتش سوزی اشاره‌ای نکرده اند. - اسپوتنیک ایران
3/12

وزش باد‌های شدید به گسترش این آتش نیز کمک کرده است. در همین حال در روز جمعه، برق حدود ۱۷ هزار نفر در ایالت کلرادو قطع بوده و اکثر افرادی که به برق دسترسی نداشته اند در شهر زندگی می‌کنند. مقامات ایالت کلرادو به چگونگی آغاز این آتش سوزی اشاره‌ای نکرده اند.

© REUTERS / Kevin Mohatt

به علت آتش سوزی گسترده در شهر بولدر در این ایالت، دستکم ۵۰۰ خانه تخریب شده و بیش از 30 هزار نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شده اند. این آتش سوزی در یک چشم به هم زدن گسترش یافت و مردم تنها چند دقیقه برای نجات جان خود فرصت داشتند.

به علت آتش سوزی گسترده در شهر بولدر در این ایالت، دستکم ۵۰۰ خانه تخریب شده و بیش از 30 هزار نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شده اند.   این آتش سوزی در یک چشم به هم زدن گسترش یافت و مردم تنها چند دقیقه برای نجات جان خود فرصت داشتند. - اسپوتنیک ایران
4/12

به علت آتش سوزی گسترده در شهر بولدر در این ایالت، دستکم ۵۰۰ خانه تخریب شده و بیش از 30 هزار نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شده اند. این آتش سوزی در یک چشم به هم زدن گسترش یافت و مردم تنها چند دقیقه برای نجات جان خود فرصت داشتند.

© AFP 2022 / Marc Piscotty/Getty Images

وزش باد‌های شدید به گسترش این آتش نیز کمک کرده است. در همین حال در روز جمعه، برق حدود ۱۷ هزار نفر در ایالت کلرادو قطع بوده و اکثر افرادی که به برق دسترسی نداشته اند در شهر زندگی می‌کنند. مقامات ایالت کلرادو به چگونگی آغاز این آتش سوزی اشاره‌ای نکرده اند.

وزش باد‌های شدید به گسترش این آتش نیز کمک کرده است. در همین حال در روز جمعه، برق حدود ۱۷ هزار نفر در ایالت کلرادو قطع بوده و اکثر افرادی که به برق دسترسی نداشته اند در شهر زندگی می‌کنند. مقامات ایالت کلرادو به چگونگی آغاز این آتش سوزی اشاره‌ای نکرده اند. - اسپوتنیک ایران
5/12

وزش باد‌های شدید به گسترش این آتش نیز کمک کرده است. در همین حال در روز جمعه، برق حدود ۱۷ هزار نفر در ایالت کلرادو قطع بوده و اکثر افرادی که به برق دسترسی نداشته اند در شهر زندگی می‌کنند. مقامات ایالت کلرادو به چگونگی آغاز این آتش سوزی اشاره‌ای نکرده اند.

© REUTERS / Sean David Van de Riet

با گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی در ایالت کلرادوی آمریکا و نابودی حدود هزار خانه، بیش از 30 هزار نفر مجبور به ترک منازل خود شده‌اند.

با گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی در ایالت کلرادوی آمریکا و نابودی حدود هزار خانه، بیش از 30 هزار نفر مجبور به ترک منازل خود شده‌اند. - اسپوتنیک ایران
6/12

با گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی در ایالت کلرادوی آمریکا و نابودی حدود هزار خانه، بیش از 30 هزار نفر مجبور به ترک منازل خود شده‌اند.

© AP Photo / Jack Dempsey

هزاران نفر در پی آتش سوزی های زمستانی در کلرادو آمریکا سرپناه خود را از دست دادند.

هزاران نفر در پی آتش سوزی های زمستانی در کلرادو آمریکا سرپناه خود را از دست دادند. - اسپوتنیک ایران
7/12

هزاران نفر در پی آتش سوزی های زمستانی در کلرادو آمریکا سرپناه خود را از دست دادند.

© REUTERS / Kevin Mohatt

این آتش سوزی در یک چشم به هم زدن گسترش یافت و مردم تنها چند دقیقه برای نجات جان خود فرصت داشتند.

این آتش سوزی در یک چشم به هم زدن گسترش یافت و مردم تنها چند دقیقه برای نجات جان خود فرصت داشتند. - اسپوتنیک ایران
8/12

این آتش سوزی در یک چشم به هم زدن گسترش یافت و مردم تنها چند دقیقه برای نجات جان خود فرصت داشتند.

© REUTERS / Dan Fogarty

این آتش سوزی در یک چشم به هم زدن گسترش یافت و مردم تنها چند دقیقه برای نجات جان خود فرصت داشتند.

این آتش سوزی در یک چشم به هم زدن گسترش یافت و مردم تنها چند دقیقه برای نجات جان خود فرصت داشتند. - اسپوتنیک ایران
9/12

این آتش سوزی در یک چشم به هم زدن گسترش یافت و مردم تنها چند دقیقه برای نجات جان خود فرصت داشتند.

© REUTERS / Alyson McClaran

هزاران نفر در پی آتش سوزی های زمستانی در کلرادو آمریکا سرپناه خود را از دست دادند.

هزاران نفر در پی آتش سوزی های زمستانی در کلرادو آمریکا سرپناه خود را از دست دادند. - اسپوتنیک ایران
10/12

هزاران نفر در پی آتش سوزی های زمستانی در کلرادو آمریکا سرپناه خود را از دست دادند.

© REUTERS / Kevin Mohatt

این آتش سوزی در یک چشم به هم زدن گسترش یافت و مردم تنها چند دقیقه برای نجات جان خود فرصت داشتند.

این آتش سوزی در یک چشم به هم زدن گسترش یافت و مردم تنها چند دقیقه برای نجات جان خود فرصت داشتند. - اسپوتنیک ایران
11/12

این آتش سوزی در یک چشم به هم زدن گسترش یافت و مردم تنها چند دقیقه برای نجات جان خود فرصت داشتند.

© AP Photo / Thomas Peipert

به علت آتش سوزی گسترده در شهر بولدر در این ایالت، دستکم ۵۰۰ خانه تخریب شده و بیش از ۳0 هزار نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شده اند.

به علت آتش سوزی گسترده در شهر بولدر در این ایالت، دستکم ۵۰۰ خانه تخریب شده و بیش از ۳0 هزار نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شده اند. - اسپوتنیک ایران
12/12

به علت آتش سوزی گسترده در شهر بولدر در این ایالت، دستکم ۵۰۰ خانه تخریب شده و بیش از ۳0 هزار نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شده اند.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала