نگاهی به درون دهانه آتشفشان لا پالما

Telegram
محققان از دهانه آتشفشان در جزایر قناری نمونه برداری می کنند.
© AP Photo / Saul Santos

دانشمندان در نزدیکی دهانه کوه آتشفشانی و بررسی خاک و زمین در محل جاری شدن مواد مذاب در جزایر قناری اسپانیا.

فوران آتشفشانِ "کومبره ویه‌خا" (Cumbre Vieja) در جزیره لا پالمای اسپانیا که از نوزدهم ماه سپتامبر فعال شد که به تازگی آرام گرفت.

دانشمندان در نزدیکی دهانه کوه آتشفشانی و بررسی خاک و زمین در محل جاری شدن مواد مذاب در جزایر قناری اسپانیا.فوران آتشفشانِ "کومبره ویه‌خا" (Cumbre Vieja) در جزیره لا پالمای اسپانیا که از نوزدهم ماه سپتامبر فعال شد که به تازگی آرام گرفت. - اسپوتنیک ایران
1/8

دانشمندان در نزدیکی دهانه کوه آتشفشانی و بررسی خاک و زمین در محل جاری شدن مواد مذاب در جزایر قناری اسپانیا.

فوران آتشفشانِ "کومبره ویه‌خا" (Cumbre Vieja) در جزیره لا پالمای اسپانیا که از نوزدهم ماه سپتامبر فعال شد که به تازگی آرام گرفت.

© REUTERS / Borja Suarez

محققان از دهانه آتشفشان در جزایر قناری نمونه برداری می کنند.

محققان از دهانه آتشفشان در جزایر قناری نمونه برداری می کنند. - اسپوتنیک ایران
2/8

محققان از دهانه آتشفشان در جزایر قناری نمونه برداری می کنند.

© REUTERS / Borja Suarez

بلوک هایی از مواد داغ و مذاب که از کوه آتشفشانی "کومبره ویه‌خا" (Cumbre Vieja) به پایین سرازیر شدند. خاکستر مناطق وسیعی از جزیره لا پالما را در برگرفت.

بلوک هایی از مواد داغ و مذاب که از کوه آتشفشانی "کومبره ویه‌خا" (Cumbre Vieja) به پایین سرازیر شدند. خاکستر  مناطق وسیعی از جزیره لا پالما را در برگرفت. - اسپوتنیک ایران
3/8

بلوک هایی از مواد داغ و مذاب که از کوه آتشفشانی "کومبره ویه‌خا" (Cumbre Vieja) به پایین سرازیر شدند. خاکستر مناطق وسیعی از جزیره لا پالما را در برگرفت.

© AP Photo / Saul Santos

دانشمندان در نزدیکی دهانه کوه آتشفشانی و بررسی خاک و زمین در محل جاری شدن مواد مذاب.

فوران آتشفشانِ "کومبره ویه‌خا" (Cumbre Vieja) در جزیره لا پالمای اسپانیا که از نوزدهم ماه سپتامبر فعال شد که به تازگی آرام گرفت.

دانشمندان در نزدیکی دهانه کوه آتشفشانی و بررسی خاک و زمین در محل جاری شدن مواد مذاب.فوران آتشفشانِ "کومبره ویه‌خا" (Cumbre Vieja) در جزیره لا پالمای اسپانیا که از نوزدهم ماه سپتامبر فعال شد که به تازگی آرام گرفت. - اسپوتنیک ایران
4/8

دانشمندان در نزدیکی دهانه کوه آتشفشانی و بررسی خاک و زمین در محل جاری شدن مواد مذاب.

فوران آتشفشانِ "کومبره ویه‌خا" (Cumbre Vieja) در جزیره لا پالمای اسپانیا که از نوزدهم ماه سپتامبر فعال شد که به تازگی آرام گرفت.

© REUTERS / Borja Suarez

بلوک هایی از مواد داغ و مذاب که از کوه آتشفشانی "کومبره ویه‌خا" (Cumbre Vieja) به پایین سرازیر شد خاکستر مناطق وسیعی از جزیره لا پالما را در برگرفت.

سنگ آتشفشانی در حال خنک شدن در سطل آب.

بلوک هایی از مواد داغ و مذاب که از کوه آتشفشانی "کومبره ویه‌خا" (Cumbre Vieja) به پایین سرازیر شد   خاکستر  مناطق وسیعی از جزیره لا پالما را در برگرفت.سنگ آتشفشانی در حال خنک شدن در سطل آب. - اسپوتنیک ایران
5/8

بلوک هایی از مواد داغ و مذاب که از کوه آتشفشانی "کومبره ویه‌خا" (Cumbre Vieja) به پایین سرازیر شد خاکستر مناطق وسیعی از جزیره لا پالما را در برگرفت.

سنگ آتشفشانی در حال خنک شدن در سطل آب.

© AFP 2022 / Jorge Guerrero

بلوک هایی از مواد داغ و مذاب که از کوه آتشفشانی "کومبره ویه‌خا" (Cumbre Vieja) به پایین سرازیر شد خاکستر مناطق وسیعی از جزیره لا پالما را در برگرفت

بلوک هایی از مواد داغ و مذاب که از کوه آتشفشانی "کومبره ویه‌خا" (Cumbre Vieja) به پایین سرازیر شد   خاکستر  مناطق وسیعی از جزیره لا پالما را در برگرفت - اسپوتنیک ایران
6/8

بلوک هایی از مواد داغ و مذاب که از کوه آتشفشانی "کومبره ویه‌خا" (Cumbre Vieja) به پایین سرازیر شد خاکستر مناطق وسیعی از جزیره لا پالما را در برگرفت

© REUTERS / Borja Suarez

گردشگران در حال تماشای کوه آتشفشانی "کومبره ویه‌خا" (Cumbre Vieja) پس از خاموشی.

گردشگران در حال تماشای کوه آتشفشانی "کومبره ویه‌خا" (Cumbre Vieja) پس از خاموشی. - اسپوتنیک ایران
7/8

گردشگران در حال تماشای کوه آتشفشانی "کومبره ویه‌خا" (Cumbre Vieja) پس از خاموشی.

© REUTERS / Borja Suarez

کوه آتشفشانی "کومبره ویه‌خا" (Cumbre Vieja) بالاخره آرام گرفت.

 کوه آتشفشانی "کومبره ویه‌خا" (Cumbre Vieja) بالاخره آرام گرفت. - اسپوتنیک ایران
8/8

کوه آتشفشانی "کومبره ویه‌خا" (Cumbre Vieja) بالاخره آرام گرفت.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала