سینمای فضایی: خورشید گرفتگی و الهه آسمان

Telegram
عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک معرفی می شوند.
© Photo / ESA/Hubble & NASA, Z. Levay

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

تصویر نبولا، ابر عظیمی از غبار، گاز و پلاسما در فضاهای میان‌ستاره‌ای با تلسکوپ هابل.

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.تصویر نبولا، ابر عظیمی از غبار، گاز و پلاسما در فضاهای میان‌ستاره‌ای با تلسکوپ هابل. - اسپوتنیک ایران
1/23

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

تصویر نبولا، ابر عظیمی از غبار، گاز و پلاسما در فضاهای میان‌ستاره‌ای با تلسکوپ هابل.

© Sputnik / Maksim Blinov / ورود به گالری تصاویر

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

آخرین گروه فضانوردان سال جاری. فضانورد روسیه و دو توریست فضایی از ژاپن.

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.آخرین گروه فضانوردان سال جاری. فضانورد روسیه و دو توریست فضایی از ژاپن. - اسپوتنیک ایران
2/23

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

آخرین گروه فضانوردان سال جاری. فضانورد روسیه و دو توریست فضایی از ژاپن.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

ابر قرص ماه در زمینه مجسمه فرشته در سن پیترزبورگ روسیه.

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.ابر قرص ماه در زمینه مجسمه فرشته در سن پیترزبورگ روسیه. - اسپوتنیک ایران
3/23

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

ابر قرص ماه در زمینه مجسمه فرشته در سن پیترزبورگ روسیه.

© Photo / NASA/JPL-Caltech

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

عکس مریخی ناسا.

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.عکس مریخی ناسا. - اسپوتنیک ایران
4/23

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

عکس مریخی ناسا.

© AFP 2022 / Yasser al-Zayyat

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

تماشای راه شیری در بیابان السالمی کویت.

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.تماشای راه شیری در بیابان السالمی کویت. - اسپوتنیک ایران
5/23

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

تماشای راه شیری در بیابان السالمی کویت.

© AFP 2022 / Felipe Trueba / Imagen Chile

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

خورشیدگرفتگی کامل.

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.خورشیدگرفتگی کامل. - اسپوتنیک ایران
6/23

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

خورشیدگرفتگی کامل.

© AP Photo / CNSA

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

مریخنورد چینی.

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.مریخنورد چینی. - اسپوتنیک ایران
7/23

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

مریخنورد چینی.

© Photo / Chandra/NASA/CXC/RIKEN/T. Sato et al/NuSTAR/Hubble/STScI

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

کشف آهن (نارنجی)، اکسیژن (بنفش) و مقدار بیشتر سیلیکون در مقایسه با منیزیم (سبز). تیتانیوم (آبی روشن) توسط تلسکوپ NuSTAR ناسا.

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.کشف آهن (نارنجی)، اکسیژن (بنفش) و مقدار بیشتر سیلیکون در مقایسه با منیزیم (سبز). تیتانیوم (آبی روشن) توسط تلسکوپ NuSTAR ناسا. - اسپوتنیک ایران
8/23

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

کشف آهن (نارنجی)، اکسیژن (بنفش) و مقدار بیشتر سیلیکون در مقایسه با منیزیم (سبز). تیتانیوم (آبی روشن) توسط تلسکوپ NuSTAR ناسا.

© Photo / Twitter account of Thomas Pesquet

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

سیاره زمین.

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.سیاره زمین. - اسپوتنیک ایران
9/23

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

سیاره زمین.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / ورود به گالری تصاویر

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

یولیا پرسیلد از روسیه، اولین هنرپیشه فضانورد جهان.

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.یولیا پرسیلد از روسیه، اولین هنرپیشه فضانورد جهان.  - اسپوتنیک ایران
10/23

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

یولیا پرسیلد از روسیه، اولین هنرپیشه فضانورد جهان.

© Photo / NASA/ESA/STScI

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

اولین سالگرد پرتاب موفق تلسکوپ هابل ناسا.

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.اولین سالگرد پرتاب موفق تلسکوپ هابل ناسا. - اسپوتنیک ایران
11/23

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

اولین سالگرد پرتاب موفق تلسکوپ هابل ناسا.

CC BY 2.0 / NASA /JPL-Caltech/ SwRI/MSSS/Kevin M. Gill /

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

طوفان های مشتری.

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.طوفان های مشتری. - اسپوتنیک ایران
12/23

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

طوفان های مشتری.

© AP Photo / NASA

نزدیک شدن فضاپیمای« اسپیس ایکس دراگون» به ایستگاه بین المللی فضایی.

نزدیک شدن فضاپیمای« اسپیس ایکس دراگون» به ایستگاه بین المللی فضایی. - اسپوتنیک ایران
13/23

نزدیک شدن فضاپیمای« اسپیس ایکس دراگون» به ایستگاه بین المللی فضایی.

© REUTERS / Irakli Gedenidze

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

ترکیبی از 5 عکس گرفته شده از خورشید در نزدیکی تفلیس گرجستان.

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.ترکیبی از 5 عکس گرفته شده از خورشید در نزدیکی تفلیس گرجستان. - اسپوتنیک ایران
14/23

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

ترکیبی از 5 عکس گرفته شده از خورشید در نزدیکی تفلیس گرجستان.

© Photo / ESA/NASA–T. Pesquet/A. Conigli

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

عکس های فضایی فضانورد توماس پسکی در مأموریت فضایی «آلفا» در ایستگاه بین المللی فضایی.

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.عکس های فضایی فضانورد توماس پسکی در مأموریت فضایی «آلفا» در ایستگاه بین المللی فضایی. - اسپوتنیک ایران
15/23

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

عکس های فضایی فضانورد توماس پسکی در مأموریت فضایی «آلفا» در ایستگاه بین المللی فضایی.

© Photo / CC BY-NC-ND 2.0

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

شفق استرالیایی.

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.شفق استرالیایی. - اسپوتنیک ایران
16/23

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

شفق استرالیایی.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / ورود به گالری تصاویر

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

پرتاب فضاپیمای « سایوز -ام اس =19» روسیه به فضا.

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.پرتاب فضاپیمای « سایوز -ام اس =19» روسیه به فضا. - اسپوتنیک ایران
17/23

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

پرتاب فضاپیمای « سایوز -ام اس =19» روسیه به فضا.

© Sputnik / Vitaliy Ankov / ورود به گالری تصاویر

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

ماه‌گرفتگی در آسمان ولادی واستوک.

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.ماه‌گرفتگی در آسمان ولادی واستوک. - اسپوتنیک ایران
18/23

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

ماه‌گرفتگی در آسمان ولادی واستوک.

© Photo / NASA/CXC/SAO/Adam Block/Mount Lemmon SkyCenter/University of Arizona

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

نبولا در فاصله 4000 سال نوری از زمین.

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.نبولا در فاصله 4000 سال نوری از زمین. - اسپوتنیک ایران
19/23

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

نبولا در فاصله 4000 سال نوری از زمین.

© AP Photo / Steve Gribben / Johns Hopkins APL / NASA

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

کاوشگر خورشیدی «پارکر» ناسا در حال نزدیک شدن به خورشید.

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.کاوشگر خورشیدی «پارکر» ناسا در حال نزدیک شدن به خورشید. - اسپوتنیک ایران
20/23

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

کاوشگر خورشیدی «پارکر» ناسا در حال نزدیک شدن به خورشید.

© Photo / CC BY-NC-ND 2.0

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

طلوع مداری خورشید بر فراز اقیانوس هند در سواحل جنوبی استرالیا.

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.طلوع مداری خورشید بر فراز اقیانوس هند در سواحل جنوبی استرالیا. - اسپوتنیک ایران
21/23

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

طلوع مداری خورشید بر فراز اقیانوس هند در سواحل جنوبی استرالیا.

© AP Photo / LM Otero

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

شرکت "بلو اوریجین"(Blue Origin) متعلق به جف بزوس رکورد استفاده مجدد از موشک‌های فضایی را با پرتاب جدید موشک "نیو شپرد" شکست.

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک. شرکت "بلو اوریجین"(Blue Origin) متعلق به جف بزوس رکورد استفاده مجدد از موشک‌های فضایی را با پرتاب جدید موشک "نیو شپرد" شکست. - اسپوتنیک ایران
22/23

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

شرکت "بلو اوریجین"(Blue Origin) متعلق به جف بزوس رکورد استفاده مجدد از موشک‌های فضایی را با پرتاب جدید موشک "نیو شپرد" شکست.

© Photo / EHT Collaboration

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

عکس سوراخ سیاه که توسط تلسکوپ Event Horizon گرفته شده است.

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.عکس سوراخ سیاه که توسط تلسکوپ  Event Horizon گرفته شده است. - اسپوتنیک ایران
23/23

عکس های فضایی سال 2021 به گزینه اسپوتنیک.

عکس سوراخ سیاه که توسط تلسکوپ Event Horizon گرفته شده است.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала